Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Floor Verhagen: Positieve Gezondheid

Naam: Floor Verhagen
Praktijk:
Huisartsenpraktijk Nieuwpoort te IJsselstein
Thema:
Positieve Gezondheid
Project:
Nulde Lijn in beeld

Voor werken met Positieve Gezondheid bestaat geen blauwdruk. Dat komt omdat het gaat om een andere manier van denken, gesprekken voeren en begeleiden van je cliënten of patiënten. Die vaardigheid ontwikkel je aan de hand van eigen ervaringen. Floor Verhagen benadrukt het belang en welke middelen ze daarbij inzet.

Waarom is dit initiatief belangrijk?
In IJsselstein neemt het werken met positieve gezondheid een grote plaats in. Met Zorg4IJsselstein proberen we over de hele breedte van het zorgveld het begrip positieve gezondheid in te bedden. Zowel binnen de eerstelijn, het sociale domein/gemeente en welzijn. Onze doelstelling is dat iedereen (!) ermee kan werken. We laten ons hierbij ondersteunen door het ‘Spinnenweb’ van Machteld Huber. We verwachten dat deze transitie jaren in beslag gaat nemen. Om dit te bereiken initiëren we verschillende initiatieven. De twee belangrijkste doelen van deze transitie zijn ‘zelfredzaamheid en regie van de patiënt/inwoner’ en ‘juiste zorg op de juiste plek’. We halen als zorgverleners veel plezier uit deze manier van werken.

Wat was de aanleiding voor dit project?

Wij merkten dat zorgverleners die we trainden de gesprekken goed konden voeren. Vervolgens wisten ze niet goed waar ze hun patiënten dan gericht heen konden verwijzen afhankelijk van de uitkomsten van het PG-gesprek. Het welzijnswerk (de nulde lijn) in IJsselstein is groot maar voor de eerstelijnszorgverleners en in het bijzonder de huisartsen nog vrij onbekend.

Gebruik je ook ondersteunende materialen?

Door dit project verbinden we ook ‘welzijn op recept’ en positieve gezondheid met elkaar. We maken het werken met positieve gezondheid voor de huisartsen en andere zorgverleners makkelijker door per dimensie van het spinnenweb bemiddeling vanuit welzijn te benoemen. Zij kunnen die samen met de patiënt bespreken. We doen dit in de vorm van een poster met folders daarbij.

De folder ‘Praten over wat voor ú belangrijk is’ blijkt het meest bruikbaar. Hiermee kan de huisarts samen met de patiënt de opties nagaan. Dit doet hij aan de hand van de uitkomsten van het positieve gezondheidsgesprek met ter ondersteuning het spinnenweb. De huisarts heeft ook de mogelijkheid om samen met de patiënt zelfbedachte interventies aan te geven op de folder.

Bekijk de verschillende materialen:

Hoe zijn jullie aan de slag gegaan?
De start van het project begon met een gezamenlijke brainstormsessie waarbij mensen vanuit de eerstelijn en welzijn betrokken waren evenals een ontwerper en tekstschrijver. We schreven vervolgens een projectplan om hiervoor innovatiegeld aan te vragen. De projectgroep Positieve Gezondheid was nauw betrokken gedurende het traject en leverde input vanuit hun verschillende achterbannen.

Omdat het uitrollen van positieve gezondheid soms trager verloopt dan de kartrekkers zouden willen was geduld gewenst. De folders en poster zijn gelukkig tastbaar en kunnen op verschillende momenten worden ingezet. Uit dit project komen ook weer andere ideeën en initiatieven voort waardoor we alles prachtig samen kunnen laten komen.

Wat voor reacties ontvang je vanuit het werkveld?

We horen van eenieder die zich meer toelegt op positieve gezondheid en oplossingsgerichte gespreksvoering dat dit veel plezier brengt. Het maakt het werk luchtiger en minder zwaar. Patiënten krijgen meer inzicht in hun klachten en in wat zij zélf kunnen doen. Ook zien we dat veel zorgverleners al dáchten dat ze al werkten met positieve gezondheid maar bleek dat zij nog veel meer konden doen.

Onze poster en folders zijn een hulpmiddel om de transitie richting positieve gezondheid te ondersteunen. We merken dat er steeds meer verwijzingen zijn richting welzijn. Ook welzijn werkt met positieve gezondheid. Het is dus fijn als onze taal steeds meer op elkaar aansluit.

Goed om te weten dat UNICUM een scholing Positieve gezondheid (MTVP) aanbiedt. Dit is een echte aanrader.

Hoe ziet de toekomst van dit initiatief eruit?
Het project heeft ons een zetje gegeven. Ons realiserend dat er blijvend zetjes nodig zijn maar dat elk zetje er één is. Zo werken we er in IJsselstein naar toe dat straks de zorg nog goed te leveren is, de zorgprofessionals plezier blijven houden en het zorgaanbod passend is voor iedere inwoner!

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kan je ons mailen.