Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Wie zijn wij?

UNICUM Huisartsenzorg bestaat uit de coöperatie UNICUM ZOU, coöperatie UNICUM Lekstroom en UNICUM Huisartsenzorg BV.

Onze visie
Huisartsen in de beide regio's streven naar optimale 7x24-uurs-zorg. Integrale, persoonsgerichte zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het leveren van kwalitatief goede zorg en het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

De regionale huisartsenorganisatie draagt hieraan bij door met name de bij UNICUM aangesloten huisartsen in hun eigen regio als één geheel aanspreekbaar te laten zijn voor andere organisaties. Dit maakt het mogelijk om de zorg ook in de toekomst goed te kunnen blijven organiseren. Door intensief samen te werken met onze netwerkpartners in de regio dragen we bij aan bijvoorbeeld de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Het is de ambitie van UNICUM Huisartsenzorg om:

  1. Multidisciplinaire samenwerking in de wijken te organiseren. Hiervoor verbinden we huisartsenpraktijken in gemeentehubs zodat ze praktijkoverstijgend kunnen samenwerken. Deze samenwerking geldt ongeacht de eigen praktijkvorm, en is zowel met elkaar als met andere disciplines. Zowel de multidisciplinaire zorgprogramma's in brede zin als samenwerking met het sociaal domein krijgt zo in de hubs gestalte.
  2. Een proactief beleid te voeren om zo te zorgen voor een slagvaardige eerstelijn, voornamelijk gericht op kwaliteit, capaciteit en zorginnovatie.
  3. Huisartsgeneeskundigespoedzorg in Zeist en Nieuwegein beter te organiseren en te innoveren.

Onze kernwaarden zijn:

  • Gezamenlijk
  • Bevlogen
  • Dienstbaar
  • Ondernemend

Wil je meer weten over UNICUM Huisartsenzorg BV?

Hier vind je ons Strategisch plan voor 2024-2025

Hier vind je de Jaarverslagen van UNICUM Huisartsenzorg BV

Heb je de informatie die je zocht nog niet gevonden? Neem dan contact op met Matty Bos.