Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

COPD

UNICUM ondersteunt eerstelijns zorgprofessionals bij het goed organiseren van de ketenzorg voor mensen met COPD. We onderhandelen en sluiten contracten af met zorgverzekeraars. We bieden een handig systeem voor declareren, verwijzen, consulteren en communiceren: Calculus VIPLive. Deze software werkt in combinatie met alle huisartsinformatiesystemen (HISsen).

Samen werken aan kwaliteit
Om onze eerstelijns zorgprofessionals te ondersteunen heeft UNICUM een handboek voor het complete ketenzorgaanbod samengesteld . Daarin staat de praktische uitvoering van de zorg beschreven. Voor de medisch-inhoudelijke kant van COPD heeft UNICUM een handreiking COPD ontwikkeld . Deze documenten vormen een leidraad voor het organiseren van de zorg voor mensen met COPD en zijn te vinden in de publicaties.

Nieuwe inzichten en ontwikkelingen

UNICUM organiseert scholing op het vlak van COPD. Hierdoor blijven zorgprofessionals op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op dit vakgebied.

Ook draagt UNICUM graag bij aan het optimaliseren van de COPD zorg. In de praktijk betekent dit dat nieuwe initiatieven in een klein aantal praktijken worden uitgetest. Als die pilots goede resultaten opleveren ondersteunt UNICUM ook graag bij de implementatie van deze innovaties in andere praktijken.

Contracteren

Ketenzorgcontracten zijn mogelijk voor DM (type2), COPD en VRM. De praktijkhouder bepaalt zelf welke overeenkomsten hij afsluit. Om in aanmerking te komen voor een overeenkomst gelden voorwaarden ten aanzien van werkveld, deskundigheid, capaciteit en kwaliteit. UNICUM hanteert de van toepassing zijnde eisen van de zorgverzekeraar in de overeenkomsten met de zorgverleners en faciliteert het declaratie-, registratie-, verwijs- en rapportagetraject voor de zorgverleners door middel van VIPLive en de VIPapp (per eind mei 2022 'spreekuur.nl'). Een ketenzorgovereenkomst wordt telkens voor een periode van één kalenderjaar afgesloten.

Het contracteerproces is maximaal geautomatiseerd. De zorgverlener ontvangt jaarlijks, zo mogelijk in november/december, digitaal een aanbod voor het daaropvolgende kalenderjaar. In principe wordt telkens automatisch een overeenkomst voor het nieuwe kalenderjaar aangeboden. In de aanbiedingsmail treft de zorgverlener een link aan naar de overeenkomst (pdf), zodat hij deze kan beoordelen. Is de zorgverlener akkoord, kan hij de overeenkomst digitaal ondertekenen en daarmee accepteren.

Handboek en handreiking COPD

UNICUM heeft een eigen handboek ontwikkeld voor het complete ketenzorgaanbod. Daarin staat de praktische uitvoering van de zorg beschreven. Voor de medisch-inhoudelijke kant van de zorg voor mensen met COPD biedt UNICUM een eigen handreiking COPD.

Alle bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals die een rol spelen in de zorg voor mensen met COPD, gebruiken de handreiking COPD en het handboek als leidraad in hun zorgverlening. Door deze richtlijnen te hanteren, houden we de kwaliteit van zorg hoog, kiezen we voor persoonsgerichte zorg en verloopt de organisatie van de zorg efficiënt.

Klik hier om de handreiking COPD te bekijken. De inhoud is gebaseerd op landelijke standaarden en richtlijnen en wordt, zo nodig, geactualiseerd.

RTA

Goede regionale samenwerking vindt UNICUM belangrijk. Daarom maken we onderdeel uit van Trijn. Dit samenwerkingsverband ontwikkelt Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) op basis van wensen en behoeften van huisartsen en specialisten in de regio. Uitgangspunt daarbij zijn de landelijke transmurale afspraken, standaarden en richtlijnen, voor zover deze beschikbaar zijn.

Het doel van de RTA is het uniformeren van afspraken tussen de eerste en tweede lijn als het gaat om diagnostiek, behandeling, consultatie, (terug)verwijzing en berichtgeving. Uiteindelijk gaat het erom dat de patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt.

Klik hier om de RTA COPD te raadplegen.

Longformularium

Er zijn in Nederland veel verschillende inhalatiemedicamenten beschikbaar voor mensen met de chronische longziekten astma en COPD. De grote hoeveelheid aan medicatie maakt de keuze complex. Het longformularium helpt zorgverleners bij het maken van een goede keuze. Bij het voorschrijven van medicatie is de keuze van het type inhalator belangrijker dan de werkzame stof binnen een bepaalde groep. De keuze binnen het formularium is hierop gebaseerd. Als uitgangspunt zijn de hiervoor geldende landelijke richtlijnen genomen (zowel specialistisch als huisartsen). De samenwerking tussen huisartsen, longartsen en apothekers tijdens de totstandkoming van het longformularium maakt dat het formularium zowel in het ziekenhuis als in de huisartsenpraktijken gehanteerd wordt. Hierdoor krijgen patiënten meer eenduidige, op elkaar afgestemde devices moet type inhalatoren. Dit komt de therapietrouw en dus de werking ten goede. Het longformularium is hier te vinden.

Verwijzen

De huisarts/POH voert samen met de patiënt de regie. Is het nodig om een patiënt te verwijzen, kan dat via Calculus VIPLive. Alle zorgverleners in de keten zijn opgenomen in het verwijsregister. Met Calculus VIPLive wordt aan de verwijzing meteen nuttige informatie toegevoegd, zoals de contactgegevens van de patiënt en relevante medische informatie. Ook de terugkoppeling gebeurt met behulp van Calculus VIPLive.

Niet alleen de medisch-inhoudelijke kant van de verwijzing is belangrijk. Ook voor monitoring, kengetallen, benchmark en financiële afhandeling is Calculus VIPLive onmisbaar. Maximale automatisering van de processen voorkomt fouten en bespoedigt afhandeling.

Heb je de informatie die je zocht niet gevonden?

De kaderarts
Heb je vragen over diagnostiek en/of therapie bij COPD patiënten? Leg je vraag dan aan ons voor in VIPLive.
Jacqueline Tukker - Kaderarts COPD Stuur een e-mail

De praktijkconsulent
Wij zijn eerste aanspreekpunt voor praktijkondersteuners en huisartsen voor vraagstukken voortkomend uit de ketenzorg. Wij bezoeken graag minimaal jaarlijks de praktijk om je te ondersteunen in de ketenzorg. Je kunt hierbij bijvoorbeeld aan denken aan:

  • Indicatoren bespreken
  • Mogelijkheden van Vip bespreken
  • Adviseren bij afname spirometrie en inhalatietechniek
  • Adviseren en meedenken over multidisciplinair samenwerken
  • Meelopen spreekuur POH
  • Ondersteuning in scholingsbehoefte zie ook de scholingskalender.

Als praktijkconsulent zijn wij laagdrempelig per mail of telefonisch bereikbaar voor vragen.

Brenda Baar - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

Connie Lamers - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

Silk

Silke Moelands - Praktijkconsulent Stuur een e-mail

De medisch coördinator
Wij zijn tevens praktiserend huisarts en verantwoordelijk voor het medisch inhoudelijk coördineren van ketenzorg en andere eerstelijnssamenwerkingsverbanden in de regio. Daarnaast leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling, actualisatie en implementatie van handreikingen en leefstijlmodules.

Esther R

Esther Rusthoven - Medisch coördinator ZOU Stuur een e-mail

Victoria Jongkamp - Medisch Coördinator Lekstroom Stuur een e-mail

Suzanne Joosten - Medisch Coördinator Lekstroom Stuur een e-mail