Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Jeugd4Zeist

De huisartsen en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) vormen de basis in de zorg voor de jeugd in Zeist. Hier kloppen jeugdigen en hun ouders aan met een hulpvraag. Werken de huisartsen en het CJG samen en hoe doen ze dat? Hoe kunnen we de samenwerking versterken en wat kan een integrale, domeinoverstijgende aanpak ons opleveren?

In 2021 deden we hier onderzoek naar. Op deze pagina delen we de belangrijkste uitkomsten en inzichten. Op basis hiervan wordt samen met huisartsen, CJG, gemeente en andere belanghebbenden een plan van aanpak opgesteld. Begin 2022 zijn we gestart met de uitvoering van het plan om de samenwerking in de basiszorg voor jeugd in Zeist te versterken. Bekijk hier de presentatie van de online aftrap van Jeugd4Zeist die op 3 februari 2022 plaatsvond.

De uitdaging in beeld:
Huidige situatie

De basiszorg voor de jeugd staat vaak op afstand van het dagelijks leven van gezinnen en hun sociale basis (school, sport, familie en ander informele steun). Jeugdigen en ouders die bij de huisarts of het CJG (eerstelijns zorg) om hulp vragen worden geregeld doorverwezen naar de tweedelijnszorg. Mogelijke oplossingen in het (eigen) netwerk/de sociale basis (nuldelijn) worden niet altijd benut.

Zoekers, verwijzers en netwerkers

Bij 30% van de huisartspraktijken is er geen sprake van direct contact met medewerkers van het CJG. De samenwerking ontbreekt. Jeugdigen en ouders krijgen hierdoor verschillende, niet afgestemde adviezen vanuit de basiszorg. Een deel van de huisartsen en CJG-medewerkers weet elkaar al wel te vinden. Zij werken in meer (de netwerkers in de praatplaat) of mindere (de verwijzers in de praatplaat) mate samen.

Waar willen we naartoe?

We willen de samenwerking tussen huisartsen en het CJG versterken. Zodat ieders rol en expertise optimaal en eenduidig wordt benut bij het bieden van de juiste zorg op de juiste plek. Er ontstaat een goede verbinding tussen de basiszorg en voorzieningen in de sociale basis. Dit helpt bij het creëren van een passend netwerk van zorg rondom een kind en een gezin. Hierdoor worden risico’s en problemen in de ontwikkeling van kinderen en jongeren eerder gesignaleerd. Kinderen, jongeren en ouders krijgen tijdig, effectieve hulp.

Samenvatting uitkomsten onderzoek

Uitkomsten van het onderzoek dat in 2021 is gedaan naar de samenwerking tussen huisartsen, het Centrum Jeugd en Gezin en andere netwerkpartners op jeugd in Zeist. Bekijk de samenvatting

Routekaart

De routekaart geeft een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en uitkomsten in 2021. Begin 2022 starten we met de uitvoering van het plan van aanpak om de samenwerking in de basiszorg voor jeugd in de gemeente Zeist te versterken. Bekijk de routekaart

Stakeholdersanalyse

Inzicht in positie, ervaringen en belangen van huisartsen, CJG, de gemeente en andere stakeholders. Bekijk de stakeholdersanalyse

Infographic

Deze infographic bevat informatie over jeugd in Zeist. Hoe gaat het met de jeugd? Hoe staat het met de inzet van jeugdzorg? En hoe verlopen de verwijzingen? Bekijk de infographic

Wijkprofielen

De wijkprofielen bevatten informatie over de verschillende wijken in de gemeente Zeist. Wie wonen er? Hoe gaat het met hen? Hoe is het zorggebruik? En welke huisartspraktijken zitten er? Bekijk de wijkprofielen

Wil je meer weten over Jeugd4Zeist?

Neem contact op met projectleider Pia van den Boom.