Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Gekozen interventies

UNICUM zet in op het laten aansluiten van MTVP bij de ontwikkelingen die in de afgelopen jaren al in gang zijn gezet. Dat betekent dat we willen aansluiten bij het samenwerken in de gemeentehubs en in de regio, zowel voor de interventies als voor de intervisie.

Onderstaande interventies zijn in samenspraak met de coöperatiebesturen geselecteerd o.b.v. een uitvraag onder alle praktijken.

Anders werken in de praktijk
(minimaal 1 interventie in jaar 1, minimaal 1 interventie erbij in jaar 2)

  • Flexibele consultduur door anders roosteren
  • Anders triëren
  • Verlagen administratielast door Lean werken
  • Online contact met patiënt
  • Taakherschikking (vanaf jaar 2)

Het goede gesprek
(starten met minimaal 1 interventie, die wordt doorontwikkeld in jaar 2)

  • SOLK/ALK
  • Positieve gezondheid

Intervisie
Is een verplicht onderdeel in MTVP jaar 1 én in jaar 2. Tijdens een intervisiemeeting kan een praktijk een casus inbrengen gericht op MTVP. Er kan hierbij worden aangesloten op bestaande overlegstructuren, waar een MTVP-interventie inclusief een reflectie op voortgang en resultaten wordt besproken.

Samenwerking netwerk
Deze interventies starten in jaar 2 van MTVP. Praktijken schrijven zich hier niet individueel op in, deze pakken we op met de gemeentehubs of regionaal (consultaties). Daarmee kunnen we deze interventie zo goed mogelijk afstemmen op bestaande ontwikkelingen. Op basis van de respons op een uitvraag zijn hierin de volgende keuzes interventies gekozen:

  • Samenwerking binnen gemeentehubs
  • Welzijn op recept
  • Laagdrempelige eenmalige consultaties (2e lijn, GGZ)

Uitbreiding personele capaciteit
Uitbreiding van personele capaciteit is facultatief. Praktijken die dit willen kunnen dit zelf oppakken.

Onderstaande afbeelding komt uit de leidraad van LHV, InEen en ZN.

Meer Tijd Voor de Patiënt voor praktijken die al werken volgens MTVP

Een aantal praktijken heeft al meerdere interventies geïmplementeerd, toch is een landelijke voorwaarde van MTVP dat praktijken zowel in jaar 1 als in jaar 2 een interventie uitvoeren. UNICUM zal samen met die praktijken bekijken hoe verdere verdieping voor deze interventies ingezet kan worden. Doel is dat alle praktijken zich verder verbeteren op deze thema’s, op zo’n manier dat het van meerwaarde is voor de praktijk.