Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

ONUe

In het Ouderengeneeskundig Netwerk Utrecht eerstelijn (ONUe) werkt UNICUM samen met andere zorgorganisaties aan betere ouderenzorg in de regio Zuidoost Utrecht.

Deze samenwerking is gericht op continuïteit van de beschikbaarheid van de huisarts en Specialist Ouderengeneeskunde in de thuissituatie, bij woonzorgvormen en bij de huisartsenpost. Daarnaast zet het netwerk zich in voor het optimaliseren van de samenwerking tussen huisarts, specialist ouderengeneeskunde (SO) en gezondheidspsycholoog. Concreet betekent dit dat we voor een dekkende infrastructuur gaan, waar bij elke huisarts een vaste SO als aanspreekpunt heeft. In sommige gemeenten is dit al gerealiseerd. Zie overzicht. Vooralsnog is dit niet van toepassing op de gemeente Schoonhoven.

De samenwerking met SO is altijd maatwerk en is afhankelijk van wensen/behoefte van de betreffende praktijk. Wél hebben we een aantal onderliggende afspraken die helpend zijn, zoals bijv. responstijd SO bij spoed en regulier consult.
Deze kortere lijnen, samenwerking met SO en SO vroegtijdig betrekken leidt tot vermindering van crisissituaties. Verder hebben we aantal werkgroepen die inhoudelijke zaken uitwerken en vormen we samen een visie op behandeling SO 1e lijn in toekomst.

Documenten ONUe:

1) Stappenplan gedragsverandering en probleemgedrag bij cognitieve beperkingen
Vanuit ONUe is er een eenduidig ‘stappenplan gedragsverandering en probleemgedrag bij cognitieve beperkingen’ opgesteld. Alle ONUe organisaties (Careyn, AxionContinu, ZorgSpectrum en De Rijnhoven) zijn bekend met dit stappenplan en werken er ook mee.

Stappenplan gedragsverandering en probleemgedrag bij cognitieve beperkingen

Waarom is dit stappenplan ontwikkeld?
Aangezien probleemgedrag multifactorieel is bepaald, bestaat dé oorzaak van probleemgedrag doorgaans niet, en dé oplossing evenmin. Complexe problemen waar geen kant-en-klare oplossingen voor bestaan, vragen om een zorgvuldige analyse en een procesbenadering. Het beschreven stappenplan draagt zorg voor die analyse en juiste procesbenadering.

De rollen en verantwoordelijkheid van het multidisciplinaire team (mobiel geriatrisch team) bestaande uit specialist ouderengeneeskunde (SO), psycholoog en casemanager dementie bij dergelijke vraagstukken staan ook in het stappenplan beschreven, evenals wat er van de huisarts wordt verwacht. Zoals beschreven in het plan zijn de belangrijkste redenen voor contact/verwijzing mobiel geriatrisch team bij gedragsverandering en probleemgedrag bij cognitieve beperkingen:

  • Diagnostiek en advies rondom gedragsverandering bij cognitieve beperkingen
  • Consultatie zorgdiagnostiek en trajectbegeleiding
  • Begeleiding familie door overbelasting a.g.v. probleemgedrag
  • Medicatieadvies
  • Spoedsituaties die samenhangen met risicovol probleemgedrag
  • Consultatie en advies traject RM/IBS

    Voor meer informatie over het stappenplan kan contact worden opgenomen met Janneke Perdijk (GZ-Psycholoog Careyn Utrecht Stad).

2) Werkwijze voorschrijven medicatie door Specialist Ouderengeneeskunde (SO)
Met de groeiende betrokkenheid van specialisten ouderengeneeskunde (SO’s) in de eerste lijn, komt het vaker voor dat er vragen zijn die om medebehandeling vragen. In de ONUe- regio is daarom gewerkt aan een werkwijze om als SO medicatie te gaan voorschrijven.

Het document vind je hier: Werkwijze