Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen

POH-GGZ: Valt intervisie onder scholing?

Intervisie valt volgens de cao Huisartsenzorg onder scholing en is een informele scholingseis in het kwaliteitsregister. Onder scholing wordt ook verstaan: e-learning, intervisie en coaching.

POH-GGZ: Hoeveel tijd mag ik besteden aan scholing binnen werktijd?

In de cao Huisartsenzorg is een belangrijke plaats ingeruimd voor de scholing van werknemers. Uitgangspunt is dat het bijhouden en ontwikkelen van de vakbekwaamheid en de inzetbaarheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is van werkgever en werknemer. Scholing is een recht én een plicht. In de cao is allereerst het recht van werknemers vastgelegd op tenminste 20 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing per jaar. Er is voor geaccrediteerde of erkende scholing gekozen om daarmee ook de kwaliteit en de praktijkgerichtheid van de scholing te waarborgen.

Het minimumaantal uren scholing per jaar in het scholingsplan is gesteld op 20 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing bij een dienstverband van meer dan 8 uur per week. Bij een dienstverband van gelijk of minder dan 8 uur per week heeft werknemer recht op een minimumaantal van 10 uur geaccrediteerde of anderszins erkende scholing. Deze minimumaantallen kunnen uitsluitend worden toegepast als de werknemer daarmee aan de eisen voor (her)registratie in het toepasselijke kwaliteitsregister kan voldoen.

POH-GGZ: Mag ik scholing ook volgen in eigen tijd?

Scholing vindt in principe plaats onder werktijd. Indien de scholing - na overleg met je leidinggevende - plaatsvindt buiten werktijd, worden de uren uitbetaald of gecompenseerd in vrije tijd. De voorkeur van de werknemer wordt daarbij gevolgd. Daarbij wordt het gebruikelijke uurloon aan de werknemer betaald tenzij scholing in het weekend plaatsvindt, dan zijn de bepalingen van artikel 4.9 en 4.10 van de cao Huisartsenzorg van toepassing.

POH-GGZ: Hoe ziet de verdeling scholing en intervisie er idealiter uit?

Het Kwaliteitsregister ‘Praktijkondersteuner huisarts GGZ’ geeft de volgende inhoudelijke eisen:
Per registratieperiode van 5 jaar behaalt de geregistreerde minimaal 150 punten (circa 30 per jaar), onder te verdelen in: 3 categorieën:

- Categorie A: 75 uur (circa 15 per jaar) door geaccrediteerde nascholing (formele scholing);
- Categorie B: 25 uur (circa 5 per jaar) door intervisie, supervisie en intercollegiale toetsing (informele scholing);
- Categorie C: 50 uur (circa 10 per jaar) door functie gebonden activiteiten (informele scholing).

POH-GGZ: Hoe kan ik mijn scholing en intervisie het best inplannen?

1) Voorop gesteld; bij een contract meer dan 8 uur heb je recht op 20 uur scholing per jaar. Bij een contract van 8 uur of minder heb je recht op 10 uur scholing per jaar.
2) Maak samen met je werkgever jaarlijks een scholingsplan.
3) Intervisie valt volgens de cao Huisartsenzorg onder scholing en is een informele scholingseis in het kwaliteitsregister. Volgens de cao Huisartsenzorg gaat intervisie af van de scholingsuren.
4) Maak van tevoren een duidelijke afspraak met je leidinggevende over en hoe en wanneer je de uren voor intervisie compenseert, als dit niet onder werktijd kan.

Netwerk en e-health: We kunnen 4 uur extra per week voor de POH-GGZ inzetten voor netwerk en e-health. LV POH-GGZ doet de aanbeveling: maak regionaal een plan. Kan UNICUM daarbij helpen?

In het kader van het IZA (Integraal Zorgakkoord) zijn er allerlei ontwikkelingen aan de gang. Vanuit UNICUM zijn wij betrokken bij diverse overleggen waar het o.a. gaat over regioplannen. Het opzetten van mentale gezondheidscentra en het opzetten van verkennende gesprekken is een belangrijk onderdeel om beter met elkaar te gaan samenwerken en de patiënt sneller en beter te kunnen helpen bij zijn zorgvraag. Overigens is Altrecht de kartrekker hierin.

Met verschillende partijen uit zorg, welzijn en het sociale domein wordt gesproken over hoe mentale gezondheidscentra eruit kunnen komen te zien en hoe de verkennende gesprekken opgezet kunnen worden. Helaas is hierover veel nog onduidelijk, ook over de rol van de POH-GGZ. Voorop staat dat het samenwerken met, en de vindbaarheid van andere partijen, hierin essentieel is. Zodra er hierover meer duidelijkheid is, vind je dit terug op deze website.

Vanuit de GGZ-werkgroep onderzoeken wij manieren om consultatie makkelijker en laagdrempeliger te maken. Een idee is om dit te gaan doen via ‘VIP Samenwerken’. Je zou kunt dan makkelijker en veilig overleggen met partijen in de SGGZ, BGGZ en het sociale domein. Ook onderzoekt de werkgroep of een regionale overlegtafel een manier kan zijn om huisartsen en POH-GGZ te ondersteunen bij complexe problematiek.

Met betrekking de sociale kaart biedt UNICUM ondersteuning bij het opzetten van een dergelijke sociale kaart of anders gezegd “digitale voordeur” Kijk bijvoorbeeld eens naar www.zorg4zeist.nl. Hier kunnen bewoners en hulpverleners informatie vinden over welzijn, sociaal domein en zorg en zelfhulp. Het idee is dat zij een duidelijk overzicht hebben van alle partijen in hun regio. Via het besloten deel kun je ook met elkaar samenwerken en informatie delen, hiervoor is een account nodig. Dit is een mooi voorbeeld van een regio-platform.

Wachten waard: Wat is dit initiatief?

In de diverse regio’s zijn verschillende initiatieven gaande om de samenwerking in de wijk te bevorderen. Zo worden er eerstelijns bijeenkomsten georganiseerd waar met mensen vanuit welzijn, sociaal domein en zorg elkaar ontmoeten en afspraken maken over hoe de samenwerking te verbeteren. Voor patiënten op de wachtlijst SGGZ is er ook het traject “wachten waard”. Hier worden patiënten door ervaringsdeskundigen ondersteund. De eerste ervaringen zijn positief en soms zelf zo goed dat patiënten zonder verder behandeling weer grip op hun leven krijgen.

Nog geen antwoord gekregen op je vraag? Mail dan naar r.plooij@unicum-huisartsenzorg.nl dan beantwoorden we je vraag graag. En wellicht zie je hem bij “veelgestelde vragen” terug.