Unicum
Unicum
ALV - UNICUM Zuidoost-Utrecht
Op 12 december aanstaande vindt een gezamenlijke ALV plaats van de nieuwe coöperatie UNICUM Zuidoost-Utrecht en Huisartsen Coöperatie Zeist. De ALV start om 20.00 uur in hotel De Biltsche Hoek. De leden stemmen over de voorgenomen fusie tussen beide coöperaties. Bent u lid van deze coöperatie? Uw stem is nodig! Alleen wanneer driekwart van de leden een stem uitbrengt (waarvan driekwart positief of neutraal) kan de fusie doorgang vinden.
(21-11-2017)
ALV - UNICUM Zuidwest-Utrecht
Het bestuur van de nieuwe coöperatie UNICUM Huisartsenzorg Zuidwest-Utrecht nodigt haar leden uit voor de eerste ALV op 7 december aanstaande. Kom kennis maken en koers bepalen!
(21-11-2017)
Hoe bevalt de nieuwe communicatiemodule van Calculus in de praktijk?
Een aantal bij UNICUM aangesloten huisartsen gebruikt inmiddels de Calculus communicatiemodule om te overleggen met andere zorgprofessionals. Huisarts Dominique van Steenis en wijkverpleegkundige Adrie Zwijnenburg vertellen over hun eerste ervaringen. ‘Vooral bij chronische, complexe en terminale zorg ervaar ik de meerwaarde van de app’.
(16-11-2017)