Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kwaliteitsteams

De kwaliteitsteams van UNICUM hebben tot doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten in de regio.

Onderstaand lees je meer over de kwaliteitsteams.

Kwaliteitsteam palliatieve zorg en oncologie

Het kwaliteitsteam palliatieve zorg en oncologie heeft zich tot doel gesteld de kwaliteit van zorg voor patiënten in de palliatieve fase en met een oncologische aandoening in de regio te verbeteren. Dit wordt op de volgende manieren gerealiseerd:

Door het organiseren van scholingen om de kennis en kunde van de zorgverleners op dit gebied te verhogen.Door het onder de aandacht brengen en promoten van PaTz (palliatieve zorg thuis) groepen.Door het optimaliseren van de overdracht van patiënteninformatie van de dagpraktijk naar de spoedpost en uiteindelijk naar de overige zorgverleners in de keten.Door te kijken naar mogelijkheden om huisartsen te ondersteunen bij de implementatie van de palliakit.Voor vragen of ideeën met betrekking tot de palliatieve en/of oncologische zorg kunnen jullie ons benaderen.

Leden kwaliteitsteam:

 • Erica van Maanen, kaderhuisarts palliatieve zorg
 • Classien Rebergen, kaderhuisarts palliatieve zorg
 • Susanne Joosten, medisch coördinator

Kwaliteitsteam pulmonaal

Het kwaliteitsteam pulmonaal heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met astma en COPD in de regio. Om dit te bereiken zijn er handreikingen voor astma en COPD zorg gerealiseerd en worden er scholingen en casuïstiekbesprekingen georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid om laagdrempelig de kaderhuisarts te consulteren via VIPlive.

Dit team is werkzaam vanuit ons zorgprogramma COPD.

Leden kwaliteitsteam:

 • Lisette le Coq, kaderarts COPD
 • Jacqueline Tukker, kaderarts COPD
 • Maret Zonneveld, kaderarts COPD
 • Silke Moelands, consulent, UNICUM huisartsenzorg
 • Susanne Joosten, medisch coördinator, UNICUM huisartsenzorg

Kwaliteitsteam metabool

Het kwaliteitsteam metabool heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met (een verhoogd risico op) hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2 in de regio. Het kwaliteitsteam houdt zich bezig met actuele ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van CVRM en DM.

Er zijn handreikingen voor CVRM en DM zorg gerealiseerd, daarnaast worden er scholingen en casuïstiekbesprekingen georganiseerd. Ook bieden we consultatiemogelijkheden met de kaderarts via VIPlive. Daarnaast kunnen aangesloten zorgprofessionals altijd bij de desbetreffende consulenten en kaderartsen terecht voor vragen.

Dit team is werkzaam vanuit onze zorgprogramma's CVRM en DM.

Leden kwaliteitsteam:

 • Floris Hirsch, kaderarts DM
 • Mehrzad Nasseri, kaderarts CVRM
 • Linda de Back, kaderarts CVRM i.o.
 • Connie Lamers, praktijkconsulent UNICUM huisartsenzorg
 • Brenda Baar, praktijkconsulent UNICUM huisartsenzorg
 • Victoria Jongkamp, medisch coördinator UNICUM huisartsenzorg

Kwaliteitsteam GGZ

Het kwaliteitsteam GGZ behartigt de belangen van de huisarts en POH-ggz. Het team ondersteunt de visie van de LHV om de grenzen van de huisartsenzorg voor patiënten met psychische, psychosociale en psychiatrische klachten te bewaken en in te zetten op juiste zorg op de juiste plek.

De ondersteuning vanuit het team betreft enerzijds aanbod op praktijk/wijkniveau in de vorm van eHealth, consultatie, scholing, ICT en anderzijds op regioniveau in de vorm van actieve vertegenwoordiging in regionale samenwerkingsafspraken en GGZ netwerkcontacten.

Leden kwaliteitsteam:

 • Marjolijn Beukers, kaderhuisarts GGZ
 • Lieke Hassink-Franke, kaderhuisarts GGZ
 • Ron Plooij, consulent GGZ

Kwaliteitsteam Ouderenzorg

Het kwaliteitsteam Ouderenzorg heeft als doel ondersteuning te bieden bij de organisatie van ouderenzorg in de huisartspraktijk en bij het opzetten van goede netwerkzorg. In nauwe samenwerking met de gemeentehub (de lokale O&I samenwerking) wordt goede netwerkzorg voor kwetsbare ouderen ondersteund, waarbij wordt aangesloten op lokale ontwikkelingen. Uitgangspunten zijn dat de oudere centraal staat en dat de zorg gericht is op kwaliteit van leven conform de wensen van de oudere zelf.

Leden kwaliteitsteam:

 • Connie Lamers, praktijkconsulent
 • Nicolien Ploos van Amstel, kaderhuisarts Ouderenzorg