Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

CVRM

UNICUM ondersteunt eerstelijns zorgprofessionals bij het goed organiseren van de ketenzorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. We onderhandelen en sluiten contracten af met zorgverzekeraars. We bieden een handig systeem voor declareren, verwijzen, consulteren en communiceren: Calculus VIPLive. Deze software werkt in combinatie met alle huisartsinformatiesystemen (HISsen).

Samen werken aan kwaliteit

De bij ons aangesloten eerstelijns zorgprofessionals werken met een door UNICUM ontwikkeld Handboek en onze Handreikingen VRM en HVZ. Deze documenten vormen een leidraad voor het organiseren van de zorg voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten. We geven ook praktische ondersteuning bij het vormgeven van goede CVRM-zorg in de praktijk. Bij vragen of problemen kunnen aangesloten zorgprofessionals altijd bij onze consulenten en de kaderhuisarts CVRM terecht.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen

UNICUM organiseert scholing op het vlak van hart- en vaatziekten. Hierdoor blijven zorgprofessionals op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied. Nieuwe inzichten of instrumenten kunnen we eerst testen in een klein aantal praktijken door mee te doen aan een lopend onderzoek of met een eigen pilot. Bij goede ervaringen kunnen ook de andere samenwerkende praktijken de kwaliteit van zorg verbeteren met de beproefde, nieuwe aanpak.

Contracteren

Instromen zorgprogramma CVRM
Wil je een CVRM-contract met UNICUM aangaan? Neem dan contact op met consulente Connie Lamers of Brenda Baar om je belangstelling kenbaar te maken. Een van hen neemt dan spoedig contact met je op om de instroomvoorwaarden en de benodigde voorbereidingen te bespreken.

Contracteren

Ketenzorgcontracten zijn mogelijk voor DM (type2), COPD en CVRM. De praktijkhouder bepaalt zelf welke overeenkomsten hij afsluit. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst gelden voorwaarden ten aanzien van werkgebied, deskundigheid, capaciteit en kwaliteit. UNICUM hanteert de van toepassing zijnde eisen van de zorgverzekeraar in de overeenkomsten met de zorgverleners en faciliteert het declaratie-, registratie-, verwijs- en rapportagetraject voor de zorgverleners door middel van VIPLive en de VIPapp. Een ketenzorgovereenkomst wordt telkens voor een periode van één kalenderjaar afgesloten.

Het contracteerproces is maximaal geautomatiseerd. De zorgverlener ontvangt jaarlijks, zo mogelijk in november/december, digitaal een aanbod voor het daaropvolgende kalenderjaar. In principe wordt telkens automatisch een overeenkomst voor het nieuwe kalenderjaar aangeboden. In de aanbiedingsmail treft de zorgverlener een link aan naar de overeenkomst (pdf), zodat hij deze kan beoordelen. Is de zorgverlener akkoord, kan hij de overeenkomst digitaal ondertekenen en daarmee accepteren.

Handboek en handreikingen CVRM

UNICUM heeft één eigen handboek ontwikkeld voor het complete ketenzorgaanbod. Daarin staat de praktische uitvoering van de zorg beschreven. Voor de medisch-inhoudelijke kant van CVRM biedt UNICUM eigen handreikingen.

Alle bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals die een rol spelen bij CVRM, gebruiken de handreikingen en het handboek als leidraad in hun zorgverlening. Door deze richtlijnen te hanteren, houden we de kwaliteit van zorg hoog, kiezen we voor persoonsgerichte zorg en verloopt de organisatie van de zorg efficiënt.

RTA

Goede regionale samenwerking vindt UNICUM belangrijk. Daarom maken we onderdeel uit van Trijn. Dit samenwerkingsverband ontwikkelt Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) op basis van wensen en behoeften van huisartsen en specialisten in de regio. Uitgangspunt daarbij zijn de landelijke transmurale afspraken, standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn.

Het doel van de RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn als het gaat om diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving. Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Klik hier om de RTA CVRM te raadplegen.

Verwijzen

De huisarts / POH voert samen met de patiënt de regie. Is het nodig om een patiënt te verwijzen, kan dat via Calculus VIPLive. Alle zorgverleners in de keten zijn opgenomen in het verwijsregister. Met Calculus VIPLive wordt aan de verwijzing meteen nuttige informatie toegevoegd, zoals de contactgegevens van de patiënt en relevante medische informatie. Ook de terugkoppeling gebeurt met behulp van Calculus VIPLive.

Niet alleen de medisch-inhoudelijke kant van de verwijzing is belangrijk. Ook voor monitoring, kengetallen, benchmark en financiële afhandeling is Calculus VIPLive onmisbaar. Maximale automatisering van de processen voorkomt fouten en bespoedigt afhandeling.

Indicatoren CVRM

Goede zorg is merkbaar, maar ook tot op zekere hoogte meetbaar. Binnen VIPLive heeft zowel de zorgverlener als de ketenzorgorganisatie inzage via het dashboard. Per kwartaal leveren de zorgverleners hun declaratie aan via VIP en daarmee worden de meest actuele gegevens ge-upload. Op basis van die gegevens zijn standaard rapportages beschikbaar op praktijk-, hagro- en regioniveau. Per zorgstraat is voor een beperkt aantal indicatoren een minimum registratiegraad afgesproken, deze kengetallen vind je bij de rapportages. Klik hier voor meer informatie en uitleg over VIPLive.

In overleg tussen zorgverzekeraars en brancheorganisaties (o.a. LHV en InEen) is op landelijk niveau een set van indicatoren afgesproken, die jaarlijks door de ketenzorgorganisaties dient te worden aangeleverd voor de benchmark.

Nieuwe meetwaarde

De nieuwe richtlijn CVRM hanteert andere risicocategorieën voor risico op sterfte aan HVZ. Daarom wordt de meetwaarde ‘Risicoscore 2019’ toegevoegd in uw HIS. Wij raden je aan deze te gaan gebruiken in plaats van de oude meetwaarde ‘Risicoscore 2012’.De nieuwe risicocategorieën uit de richtlijn CVRM zijn:

  • Groen (laag tot matig risico)
  • Geel/oranje (hoog risico)
  • Rood (zeer hoog risico)
  • Kan niet bepaald worden

Hoe werkt het?
Je bepaalt de risicocategorie volgens de nieuwe richtlijn en registreert deze in het dossier van de patiënt onder de nieuwe meetwaarde ‘Risicoscore 2019’ (code 3951, RH19 KQ FB). De oude meetwaarde ‘Risicoscore 2012’ (code 3241, RH12 KQ FB) blijft beschikbaar. Het is dus niet nodig om eerdere scores van bestaande HVZ-patiënten over te zetten naar de nieuwe meetwaarde.


Heb je de informatie die je zocht niet gevonden?

De kaderarts kan via VIPLive geconsulteerd worden voor medisch inhoudelijk vraagstukken op zijn of haar expertisegebied.

Mehrzad Nasseri - Kaderhuisarts hart- en vaatziekten Stuur een email

De praktijkconsulent
is eerste aanspreekpunt voor praktijkondersteuners en huisartsen voor vraagstukken voortkomend uit de ketenzorg. De consulent vervult een brugfunctie richting de huisartsenpraktijk.

Brenda Baar - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

Connie Lamers - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

Silke

Silke Moelands - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

De medisch coördinator, tevens praktiserend huisarts, is verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk coördineren van ketenzorg en andere eerstelijnssamenwerkingsverbanden in de regio. Daarnaast levert zij een bijdrage aan de ontwikkeling, actualisatie en implementatie van handreikingen en leefstijlmodules.

Esther Rusthoven

Esther Rusthoven - Medisch coördinator ZOU Stuur een e-mail

Victoria Jongkamp - Medisch Coördinator Lekstroom Stuur een e-mail

Suzanne Joosten - Medisch Coördinator Lekstroom Stuur een e-mail