Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Annemiek Wereldsma: Positieve gezondheid

Naam: Annemiek Wereldsma
Praktijk:
Huisartsenpraktijk Van Kessel
Thema:
Meer Persoonsgerichte Zorg
Project:
Positieve Gezondheid

In de toekomst stroomt Positieve Gezondheid (PG) door de aderen van alle medewerkers! Dat is het doel van praktijkmanager Annemiek Wereldsma. Werken met PG in de praktijk werkt door in de omgang met collega’s en patiënten.

Onze ervaring
Jaren terug zijn we al geïnspireerd geraakt door de input en onderzoeken van Machteld Huber. Zij is de grondlegger van het gedachtengoed Positieve Gezondheid. Haar bevindingen sluiten aan op de werkwijze binnen onze praktijk. Ons team herkent en erkent de noodzaak van het elke keer opnieuw onbevooroordeeld luisteren naar je patiënt. En dat het daarnaast een waardevolle doelstelling is, dat je als zorgverlener een coachende rol pakt. Hierdoor behoudt de patiënt zijn eigen regie of durft deze weer op te pakken. Onze manier van werken sluit goed aan op dit gedachtengoed, waar je de patiënt met behulp van het Spinnenweb kunt helpen dat inzicht te krijgen in al zijn of haar dimensies in het leven.

In het consult proberen we bij elke patiënt en bij elk consult opnieuw ‘open’ te kijken en te luisteren. De focus ligt niet altijd op de ‘klacht’. Zo mogelijk wordt de focus in het gesprek verlegd naar wat er naast de ziekte nog wél kan en wat de patiënt zelf belangrijk vindt. Hierbij is het de kunst van de arts, de POH of de assistente, om de patiënt zelf te laten nadenken en te laten kiezen voor zijn eigen aanpak. Hierdoor groeit het gevoel van verantwoordelijkheid.

Ons doel

Wij vragen de laatste tijd aan onze patiënten ‘Waar wilt u naartoe?’. Net zoals een taxichauffeur dat doet! Als je ons vraagt ‘Waar willen jullie als praktijk naartoe?’ is onze eindbestemming; een praktijk met zelfstandige, positieve patiënten en zelfstandige, flexibele, positieve medewerkers. Het is gebleken, dat het werken met Positieve Gezondheid in je praktijk of bedrijf uitstraalt en doorwerkt in je manier van werken en in de omgang met collega’s en andere samenwerkingspartners. De sfeer in onze praktijk is vrijwel altijd ontspannen en ook in ons werk kijken we continu naar ‘Wat en hoe kan het wél?’.

Het doel van het project ‘Positieve Gezondheid’ in het kader van Toekomstbestendige Huisartsenzorg, is dat PG straks door de aderen van al onze medewerkers stroomt! Met andere woorden, dat iedereen kennis heeft van het gedachtengoed, ermee kan werken en PG uitstraalt. Daarnaast zijn we met andere zorgprofessionals binnen Zeist bezig om het gedachtengoed breed binnen de gemeente uit te zetten. Zowel bij alle zorgverleners in de 0e- en 1e-lijn als bij de burgers via de gemeente. Dit geeft ons een eenduidig communicatiemiddel in het wijkgericht samenwerken.

Ons project
Ons vervolgtraject bestaat uit de volgende stappen:

 1. Structureel overleg met het PG-team: 1 huisarts, 1 POH-GGZ en 1 praktijkmanager/assistent.
 2. Afronden van het vollédig PG-proof maken van het praktijkpand.
 3. Meerdere teamleden deel laten nemen aan de Basistraining PG.
 4. Minstens 2 teamleden volgen ‘Train de trainer opleiding iPH’ i.v.m. PG-uitzetten in de wijk.
 5. Vervolg geven aan Het Handboek PG in de huisartsenpraktijk.
 6. Organiseren van een Teamsessie over ‘de 6 dimensies van PG’ want Kennis is Kunde!
 7. Patiëntgroepen benoemen waar het Spinnenweb actief kan worden ingezet.
 8. Uitbreiden gebruik Spinnenweb.
 9. Ervaringen delen binnen het team en evalueren.
 10. Waar nodig projectplan aanpassen en borgen van het project.
 11. Samenwerking verder uitbreiden met o.a. Welzijn op recept, Bewegen op recept en de GLI.

Wat willen wij delen
Voor zowel onze patiënten als ons team begint de ‘positiviteit’ al bij binnenkomst in ons nieuwe pand. Het is een moderne praktijk, waarin de kleuren van de 6 dimensies zijn verwerkt en het spinnenweb aan het eind van de gang groot en voor iedereen zichtbaar is afgebeeld. Ook is er een braille-uitleg per dimensie voor blinden en slechtzienden.

Daarnaast heeft elke spreekkamer zijn eigen kleur en is er nagedacht over welke kleur bij welke zorg past. Een voorbeeld is dat de POH-GGZ, haar patiënten ontvangt in de paarse kamer. De kleur van ‘Zingeving’.

Vanuit de vragen naar de kleuren vanuit geïnteresseerden is het een kleine stap naar de uitleg en het gebruik van PG. Het herinnert ons ook elke dag aan het steeds weer benadrukken van ‘Wat er wél kan’. In welke situatie ook!Drie PG-casussen uit PraktijkVan Kessel
Een onverwacht antwoord

De huisarts vroeg onlangs aan een patiënt in haar laatste levensfase welk cijfer mevrouw gaf aan haar leven op dit moment. Ondanks alle pijn en verdriet, gaf mevrouw zichzelf een volle 9. Dit cijfer gaf een andere dimensie aan het verdriet en vroeg een minder actieve coachende rol.

Een blokje om

Een mevrouw met lichte cognitieve stoornissen voelt zich eenzaam en ongelukkig. Tijdens het samen invullen van het Spinnenweb in coronatijd bedacht ze zelf dat een dagelijks blokje om met een flatgenoot haar veel positieve energie en sociale contacten zou kunnen verschaffen. Dit doet ze sindsdien.

Een nachtelijk bestaan

Een vader van 3 drukke, aandacht vragende pubers was al jaren bekend met somatische niet herkenbare rugklachten. De klachten werden geweten aan zijn drukke gezinsleven en werk.

Hij gaf alle dimensies in het Spinnenweb hoge cijfers. Maar ‘Meedoen’ en ‘Lichamelijke functies’ scoorde heel laag. Hij bleek bewust ’s nachts als internationale vrachtwagenchauffeur te rijden om alleen in het weekend thuis te zijn. In de nachtelijke prikkelarme omgeving hield hij het vol. Hij vermoedde een vorm van autisme te hebben maar eigenlijk miste hij sociaal contact. Hij wilde dit graag zelf verder analyseren met een psycholoog.

Meer weten

Mocht je geïnspireerd zijn door het verhaal van Annemiek en nog vragen hebben dan kan je Annemiek benaderen.