Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Werkbezoek minister Dijkstra: versterken eerstelijn in de regio’s Zuidoost Utrecht en Lekstroom

Vanmorgen bracht minister Dijkstra (Medische Zorg VWS) een werkbezoek aan UNICUM Huisartsenzorg. Dit bezoek was ter voorbereiding op het Kamerdebat Eerstelijnsvisie dat volgende week zal plaatsvinden. Want goede eerstelijnszorg is niet vanzelfsprekend. We staan voor de grote opgave om deze zorg toegankelijk te houden en goed aan te sluiten op het sociaal domein.

Wat speelt er in de praktijk? Met welke vraagstukken en uitdagingen hebben we dagelijks te maken? Verschillende praktijkvoorbeelden werden gedeeld en de conclusie was dat als je elkaar weet te vinden, je elkaars taal spreekt en hetzelfde doel voor ogen hebt, de zorg op de juiste plek wordt geleverd en de patiënt goed kan worden bediend.

Zorgprofessionals uit IJsselstein, Houten en Utrechtse Heuvelrug stonden stil bij het belang van samenwerking tussen de praktijk, wijk en regio.

KOPP IJsselstein
Huisarts Floor Verhagen startte haar verhaal met een aantal korte casussen die het belang van samenwerking in de complexiteit van de zorgvragen duidelijk maakten. Zij diepte dit uit vanuit de casus ‘KOPP kinderen’ (Kinderen van Ouders met Psychische/verslavingsProblemen). Een project geïnitieerd vanuit Zorg4IJsselstein; Domein Jeugd.

Op basis van landelijke cijfers zou 1 op de 4 kinderen een ouder hebben met een psychische stoornis en/of verslaving, maar dit wordt vaak niet herkend. Ze stond stil bij een moeilijk te herkennen doelgroep die hulp vaak niet accepteert en te lijden heeft onder lange wachttijden. Ze benadrukte dat samenwerking tussen Zorg en Welzijn voor deze groep van groot belang is.

Quote Floor: “Hulp wordt vaak niet geaccepteerd, loyaliteit naar ouders is groot.”

ZorgSaam Houten

Huisarts Sandra van Haren en Cecile ter Beek, directeur Sociaal Team Houten, presenteerden het project DuurSaam Houten: samenwerking eerstelijnszorg, sociaal domein en welzijn rond (kwetsbare) ouderen. Uit het inmiddels afgeronde project is een Netwerkorganisatie ontstaan waarin partijen regelmatig met elkaar afstemmen, daardoor weten zij elkaar ook op andere fronten makkelijker te vinden. In de praktijk lopen zij tegen een aantal uitdagingen aan, zoals de schotten tussen diverse wetten (ZVW/WMO/WLZ) en financiering én het gat tussen zelfstandig thuiswonen en de overgang naar het verpleeghuis. Tegelijkertijd zien zij dat ze vanuit de gedeelde visie en samenwerking samen de zorg en ondersteuning voor de inwoner veel beter kunnen organiseren.

Quote Cecile: “Hoe halen wij de druk van de schouders van de huisarts weg?

Samenwerken Utrechtse Heuvelrug

Huisarts Yvette Suijker en wijkverpleegkundige Marlies de Visser presteerden de samenwerking Heuvelrug Gezond: organisatie en Infrastructuur Eerstelijnszorg in de Utrechtse Heuvelrug. Deze samenwerking kent veel verschillende vormen, waar professionals met elkaar samenwerken, samen leren en ontwikkelen. Deze samenwerking is cruciaal voor het organiseren van de zorg en ondersteuning rond de inwoner. Tegelijkertijd ervaren zij dat de zorg steeds complexer wordt, dat er veel verschillende partijen betrokken zijn en dat randvoorwaarden als huisvesting meer vragen dan nu mogelijk is. Het belang in het investeren in de primaire randvoorwaarden staat centraal. Alleen dan kan het fundament van ons gezondheidsstelsel overeind blijven.

Quote Yvette: “We streven zoveel mogelijk naar korte lijnen onder één dak

De minister gaf aan dat tijdens haar bezoek veel onderwerpen aangeraakt zijn en het belang van samenwerking binnen de eerstelijn, zowel zorg als sociaal domein en welzijn, benadrukt is. De visie Eerstelijnszorg 2030 en het Integraal Zorgakkoord hebben een belangrijke richting ingezet en laat haar zien waar we heen willen. UNICUM kijkt terug op een waardevol werkbezoek.