Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Veelgestelde vragen MTVP

Wanneer begint de twee jaar tijd van MTVP te lopen?

De 2 jaar looptijd van MTVP begint pas te lopen op het moment dat de praktijk is ingeloot. Stel dat de praktijk ingeloot is voor juli 2023, dan begint op dat moment de looptijd en is MTVP dus in juli 2025 afgerond. Op dat moment beginnen we dus ook te spreken van kwartalen. Voor een praktijk die start in juli 2023, loopt kwartaal 1 dus vanaf juli 2023 t/m september 2023. Kwartaal 2 start dan in oktober 2023.

Als ik binnen het praktijkplan voor een kernelement meer interventies kies om uit te voeren dan het minimale aangegeven, krijg ik dan ook meer geld?

Nee, het is een vastgesteld bedrag, onafhankelijk van wat je uitvoert.

Ik zou graag het kernelement ‘Uitbreiding van personele capaciteit’ willen inzetten. Krijg ik dan als praktijk meer budget om dit uit te kunnen voeren?

Helaas is het een vastgesteld bedrag wat elke praktijk krijgt. Daarvoor moet minimaal deelgenomen worden aan kernelement 1 & 3 in jaar 1, en komt kernelement 4 daar in jaar 2 bij. Wanneer je besluit het geld te willen inzetten om jullie personele capaciteit uit te breiden, ben je daar vrij in. We raden je aan om dan de goede puzzel te maken waarin er naast de uitvoering van de andere 3 kernelementen, ook een potje overblijft om personele capaciteit uit te breiden. Mochten jullie daar hulp bij nodig hebben, neem dan vooral contact op via mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl, dan kunnen wij met jullie meedenken.

Veel van de interventies die voorgesteld worden door UNICUM doen wij al. Kan ik deze in het praktijkplan indienen als ik deze al heb ingevoerd?

Binnen MTVP is het de bedoeling dat de gelden door de praktijken wordt ingezet om (nieuwe) interventies uit te voeren. Wanneer jullie praktijk al verder is met een interventies zijn er verschillende opties;

1. Je kiest een nieuwe interventie waar jullie nog niet bekend mee zijn,
2. Je kiest een verdieping van een interventie die al eerder uitgevoerd is (bijv. wanneer assistenten een basis triagetraining hebben gevolgd, wordt nu de gevorderde/opfris cursus gevolgd),
3. Je breidt een bestaande interventie uit (bijv. wanneer reeds een aantal assistenten de triagetraining hebben gevolgd, kan een nieuwe assistente die net in dienst is deze training gaan volgen).

Wanneer je alle interventies die UNICUM aanbiedt al uitvoert binnen de praktijk, kun je contact met ons opnemen via mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl. We zullen dan zo snel mogelijk in contact komen om de opties te bespreken.

Ik heb al consulten van 15 minuten. Kan ik dit gebruiken als interventie?

De consultduur van 15 minuten wordt inderdaad al door meerdere huisartsenpraktijken ingezet. Voor MTVP is deze langere consultduur geen interventie, maar een uitkomst. Door de interventies in te zetten, kan er binnen deze 15 minuten consultduur voldoende tijd vrijkomen om werkelijk het goede gesprek te voeren met de patiënt.

Hoe en wanneer kan ik declareren?

UNICUM heeft aan Zilveren Kruis de lijst doorgegeven met de praktijken en hun gelote instroommomenten. Hierna zal Zilveren Kruis ervoor zorgen dat MTVP toegevoegd wordt aan de overeenkomst in VECOZO. Vanaf 10 werkdagen na de instroomdatum zal je als praktijk kunnen declareren en zal de juiste prestatiecode beschikbaar zijn. Dit betekent wanneer je ingeloot bent voor start MTVP op 1 juli 2023, dat je dus ook vanaf 10 werkdagen na 1 juli 2023 pas kunt declareren.

Is toekomstbestendige huisartsenzorg (TBHZ) een vorm van MTVP?

TBHZ heeft soms onderdelen die inderdaad hetzelfde zijn als de onderdelen/interventies die voorkomen bij MTVP. Maar MTVP en TBHZ zijn niet hetzelfde en kunnen naast elkaar bestaan. Het is niet de bedoeling dat bijvoorbeeld inzet van extra uren TBHZ nu worden herzien of verrekend met MTVP. Als sprake is van dezelfde interventies bij TBHZ en MTVP zal regionaal kritisch gekeken moeten worden naar de interventies voor MTVP. Samen met UNICUM kan worden overwogen of MTVP zich op andere onderdelen kan richten.

In de Leidraad MTVP staat “alleen personeel uitbreiden mag niet.” Immers de voorwaarde impliceert verplicht anders werken en voeren ander gesprek. Waarom deze extra opmerking?

MTVP is niet beperkt tot alleen meer uren huisarts of personeel. Het is juist erg belangrijk dat de huisarts en zijn personeel anders gaan werken. Daarom zijn ook deelname aan interventies in jaar 1 en jaar 2 verplicht gesteld. Vanwege de arbeidsproblematiek wordt verwacht dat extra personeel niet in alle regio’s makkelijk te realiseren is. Bedoeld is echt de beweging naar “anders werken” op gang te brengen.

Kan iedere huisarts instromen?

Iedereen kan instromen mits de huisarts wil voldoen aan de landelijke én regionale MTVP-afspraken. De instapmomenten zijn 1 juli 2023, 1 oktober 2023, 1 januari 2024. Instroom of deelname aan MTVP is geen verplichting. De huisarts kiest hier zelf voor.

Wie bekostigt de ondersteuning van de interventies, zoals de scholing van de huisartsen?

Huisartsen krijgen een tarief voor de implementatie van de interventies en beweging naar Meer Tijd Voor de Patiënt. Uit dit bedrag kunnen ook eventuele kosten voor scholing worden gefinancierd. In het regionale MTVP-plan wordt aangegeven welke scholing (en liefst ook tegen welke kosten) via de RHO of extern worden aangeboden. Betaling aan RHO is veelal btw-plichtig.

Is al helder op welke wijze MTVP vanaf 2024 wordt gefinancierd?

Dat is nog niet bekend. Momenteel zijn de landelijke gesprekken in NZa verband over financiering MTVP vanaf 2024 gestart. Het laatste nieuwsbericht hierover is te vinden op de website van de LHV: Zorgen over bekostiging Meer tijd voor de Patiënt - LHV.

Intervisie: wat en hoe?

Tijdens een intervisie kun je een of meerdere gekozen MTVP-interventies als casus inbrengen. Hiermee kun je bespreekbaar maken hoe een gekozen MTVP-interventie heeft bijgedragen aan Meer Tijd Voor de Patiënt binnen jouw praktijk. Het doel is dat elke praktijk in het 1ste jaar van MTVP minimaal 1 keer deelneemt aan een intervisie met collega’s en in het 2de MTVP-jaar ook minimaal 1 keer.

Er is binnen Corpio een Intervisie format beschikbaar wat je kunt invullen voor het intervisieverslag. Je kunt het intervisieverslag hierna uploaden in Corpio rechtsboven bij “bestanden beheren”. Het heeft de voorkeur om intervisiebijeenkomsten lokaal te organiseren, als er geen lokale overlegstructuur is waar dit past, dan kun je dit aangeven en mailen naar mtvp@unicum-huisartsenzorg.nl.