Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

WachtenWaard: nu ook in regio Lekstroom beschikbaar

Altrecht biedt sinds begin 2023 het programma WachtenWaard in de regio Utrecht Zuidoost. Dit programma is voor mensen die op de wachtlijst staan voor behandeling. Omdat deelnemers én behandelaren in regio Utrecht Zuidoost erg positief zijn over dit programma wordt op 9 juli ook met een aanbod voor mensen uit de regio Lekstroom gestart.

Altrecht vertelt hier meer over:

Wat is de kern van het WachtenWaard programma?

Het WachtenWaard programma maakt van wachttijd, voorbereidingstijd op de behandeling. Concreet betekent dit dat deelnemers onder leiding van ervaringsdeskundigen begeleiding en ondersteuning krijgen tijdens een wekelijks groepsprogramma. Zo ontstaat er lotgenotencontact en krijgen deelnemers (h)erkenning van mensen die ook in een wachtperiode zitten. Deelnemers krijgen ook handvatten ter voorbereiding op de behandeling zodat ze de wachttijd goed door komen.

Hoe wordt het WachtenWaard in regio Lekstroom georganiseerd?

We beginnen met mensen die op de wachtlijst staan bij één van de drie teams GIT-PD Houten, GIT-PD Nieuwegein of Focaal Lekstroom. Wellicht zullen we op een later moment uitbreiden naar andere teams van regio Lekstroom Altrecht. Omdat het programma wordt aangeboden vóór de intake, blijft de huisarts wel regiebehandelaar en dus nog verantwoordelijk voor deze cliënten. Deelnemers wordt gevraagd om hun huisarts zelf op de hoogte te stellen.

Wat kunnen deelnemers verwachten tijdens het WachtenWaard programma?

Eens per week volgen de deelnemers een programma van in totaal vier uur. Thema’s die aanbod komen zijn verdeeld over drie domeinen:

  • dagelijks leven
  • sociaal netwerk
  • voorbereiding op behandeling

Deze combinatie van thema’s biedt verlichting doordat het cliënten handvatten geeft om moeilijke situaties te herkennen en hiermee om te gaan. Daarnaast zijn de thema’s gericht op het versterken van bestaande hulpbronnen in cliënten zelf en binnen het sociale netwerk. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden om een waardevolle daginvulling te vinden, te creëren of te behouden.

Tot slot zijn de thema’s die deelnemers voorbereiden op behandeling gericht op:

  • Het oefenen met delen en ruimte innemen in een laagdrempelige en gelijkwaardige groepssetting.
  • Het verkennen en herkennen van mechanismen en patronen waar de deelnemers graag aan willen werken in de uiteindelijke behandeling.

Hierdoor is het makkelijker voor cliënten om succesvol in te stromen in de behandeling wanneer zij aan de beurt zijn. Kijk op de WachtenWaard website voor meer informatie, of neem direct contact op met Altrecht.