Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Valpreventie

Valpreventie is een actueel onderwerp. Jaarlijks is er ruim 1 miljard euro aan directe zorgkosten ten gevolge van vallende ouderen. Met de toenemende vergrijzing is de verwachting dat dit veel verder gaat stijgen. Hiermee stijgt de toch al hoge druk op de (1e lijns-)zorg alleen maar verder.

Sinds medio mei is bekend dat de preferente zorgverzekeraar in onze regio, Zilveren Kruis, valpreventie alleen wil inkopen via RHO’s zoals UNICUM. Zorg en het sociaal-maatschappelijk domein hebben elkaar nodig om het gehele pakket valpreventie lokaal goed in te richten. Daarover zijn gezamenlijke afspraken gemaakt in het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Vanwege hun centrale rol in de organisatie van eerstelijnssamenwerking zijn RHO’s door Zilveren Kruis gevraagd om de ketenaanpak in nauwe samenwerking met gemeenten en andere zorgaanbieders in te richten. Het gehele pakket valpreventie bevat namelijk onderdelen uit de zorgverzekeringswet en ook onderdelen welke vallen onder gemeentelijke financiering, zoals te zien is in onderstaande infographic.

Specifiek gaat het voor huisartsen om de valrisicobeoordeling. Het Zorginstituut heeft besloten dat een generalistische medische achtergrond nodig is om de valrisicobeoordeling te kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts, specialist ouderengeneeskunde of praktijkondersteuner ouderenzorg zijn. Deze beoordeling neemt ongeveer 1 tot 1,5 uur tijd in beslag en bestaat uit een combinatie van vragen(-lijsten) en fysieke tests. Vanwege de toch al hoge werkdruk binnen de huisartsenpraktijk lijkt ons dit geen wenselijke ontwikkeling. Ook in LHV verband is uitgesproken dat deze beoordeling niet tot het takenpakket van de huisarts behoort. Het is mogelijk, en zeer wenselijk, de uitvoering (deels) uit te besteden aan andere beroepsgroepen(bijvoorbeeld de fysiotherapeut of ergotherapeut) middels een taakdelegatie. Uiteraard is dit verbonden aan diverse voorwaarden.

UNICUM onderzoekt op dit moment welke rol wij kunnen spelen in de opzet en organisatie van valpreventie. Dit in samenwerking met gemeenten en andere partijen zodat de inwoners in ons gebied kunnen voorzien van een deugdelijk aanbod van de valrisicobeoordeling en de aansluiting (op het reeds bestaande) aanbod van de diverse behandel- of sportmogelijkheden. Ook wordt er gekeken naar een uniform ICT-systeem, werkwijze en het opleiden van professionals voor de taakdelegatie van de valrisicobeoordeling. Uiteraard met het doel om enerzijds inwoners te kunnen voorzien van een goed aanbod aansluitend op het beoordeelde risico en anderzijds om het proces voor huisartsen en zorgverleners zo efficiënt mogelijk in te richten.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit bericht kun je contact opnemen met Gert Hoogendoorn, projectleider bij UNICUM.