Unicum
Unicum
Afstemming met GEZ en OWZ over O&I
UNICUM bereidt zich voor op de nieuwe O&I financiering in 2019. In dit kader hebben de afgelopen weken overleggen plaatsgevonden met vertegenwoordigers van alle GEZ- en OWZ-organisaties in beide regio’s van het werkgebied.
(26-02-2018)
NIEUW: Regiobijeenkomsten voor POH's
Binnen het werkgebied van UNICUM zijn veel praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen werkzaam. UNICUM wil de POH’s graag met elkaar in contact brengen, zodat zij kennis en ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen inspireren. Als regio-organisatie organiseren we daarom in zowel Zuidoost-Utrecht als Zuidwest-Utrecht bijeenkomsten voor POH’s als eerste opstap richting een regionaal netwerk voor POH’s.
(26-02-2018)
Populatiegericht werken, iets voor u?!
Een populatiegerichte werkwijze kan helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en zorgkosten te besparen. Het Jan Van Es Instituut (JVEI) werkt aan een instrument voor risicostratificatie. Dit instrument geeft inzicht in de risico's en aandachtspunten binnen uw praktijk, maar ook op wijk- en regioniveau. UNICUM participeert in dit valideringstraject. Doet u ook mee?
(22-02-2018)