Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Missie regio Lekstroom
Huisartsen in de regio Lekstroom (Zuidwest-Utrecht) gaan voor 7x24-uurs-zorg: integraal en wijkgericht. Zorg en ondersteuning in de eigen omgeving van de patiënt is daarbij het uitgangspunt. Om dit te realiseren werken de huisartsen intensief samen in een multidisciplinair netwerk van (zorg)professionals in praktijk, wijk, gemeente en regio. De samenwerking is gericht op het bevorderen van de eigen regie, autonomie en kwaliteit van leven van mensen.

Visie op de toekomst
Huisartsen in de regio staan de komende jaren voor flinke uitdagingen. De zorg is volop in beweging. Extramuralisering van de AWBZ en GGZ, verplaatsing van zorgtaken naar de gemeente, dubbele vergrijzing, multimorbiditeit en strengere (privacy)wetgeving zorgen voor toenemende druk op de eerste lijn. Hier komt de groeiende schaarste op de arbeidsmarkt nog bij. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de zorg overdag, maar ook op de acute zorg tijdens avond, nacht en weekend. Organisaties in de nulde, eerste en tweede lijn staan gezamenlijk voor de uitdaging om de 7x24-uurs-zorg anders met elkaar in te richten en te organiseren. Op een manier die leidt tot gezondheidswinst, minder versnippering van zorg, een mensgerichte aanpak, kwaliteit van leven, beheersing van de toenemende zorgkosten en behoud van werkplezier van professionals.

Als gevolg hiervan wordt een steeds groter beroep gedaan op de huisartsen in hun regionale setting. Externe partijen, waaronder ziekenhuis, gemeenten, spoedpost, verpleeghuisinstellingen en zorgverzekeraars hebben behoefte aan een centraal aanspreekbare groep huisartsen. Om een gemeenschappelijke visie en een toekomstplan te kunnen vormen voor goede zorg en ondersteuning aan mensen in de regio. Het is de ambitie van de huisartsen in de regio Lekstroom om gezamenlijk deze aanspreekbare organisatie te zijn.

Lees over de plannen en aanpak in de komende jaren in het strategisch plan.

Heb je een vraag over de missie & visie van coöperatie Lekstroom aan het bestuur? Stuur dan een mail. We staan je graag te woord.