Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gecombineerde Leefstijl Interventie

Een verandering van leefstijl is soms belangrijk om gezondheidsproblemen aan te pakken of wellicht te voorkomen richting de toekomst. Er zijn dan meerdere mogelijkheden. Zo kun je iemand verwijzen naar een diëtist, fysiotherapeut of welzijn-/beweegcoach. Je kunt ook verwijzen naar een Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Deze wordt sinds 2019 bekostigd vanuit de basisverzekering, er wordt bij deelname aan een GLI geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. In alle bij UNICUM aangesloten gemeentes zijn GLI-teams actief. Deelname aan een GLI is aan voorwaarden verbonden. Deze zijn:

  • Een BMI tussen 25 en 30 in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
  • Een BMI vanaf 25 én met een verhoogd risico op een of meer ziekten die met overgewicht samenhangen, zoals hart- en vaatziekten of diabetes type 2.
  • Een BMI vanaf 30 (ook met ‘normale’ buikomvang). Voor de laatste groep geldt dat deze mate van overgewicht over het algemeen als obesitas gekwalificeerd wordt.

Wat is een GLI?

De GLI is gericht op het verwerven en behouden van een gezonde leefstijl, met als doel overgewicht te verminderen. Een GLI deelnemer krijgt tijdens een traject van twee jaar individuele coaching gesprekken, groepsbijeenkomsten en advies over en begeleiding bij:

  • Gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes.
  • Gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan.
  • Het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl aan te nemen en behouden.

Wil je zelf deelnemen aan de GLI? Neem dan contact op met je huisarts om de mogelijkheden te bespreken!

Ben je zorgprofessional en wil je aanmelden als aanbieder voor de Gecombineerde Leefstijl Interventie? Vul dan dit aanmeldformulier in. Wij nemen vervolgens contact met je op.

GLI-programma’s

In de regio’s van UNICUM worden de GLI-programma’s Beweegkuur, COOL en Slimmer fysiek aangeboden. Er zijn lokaal teams actief die in samenwerking met diverse professionals de programma’s in de wijk uitvoeren. Sinds 2024 is er ook de mogelijkheid tot het volgen van een online GLI. Zowel de fysieke als online programma’s bestaan uit een behandelfase (12 maanden) en een onderhoudsfase (12 maanden).

Deelname aan sport- en beweegactiviteiten in de eigen woon-/leefomgeving maken géén onderdeel uit van de vergoeding. Tijdens het programma wordt bewegen gestimuleerd door kennismaking met de buurtsportcoach en verwijzing/begeleiding naar lokale sport- en beweegactiviteiten.

Online GLI


Sinds 2024 is het mogelijk ook online een GLI te volgen. In het UNICUM werkgebied wordt dit aangeboden door Ancora & MiGuide. Deze online GLI aanbieders richten zich vooral op werkenden, jongeren en anderstaligen. De begeleiding van deze GLI verloopt volledig digitaal en de trajecten vallen onder dezelfde voorwaarden en vergoeding als de 'reguliere' GLI.

Voor verwijzers verloopt het traject hetzelfde als bij de reguliere GLI. Ook voor deelnemers is het traject gelijk aan de reguliere GLI, maar dan digitaal.

Bij de intake kijken de coaches van Ancora & MiGuide of de deelnemer voldoende digitaal vaardig is voor deelname aan dit traject. Mocht dit niet het geval zijn, dan verwijzen zij de betreffende persoon naar een reguliere GLI in de wijk.

Leefstijlteams

In de regio’s UNICUM Zuidoost-Utrecht (ZOU) en Lekstroom zijn per gemeente een of meerdere leefstijlteams actief. Een leefstijlteam bestaat in de regel uit een leefstijlcoach, fysio- of oefentherapeut, diëtist en een buurtsportcoach en/of sportmakelaar.

De leefstijlcoach is voor de deelnemer het vaste aanspreekpunt in het proces. De leefstijlcoach verzorgt de intake, stelt samen met de deelnemer een persoonlijk leefstijlplan op en volgt de voortgang. De andere leden van het leefstijlteam ondersteunen dit vanuit de eigen professionele kennis.

Overzicht Leefstijlcoaches

Iedere deelnemer heeft gedurende het programma een Leefstijlcoach binnen het Leefstijlteam. In onderstaande overzichten is per regio inzichtelijk welke coaches er actief zijn.

Verwijzen via VIPLive

Deelname aan een GLI is enkel mogelijk na doorverwijzing van de huisarts (of medisch specialist). Verwijzen naar een GLI gaat digitaal via VIPLive. In VIPLive is per gemeente een aanbieder te vinden. Na de verwijzing neemt de leefstijlcoach binnen twee weken contact op met de deelnemer om een afspraak in te plannen. De verwijzer ontvangt een terugkoppeling van het intakegesprek en bij deelname een terugkoppeling na 12 en na 24 maanden.

Handreiking

Meer informatie over de GLI, inzet en verwijzen naar het Leefstijlteam lees je in deze handreiking. Ook vind je daar meer over de inzet van Liraglutide (Saxenda) in combinatie met de GLI.

Veelgestelde vragen

Heb je na het lezen van de handreiking nog vragen, kijk dan of je een antwoord kunt vinden in ons overzicht met veelgestelde vragen.

Ook raden wij je aan bij vragen de volgende factsheet voor huisartsen te bekijken.

Communicatiemiddelen

Er zijn per gemeente diverse ondersteunende communicatiemiddelen beschikbaar. Onderstaand zijn zowel folders als beeldschermmateriaal (narrow casting) te downloaden.

Meer informatie?

Ook enthousiast om een leefstijlteam te starten? Stuur dan een mail aan Gert Hoogendoorn, coördinator GLI bij UNICUM.