Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Mensen vragen soms hulp bij het afvallen en/of het veranderen van hun leefstijl. Er zijn dan meerdere verwijsmogelijkheden. Zo kun je iemand verwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut of welzijn/beweegcoach. Je kunt ook verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Deze wordt bekostigd vanuit de basisverzekering en er wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico.

UNICUM heeft een afspraken met ruim zestig GLI-aanbieders. Dit maakt dat in elke gemeente in UNICUM-werkgebied een GLI aangeboden wordt.

Online GLI
GLI wordt ook online aangeboden. In het UNICUM werkgebied wordt dit aangeboden door Ancora. Ancora richt zich vooral op werkenden, jongeren en anderstaligen. De begeleiding van deze GLI verloopt volledig digitaal en de trajecten vallen onder dezelfde vergoeding als de 'reguliere' GLI.

Voor verwijzers verloopt het traject hetzelfde als bij de reguliere GLI. Ook voor deelnemers is het traject gelijk aan de reguliere GLI, maar dan digitaal.

Bij de intake kijken de coaches van Ancora of de deelnemer voldoende digitaal vaardig is voor deelname aan dit traject. Mocht dit niet het geval zijn, dan verwijzen zij de betreffende persoon naar een reguliere GLI in de wijk. Door de toevoeging van de online GLI hopen wij nog meer mensen te kunnen helpen met een gedragsverandering op het gebied van leefstijl.

Wat is een GLI?

De GLI is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl met als doel overgewicht te verminderen. Een deelnemer aan een GLI krijgt tijdens een traject van twee jaar individuele coachingsgesprekken en groepsbijeenkomsten, advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes
  • Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden

Ben je zorgprofessional en wil je aanmelden voor Gecombineerde Leefstijl Interventie? Vul dan dit aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens contact met je op.

GLI-programma’s

In de regio’s van UNICUM worden de GLI-programma’s Beweegkuur, COOL en Slimmer aangeboden. Deze programma’s bestaan uit een behandelfase (12 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden). De deelnemer wordt begeleid door een Leefstijlteam in de eigen gemeente.

Deelname aan sport- en beweegactiviteiten in de eigen woon-/leefomgeving maken geen onderdeel uit van de vergoeding. Tijdens het programma wordt bewegen wel gestimuleerd door kennismaking met de buurtsportcoach en verwijzing/begeleiding naar lokale sport- en beweegactiviteiten.

Leefstijlteams

In de regio’s UNICUM Zuidoost-Utrecht (ZOU) en Lekstroom zijn per gemeente een of meerdere leefstijlteams actief. Een leefstijlteam bestaat in de regel uit een leefstijlcoach, fysio- of oefentherapeut, diëtist en een buurtsportcoach en/of sportmakelaar.

De leefstijlcoach is voor de deelnemer het vaste aanspreekpunt in het proces. De leefstijlcoach verzorgt ook de intake, stelt samen met de deelnemer een persoonlijk leefstijlplan op en volgt de voortgang. De andere leden van het leefstijlteam ondersteunen dit vanuit de eigen professionele kennis.

Overzicht Leefstijlcoaches

Iedere deelnemer heeft gedurende het programma een Leefstijlcoach binnen het Leefstijlteam. In onderstaande overzichten is per regio inzichtelijk welke coaches er actief zijn.

Verwijzen via VIPLive

Deelname aan een GLI is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts (of medisch specialist). Verwijzen naar een GLI gaat digitaal via VIPLive. Ook mensen die geen gebruik maken van ketenzorg worden via VIPLive naar de GLI verwezen. In VIPlive is per gemeente een aanbieder te vinden. Na de verwijzing neemt de leefstijlcoach binnen twee weken contact op met de deelnemer om een afspraak in
te plannen. De verwijzer ontvangt een terugkoppeling van het intakegesprek en bij deelname een terugkoppeling na 12 en na 24 maanden.

Handreiking

Meer informatie over de GLI, inzet en verwijzen naar het Leefstijlteam lees je in deze handreiking. Ook vind je daar meer over de inzet van Liraglutide (Saxenda) in combinatie met de GLI.

Veelgestelde vragen

Heb je na het lezen van de handreiking nog vragen, kijk dan of je een antwoord kunt vinden in ons overzicht met veelgestelde vragen.

Ook raden wij je aan bij vragen de volgende factsheet voor huisartsen te bekijken.

Communicatiemiddelen

Er zijn per gemeente diverse ondersteunende communicatiemiddelen beschikbaar. Onderstaand zijn zowel folders als beeldschermmateriaal (narrow casting) te downloaden.

Meer informatie?

Ook enthousiast om een leefstijlteam te starten? Stuur dan een mail aan Gert Hoogendoorn, coördinator GLI bij UNICUM.