Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

GGZ

De zorg voor mensen met psychische klachten staat onder druk door een toenemende zorgvraag, beperkte capaciteit, lange wachttijden en een grote versnippering in het zorgaanbod. Door als RHO problemen te signaleren en op te pakken, ondersteunt zij de huisartsen in de zorg voor hun patiënten.

Consultatiemogelijkheden in de GGZ

Voor de consultatiemogelijkheden vanaf 18 jaar in de GGZ hebben we een Consultatie-Menu opgesteld.

Kijk hier voor het Consultatiemenu regio ZOU
Kijk hier voor het Consultatiemenu regio Lekstroom

Kwaliteitsteam GGZ

Binnen UNICUM vormen kaderhuisartsen Marjolijn Beukers (r) en Lieke Hassink-Franke (l) en consulent GGZ Ron Plooij het kwaliteitsteam GGZ . Zij worden ondersteund door Wenda van Loenen, clustermanager zorg en samenwerking.

Het kwaliteitsteam GGZ behartigt de belangen van de huisarts en POH-ggz. Het team ondersteunt de visie van de LHV om de grenzen van de huisartsenzorg voor patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische klachten te bewaken en in te zetten op juiste zorg op de juiste plek.

De ondersteuning vanuit het team betreft enerzijds aanbod op praktijk/wijkniveau in de vorm van eHealth, consultatie, scholing, ICT en anderzijds op regioniveau in de vorm van actieve vertegenwoordiging in regionale samenwerkingsafspraken en GGZ netwerkcontacten.

Neem vooral contact op of vraag een werkbezoek aan. Teamleden komen graag langs om van gedachten te wisselen over hoe en op welke manier zij kunnen ondersteunen.

Chronisch kwetsbare patiënten (EPA)

De term 'EPA' staat voor Ernstige Psychiatrische Aandoening. Vanwege het stigmatiserende karakter van deze term spreken we liever van 'chronische psychisch kwetsbare patiënten'.

In alle huisartsenpraktijken is er een groep chronische psychisch kwetsbare patiënten. Deze patiënten ervaren langdurige beperkingen waarbij behandeling en ondersteuning op diverse levensgebieden noodzakelijk kan zijn.

Veel van deze patiënten is bekend bij en/of in behandeling bij een SGGZ-instelling. Er is echter ook een groep chronisch kwetsbaren, waarbij de huisarts de hoofdbehandelaar is. Vaak is de huisarts zich daar niet bewust van en doen patiënten, mede door hun aandoening, mogelijk geen beroep op zorg. Daarmee ontvangen zij niet de benodigde zorg, die gezien hun aandoening wel noodzakelijk is. Zij lopen onnodig risico en er kunnen situaties ontstaan waardoor op termijn 'een ernstig nadeel' kan ontstaan of een crisisinterventie noodzakelijk is .

Deze website is ontwikkeld om huisartsen en POH-GGZ te ondersteunen bij het identificeren van deze groep en het organiseren van passende zorg.

Op deze website vind je hulpmiddelen om deze groep in kaart te brengen, aandachtspunten bij terugverwijzing, risico factoren en een praktisch overzicht van onderzoeken en adviezen bij gebruik van psychofarmaca.

Achtergrond

Uit landelijke cijfers blijkt een forse toename van chronisch psychisch kwetsbaren in de huisartsenzorg , mede door beperking instroom en een toename van de uitstroom vanuit de SGGZ . In een normpraktijk bevinden zich momenteel 25-40 van deze patiënten.

De chronische psychisch kwetsbare patiënt loopt een aanzienlijk verhoogd risico op het metabool syndroom, een clustering van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, diabetes en nierziekten. Door somatische comorbiditeit is hun levensverwachting 20-25 jaar korter dan die van de algemene bevolking. Leefstijl, de aandoening zelf en het gebruik van psychofarmaca verhogen het risico op somatische aandoeningen aanzienlijk. Zo kan het gebruik van antipsychotica bijvoorbeeld leiden tot een groter risico op hart- en vaatziekten door een toename van lipiden, eetlust en gewicht. Huisartsen schrijven vaak herhaalrecepten voor antipsychotica voor en zijn zich niet altijd bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast worden deze middelen ook buiten de geaccepteerde indicaties voorgeschreven, bijvoorbeeld voor angst- en slaapstoornissen.

Lees verder in onderstaande links:

NHG- Standpunt-GGZ-medicatie
Aandachtspunten bij terugverwijzen naar huisarts
Checklist bij EPA in de praktijk
Controle Lithium na instelling

Handige apps en websites

Als het gaat om psychische klachten is het lastig om in het enorme aanbod de gezondheidsapps en websites te vinden die betrouwbaar en effectief zijn en bovendien zorgvuldig met privacy omgaan. Hieronder een aantal tips van de werkgroep GGZ:

Zorg4
De diverse websites van onze eigen zorg4 programma's.


Thuisarts
Wist je dat je voor psychische klachten prima kunt verwijzen naar thuisarts.nl? Of het nu gaat over slaapproblemen, somberheid, stressklachten, ontspannen, of specifieke ziektebeelden: je vindt er betrouwbare informatie met adviezen, ondersteund door filmpjes en met links naar relevante websites.

GGD appstore

De website GGD appstore biedt een begrijpelijk en transparant overzicht van relevante, betrouwbare gezondheidsapps en websites. Onder de knop mentaal welbevinden vind je voor jong-/volwassenen diverse goede apps over bijvoorbeeld mindfulness, suïcidaliteit, verslaving, spanning, rouw en leefstijl.

MENTAALvitaal

De website MENTAALvitaal van het Trimbos-instituut biedt uitgebreide informatie met tips, testen en ondersteuning bij ziektebeelden zoals angst- en stemmingsklachten. Ook is er veel informatie beschikbaar over eenzaamheid, negatieve gedachten, onzekerheid, perfectionisme, paniekaanvallen, ADHD, autisme alcoholverslaving, PTSS, piekeren en slaapproblemen.

Handige Rekentool
Met deze rekentool kun je uitrekenen welke vergoeding Zilveren Kruis biedt voor POH-GGZ, e-health en consultatie.

AKWA
Kijk op AKWA voor meer informatie

Trimbos
Het instituut voor algemene mentale gezondheid. Kijk op Trimbos voor meer informatie en tips

Jellinek
Heb je vragen over middelengebruik en verslaving? Kijk op Jellinek voor meer informatie.

Evie
De website voor informatie over Mentale fitheid: Evie

Behandelhulp.nl
De website voor ondersteuning bij psychologische behandelingen: Behandelhulp.nl

Toolkit GGZ
LHV heeft in samenwerking met GGZ Nederland, MIND en het NHG de “toolkit GGZ in de huisartsenpraktijk” ontwikkeld met handvatten, informatie,tips en aanbevelingen die kunnen worden gebruikt in de huisartsenpraktijk.
De toolkit bevat de volgende hoofdstukken:

  • Aanbod in de huisartsenpraktijk
  • Praktijkondersteuners huisarts GGZ ( POH-GGZ)
  • Samenwerking met de GGZ
  • Acute GGZ
  • Deskundigheidsbevordering

Zorgpartners

Centrum voor Levensvragen
‘Van mij hoeft het niet meer. Laat mij maar doodgaan’ of: ‘Waarom overkomt mij dit allemaal? Waar heb ik dit aan verdiend?’. Hoor je deze uitspraken wel eens in je spreekkamer en wil je meer weten over hoe je hierop kunt reageren? Het Centrum voor Levensvragen Midden Nederland online casuïstiekbesprekingen aan. De besprekingen worden begeleid door een geestelijk verzorger van het centrum. Je kunt zelf een casus inbrengen of actief meeluisteren naar de bespreking van die van een ander.

Kijk hier voor Centrum voor Levensvragen Regio ZOU

Kijk hier voor Centrum voor Levensvragen Regio Lekstroom

Altrecht Start
De werkgroep GGZ voert gesprekken met GGZ-organisaties om de samenwerking te verbeteren. We brengen graag Altrecht Start weer eens onder de aandacht. Zij zijn voor zowel huisarts als POH-GGZ laagdrempelig beschikbaar voor consultatie en advies. Daarnaast hebben zij zicht op de actuele wachttijden en aanbod dat soms niet makkelijk terug te vinden is in Zorgdomein.

Twijfel je of Altrecht de juiste keuze is voor je patiënt? Dan kun je contact opnemen met Altrecht Start via 030-2308555 of stuur een e-mail naar altrechtstart@altrecht.nl. Heb je een consultatievraag of wil je advies? Vul dan het aanvraagformulier in of doe een consultatieaanvraag via Kysos. Kijk op deze pagina voor verwijzers voor meer informatie over het verwijzen van een patiënt. Wachttijden Altrecht Zorgdomein is nog niet ingericht op de regionale indeling die Altrecht sinds dit jaar hanteert. Dit maakt dat de wachttijden op Zorgdomein niet (altijd) kloppen. Kijk voor de actuele wachttijden op de website van Altrecht.

Vereniging GZ-psychologen en psychotherapeuten regio Lekstroom (VGPL)
Deze vereniging bestaat uit zorgprofessionals in de geestelijke gezondheidszorg die door middel van actieve samenwerking de eerstelijnszorg willen verbeteren. Op de website kun je zoeken naar therapeuten per woonplaats en hierbij wordt ook de wachttijd vermeld.

Enik Recovery College
Enik Recovery College
is een ontmoetingsplaats en leeromgeving voor herstel van psychische ontwrichting.

Heb je de informatie die je zocht niet gevonden?
Neem dan contact op met Marjolijn Beukers, Lieke Hassink-Franke of Ron Plooij van de werkgroep GGZ.