Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wie zijn wij?

UNICUM Huisartsenzorg bestaat uit de coöperatie UNICUM ZOU, coöperatie UNICUM Lekstroom en UNICUM Huisartsenzorg BV.

Onze visie
Huisartsen in de beide regio's streven naar optimale 7x24-uurs-zorg. Integrale, persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het leveren van kwalitatief goede zorg en het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De regionale huisartsenorganisatie draagt hier aan bij door met name de bij UNICUM aangesloten huisartsen in hun eigen regio als één geheel aanspreekbaar te laten zijn voor andere organisaties. Dit maakt het mogelijk om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Door intensief samen te werken met onze netwerkpartners in de regio dragen we bij aan bijvoorbeeld de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het is de ambitie van UNICUM Huisartsenzorg om:

 1. multidisciplinaire samenwerking in de wijken te organiseren. Hiervoor verbinden we huisartsenpraktijken in gemeentehubs zodat ze praktijkoverstijgend kunnen samenwerken. Deze samenwerking geldt ongeacht de eigen praktijkvorm, en is zowel met elkaar als met andere disciplines. Zowel de multidisciplinaire zorgprogramma's in brede zin als samenwerking met het sociaal domein krijgt zo in de hubs gestalte.
 2. huisartsenspoedzorg in Zeist en Nieuwegein beter te organiseren en te innoveren.
 3. een proactief beleid te voeren om zowel ontwikkelingen in de zorg zoals arbeidsmarktkrapte en capaciteitsproblemen zo veel mogelijk het hoofd te bieden door tijdig te reageren op verwachte ontwikkelingen en te anticiperen op de toekomst.

Onze kernwaarden zijn:

 • Verbindend;
 • Het vasthouden van de positie als stevige gesprekspartner in beide regio's;
 • Betrokken zijn bij en mandaat geven aan zorgprofessionals bij planvorming en besluitvorming;
 • Ontwikkelen en delen van kennis;
 • En natuurlijk: het verbeteren van de ervaren kwaliteit van zorg, gezondheidswinst van de populatie, streven naar kostenverlaging en toename in het werkplezier van de zorgprofessional.

Organogram

De inbreng van de zorgprofessionals is van groot belang om altijd op de juiste manier te blijven aansluiten bij de behoeftes die zij hebben. Om deze inbreng optimaal te organiseren, hebben we deze op de volgende manieren geborgd:

 • Onze ALV heeft stemrecht en praat mee over grote strategische keuzes;
 • De twee besturen van de coöperaties zijn onze aandeelhouders zie organogram hierboven;
 • Een aantal vakcommissies in de organisatie geven op diverse vakgebieden advies;
 • Werkconferenties op concrete vraagstukken worden regelmatig georganiseerd. Hier wordt samen met de zorgverleners gezocht naar een praktische en werkbare aanpak.

Aandeelhouders van UNICUM Huisartsenzorg BV
De besturen van coöperatie UNICUM Lekstroom en coöperatie UNICUM ZOU zijn beide voor 50% aandeelhouder van UNICUM Huisartsenzorg BV en vormen samen de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Samen met de directie bepalen de aandeelhouders de strategie van UNICUM. Daarnaast is de Algemene vergadering van Aandeelhouders is bevoegd om:

Het aantal leden van de directie te bepalen, te benoemen en te schorsen en ontslaan;
De begroting van UNICUM Huisartsenzorg BV vast te stellen;
De jaarrekening van UNICUM Huisartsenzorg BV vast te stellen.

RvC
De Raad van Commissarissen van UNICUM Huisartsenzorg BV heeft als taak het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de coöperatie UNICUM Huisartsenzorg BV. En zal het bestuur voorzien van advies.

De RvC bestaat uit:

 • Dite Husselman, voorzitter
 • Jeroen Struijs
 • Dieger ten Berge
 • Kees Roodenburg

Directie
UNICUM huisartsenzorg BV wordt aangestuurd door een tweekoppige directie, bijgestaan door een bestuurssecretaris:

 • Riana Botter, algemeen directeur
 • Toosje Valkenburg, medisch directeur
 • Matty Bos, bestuurssecretaris

Wil je meer weten over UNICUM Huisartsenzorg BV?

Hier vind je ons Strategisch plan voor 2022-2023

Hier vind je de Jaarverslagen van UNICUM Huisartsenzorg BV

Heb je de informatie die je zocht nog niet gevonden? Neem dan contact op met Matty Bos.