Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Aansluiten bij UNICUM Huisartsenzorg

Ben je huisarts of zorgprofessional in het werkgebied van UNICUM en wil je je bij ons aansluiten?
Dat kan op verschillende manieren:

  1. Aanmelden als Huisarts of Praktijk bij UNICUM om mee te doen met Zorgprogramma’s of de O&I? Vul het online aanmeldformulier in;
  2. Wil je je aanmelden als Diëtistenpraktijk? Vul dan dit online formulier in;
  3. Ben je praktijkhouder/leefstijlcoach of heb je leefstijlcoaches of ander ondersteunend GLI personeel in dienst en wilt u de GLI gaan aanbieden? Vul dan dit online formulier in;
  4. Wil je aansluiten bij de Huisartsenspoedposten om diensten te draaien? Klik hier;
  5. Wil je lid worden van een van onze coöperaties? Dat kan. Lees hieronder verder.

Waarom lid worden van een van de UNICUM coöperaties?
UNICUM is de regionale organisatie van, voor en door huisartsen. We bewegen richting 100% aansluiting van de in onze regio gevestigde huisartsen. De leden van de coöperaties denken, werken en beslissen actief mee over een toekomstbestendige inrichting van de huisartsenzorg in de eigen regio. Zij kunnen in de algemene ledenvergadering meebeslissen over de strategische koers van de eigen regio en de activiteiten waarmee UNICUM aan de slag gaat.

Aanmelden als lid?

Klik hier als u lid wilt worden van de coöperatie ZOU.
Klik hier als u lid wilt worden van de coöperatie Lekstroom.

Wie kunnen er lid worden?

Praktijkhoudende huisartsen, waarnemers en HIDHA’s* die werkzaam zijn in het werkgebied van UNICUM.

* In beide coöperaties kunnen HIDHA’s niet kiezen voor een buitengewoon lidmaatschap. Als zij ervoor kiezen om lid te worden, dan worden zij betalende leden. Zij mogen dan bij de ALV’s aanwezig zijn en hebben stemrecht.

Buitengewoon lidmaatschap voor waarnemers
Waarnemers die in het werkgebied ZOU werkzaam zijn, hebben naast gewoon betalend lid de keuze om 'buitengewoon lid'** te worden. Zij betalen dan geen contributie maar hebben dan ook geen formeel stemrecht tijdens de ledenvergadering. Uiteraard zijn zij wel van harte welkom om mee te denken en te praten tijdens de ledenvergaderingen. Ook kunnen zij een bijdrage leveren in de kwaliteitscommissies, en worden zij actief meegenomen in de communicatie vanuit UNICUM.

Waarnemers die in het werkgebied Lekstroom werkzaam zijn, zijn altijd ‘buitengewoon lid**. Zij betalen geen contributie maar hebben ook geen formeel stemrecht tijdens de ledenvergadering. Uiteraard worden zij meegenomen in alle communicatie vanuit UNICUM en zijn zij van harte welkom om mee te denken en te praten tijdens de ledenvergaderingen. Ook kunnen zij een bijdrage leveren in de kwaliteitscommissies.

**Waarnemers en HIDHA’s die op het moment dat ze praktijkhouder worden, al lid zijn, worden automatisch omgezet in een gewoon betalend lidmaatschap.

Wat kost het reguliere lidmaatschap?
De contributie voor de coöperatie Lekstroom bedraagt €585,- per jaar. De contributie voor de coöperatie ZOU bedraagt €640,- per jaar. Van deze contributiegelden worden de bestuursleden van de coöperatie bekostigd.

Waar kan ik de statuten van de coöperaties vinden?

Je kunt de statuten en het huishoudelijk reglement opvragen bij ons secretariaat.

Hoe kan ik mijn lidmaatschap opzeggen?

Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient via mail te gebeuren, met een opzegtermijn van vier weken. Het lidmaatschap wordt voor een heel kalenderjaar aangegaan. Als je niet opzegt, wordt het lidmaatschap na een jaar automatisch verlengd met een nieuw kalenderjaar.

Heb je de informatie die je zocht niet gevonden?

Stuur een mail aan ons secretariaat.