Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Missie regio ZOU
De huisartsen binnen de coöperatie UNICUM ZOU gaan voor integrale, wijkgerichte zorg en ondersteuning voor de patiënt in zijn/haar omgeving. Geleverd door een multidisciplinair team van zorgprofessionals, gemeente en wijkteams (medisch-sociaal). Met behoud van autonomie van de patiënt leveren we kwalitatief goede zorg die leidt tot een optimaal welzijn van de patiënt. Bevorderen van eigen regie, samenwerking en afstemming binnen het regio-netwerk zijn essentieel.

Kernwaarden

Vertrouwen, kwaliteit, autonomie, integraal, communicatie, vakbekwaamheid

Uitdagingen
We beseffen dat we de komende jaren voor een aantal forse uitdagingen staan. We hebben te maken met ontwikkelingen die de zorgsector in het algemeen, en de missie van de huisartsen in ZOU in het bijzonder, onder druk zetten:

 • Toename aantal kwetsbare groepen
 • Toename van de geestelijke en sociale problematiek.
 • Multimorbiditeit
 • Dubbele vergrijzing
 • Multiculturele samenleving
 • Patiënten zijn mondiger
 • Technologische ontwikkelingen
 • (Privacy) wetgeving en regels
 • Bezuinigingen
 • Schaarste op de arbeidsmarkt

Partijen in de regio zijn volop in beweging om met elkaar te zoeken naar duurzame oplossingen voor de toekomst. Gezamenlijk staan we voor de uitdaging om de zorgkosten te beperken en daarmee de zorg voor inwoners in de regio ZOU ook in de toekomst toegankelijk te houden. Mét behoud van kwaliteit van zorg en ondersteuning en met werkplezier voor de betrokken zorgprofessionals.

Visie

Het is de visie van UNICUM ZOU dat het hierbij gaat om het aanpakken van het echte probleem, namelijk de toename van de zorgvraag (in omvang en complexiteit). Dat betekent dat een krachtig beleid nodig is om:

 • Eigen regie van zorgvragers te bevorderen;
 • De zeer laag complexe zorgvraag af te buigen naar het eigen netwerk;
 • Sterk geprotocolleerd te werken op de laag complexe zorgvraag met behulp van ICT/eHealth;
 • De juiste zorg door de juiste zorgprofessional op de juiste plek bij complexe zorgvragen te realiseren.

Hiervoor is een systematische aanpak nodig: inzicht in de populatie en haar zorgvraag en aansluiten bij de problematiek in de regio. Dit resulteert in:

 • Prettiger werken voor zorgprofessionals;
 • Toename van de gezondheid van de populatie in de regio ZOU;
 • Toename ervaren in kwaliteit van zorg en leven;
 • Beperking van de stijging van de zorgkosten.

Lees over de plannen en aanpak in de komende jaren in het strategisch plan.

Heb je een vraag aan het regiobestuur over de visie & missie van coöperatie UNICUM ZOU? Stuur dan een mail. We staan je graag te woord.