Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Checklist bij EPA in de praktijk

EPA staat voor patiënten met ernstige psychische aandoeningen. Daar waar ‘EPA’ staat spreken wij van chronisch psychisch kwetsbare patiënten. Deze groep is soms bedoeld maar ook onbedoeld in zorg bij de huisarts.

Streven is dat iedere chronische psychisch kwetsbare patiënt (stabiel maar ook instabiel) een duidelijk en helder zorgplan heeft met afspraken over: hoofdbehandelaarschap, medicatie afspraken, eventuele somatische controles, terugval preventieplan, inclusief contactpersonen.

Deze checklist is een hulpmiddel om inzichtelijk te maken of de zorg voor deze kwetsbare patiënten zo optimaal mogelijk is ingeregeld.

Checklist voor chronisch kwetsbare patiënt met EPA:

 1. Controleer ICPC-code (P72 schizofrenie, P73 bipolaire stoornis, P80.1 borderline persoonlijkheidsstoornis, P98 psychotische stoornis).
 2. Vul de hoofdbehandelaar in: HA/POH-GGZ of specialist. Ev. zorgweigeraar ook noteren.
 3. Controleer:
  1. Medicatie: controles, herhaalmedicatie-afspraken. Is spiegelbepaling van specifieke psychofarmaca onder controle: lithium, carbamazepine, valproinezuur en clozapine
  2. Lab-controles afhankelijk van medicatie (tenzij geregeld in de 2e lijn)
  3. Somatische controles (CVRM, Diabetes). NB: Ook als patiënt specialist heeft in S-GGZ, tenzij specialist dit regelt.
 4. Voeg eventuele mantelzorgers/contactpersonen toe in MEMO of VIP samenwerken.
 5. Vink de code IZP (Individueel ZorgPlan) in meetwaarden aan als terugvalpreventieplan aanwezig is.
 6. Overweeg MEMO met instructies voor assistentes bij telefonisch contact of HAP.

Indien huisarts hoofdbehandelaar is:

 1. Gebruik informatie uit laatste specialistenbrief met overdracht terug naar huisarts.
 2. Markeer overdrachtsbrief uit SGGZ (in Promedico kan dat met 'attentievlag').
 3. Beoordeel noodzaak en organiseer begeleiding en frequentie (huisarts, POH-S/POH-GGZ) in overleg met patiënt. Overweeg de functie “taken” in Promedico zodat patiënt in beeld blijft.
 4. Plan jaarcontroles (bijv. in geboortemaand) vergelijkbaar met somatische ziekten, aandacht voor afgelopen jaar en integratie in leven, meer zorg of begeleiding.
 5. Overweeg plaatsen kopie terugvalpreventieplan en/of crisisplan in journaal met 'attentievlag' of stel plan op met patiënt of delegeer aan POH-GGZ.