Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gemeentehubs

UNICUM draagt actief bij aan het opzetten en versterken van de multidisciplinaire samenwerkingsnetwerken. Dat doen we op het niveau van wijk, gemeente en regio. Alle inspanningen op dit vlak vallen onder Organisatie & Infrastructuur (O&I) waarvoor we een contract hebben afgesloten met de verzekeraar. De vakcommissie O&I adviseert ons over lopende zaken en toekomstige stappen.

De belangrijkste schakel binnen O&I is de gemeentehub. Hier krijgt de samenwerking tussen professionals in de zorg en het sociaal domein vorm. Vanuit de gemeentehub wordt een plan opgesteld voor de populatie, waar nodig gedifferentieerd naar de wijk.

Goede zorg voor groepen kwetsbare mensen is een belangrijke doelstelling in de UNICUM-strategische plannen. Dit kunnen we alleen realiseren met een duurzaam en multidisciplinair netwerk waarin (7x24-uur) zorg en sociaal domein elkaar aanvullen en versterken.

Overzicht Gemeentehubs

O&I – Gemeentehub Bunnik
In Bunnik is de Stichting OWZ Kromme Rijn de drijvende kracht achter de O&I-samenwerking. Het bestuur wordt ondersteund door wijkmanager Martine Jongboer.

O&I – Gemeentehub De Bilt
Stichting Organisatie en Infrastructuur Eerstelijns Gezondheidszorg Gemeente de Bilt heeft als doel de samenwerking tussen eerstelijns disciplines onderling en met het sociaal domein te versterken. Wim Bouman combineert zijn bestuurlijke functie binnen de Stichting met de rol van wijkmanager.

O&I – Gemeentehub Houten
Stichting Zorg in Houten (ZiH) is al jaren actief om de samenwerking binnen de eerstelijn en met het sociaal domein te versterken. Het multidisciplinaire bestuur van ZiH wordt ondersteund door de deelnemersraad en twee wijkmanagers: Angélique van Duin en Ruud Beukers.

Op zoek naar concrete voorbeelden en succesverhalen over O&I? In dit artikel vertelt huisarts Clara van den Dool over de zorg voor kwetsbare ouderen in Houten.

O&I – Gemeentehub Heuvelrug
Stichting Heuvelrug Gezond
geeft O&I vorm in de gemeente Heuvelrug. Het bestuur wordt ondersteund door wijkmanager Linda Tolsma.

O&I - Gemeentehub IJsselstein
In IJsselstein is Stichting Zorgsaam de drijvende kracht achter de O&I. Het multidisciplinaire bestuur wordt ondersteund door wijkmanager Vera Scheepbouwer.

In de onderstaande artikelen vertellen collega's uit IJsselstein wat zij met O&I-gelden realiseren.

Huisarts Floor Verhagen over het project 'Kinderen van ouders met psychische problemen en Kinderen van verslaafde ouders' in IJsselstein.
Diverse collega's over de verbindingsdag in IJsselstein.

O&I – Gemeentehub Kern Lopik
De gemeente Lopik heeft vijf kernen, waarvan Lopik en Benschop tot het UNICUM-werkgebied behoren. In deze beide kernen is multidisciplinair samenwerken van oudsher ingebed. Waar nodig en gewenst wordt samen met lokale partijen gekeken hoe O&I de samenwerking nog verder kan versterken.

O&I – Gemeentehub Nieuwegein
Een van de grootste gemeenten in UNICUM-regio Lekstroom is Nieuwegein. Hier houden veel partijen zich bezig met eerstelijns zorg en ondersteuning vanuit het sociaal domein. De Eerstelijns Community Nieuwegein verbindt al deze partijen en draagt bij aan de vorming van een stevig netwerk waarin zorg- en welzijnsprofessionals de samenwerking optimaliseren. Binnen de gemeente is wijkmanager Ron van Leeuwen actief.

O&I – Gemeentehub Kern Schoonhoven
Schoonhoven is onderdeel van de gemeente Krimpenerwaard die - met uitzondering van Schoonhoven -- volledig buiten het UNICUM-werkgebied ligt. In Schoonhoven werken lokale zorgaanbieders in multidisciplinair verband aan het versterken van samenwerking in de eerstelijns zorg en het sociaal domein. De functie van wijkmanager is nog niet ingevuld.

O&I – Gemeentehub Vijfheerenlanden
Niet de volledige gemeente Vijfheerenlanden ligt in UNICUM-werkgebied. In de kernen Vianen, Lexmond en Hoef en Haag initieert een multidisciplinair kernteam O&I-activiteiten met name voor deze kernen. De bouw van de website Zorg4Vijfheerenlanden is gestart vanuit de genoemde kernen en inmiddels verbreed naar de volledige gemeente Vijfheerenlanden. De gemeente is actief betrokken. De samenwerking in Vijfheerenlanden wordt ondersteund door wijkmanager Ane Kwast.

O&I – Gemeentehub Wijk bij Duurstede
In Wijk bij Duurstede ondersteunt een kernteam de multidisciplinaire samenwerking. Hierin participeren vertegenwoordigers van eerstelijns zorg, sociaal domein en gemeente. Ane Kwast is wijkmanager in Wijk bij Duurstede.

In de praktijk: Lees hieronder het interview met Anne Therese Huijbregts (huisarts in Wijk bij Duurstede) over hoe zij bijdraagt aan de realisatie van een sterk multidisciplinair samenwerkingsverband in de gemeente.

O&I – Gemeentehub Zeist
Zorg4Zeist realiseert netwerkzorg in de gemeente Zeist. Er wordt gewerkt met een kernteam waarin vertegenwoordigers van eerstelijns zorg, sociaal domein en gemeente participeren. In eerste instantie richt Zorg4Zeist zich op drie belangrijke thema's in de gemeente: Integrale ouderenzorg, Jeugd en GGZ. Positieve gezondheid is daarbij een van de uitgangspunten.

In de gemeente Zeist zijn twee wijkmanagers actief: Marianne Allemekinders en Mirjam van Groenestein.

Lees ook het visueel jaarplan 2024 en bekijk het magazine Meedoen in Zeist dat Zorg4Zeist in samenwerking met de gemeente Zeist en de Coalitie tegen eenzaamheid ontwikkelde voor 73-plussers in Zeist.

Heb je de informatie die je zocht niet gevonden?
Neem dan contact op met Mieke Walda, senior adviseur O&I.