Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Uitgelicht: Carin Littooij, voorzitter werkgroep Toekomstbestendige ANW-Spoedzorg

De zorg op de huisartsenspoedposten staat onder druk. De huidige situatie moet veranderen. Maar hoe doen we dat? Om kwalitatief goede zorg in de toekomst te kunnen blijven leveren is de werkgroep Toekomstbestendige ANW-Spoedzorg in het leven geroepen. Zij richten zich op een aantal actuele vraagstukken. Lees meer hierover in onderstaand interview met Carin Littooij, voorzitter van de werkgroep Toekomstbestendige ANW-Spoedzorg.

Kan je jezelf in het kort voorstellen?

Ik ben Carin Littooij, al bijna 30 jaar huisarts in Driebergen en daarnaast bestuurlijk actief in de (huisartsen)zorg.

Wat is jouw rol als voorzitter van de werkgroep Toekomstbestendige ANW-Spoedzorg?

Als voorzitter heb ik samen met de stuurgroep het programma gemaakt waardoor de twee vakcommissies vanuit Nieuwegein en Zeist samen aan het werk konden in drie werkgroepen. Zij richtten zich op de toekomstige meer of minder gewenste veranderingen. De stuurgroep bestond uit kaderhuisarts Spoedzorg Marie Jose Stoop, Claire Tilbury en Peter Starink vanuit UNICUM en Floor Hoogeboom als extern stuurgroeplid. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk rapport waarin werkwijze en de adviezen beschreven en verantwoord worden.

Hoe zien de verschillende werkgroepen eruit en waar richten zij zich op?
Er is gekozen om in deze fase aan te haken bij de manier van werken op de huisartsen Spoedpost. Er zijn drie verschillende werkgroepen gemaakt: een werkgroep Instroom, een werkgroep Doorstroom en een werkgroep Uitstroom.
Iedere werkgroep was samengesteld uit leden van beide vakcommissies en heeft een aantal prioritaire, met spoed op te pakken, adviezen en daarnaast adviezen voor mogelijke snel in te voeren verbeteringen opgeschreven. Deze twee soorten adviezen kunnen deels overlappen, maar deels natuurlijk ook niet. Een voorbeeld is de plek van de toekomstige locatie voor de HAP, of misschien wel locaties. Daar is de werkgroep Doorstroom mee bezig geweest, maar het is niet aan UNICUM alleen waar de HAP het beste gepositioneerd is in de toekomst.
De besluitvorming hierover gaat ook de ziekenhuizen en eigenlijk de gehele regio aan. Hoe eerder daar duidelijkheid over komt hoe beter. Maar totdat die duidelijkheid er is zullen we toch door moeten met wat wél bekend is. En dan kom je ook uit bij een aantal verbeter- en veranderadviezen voor de korte termijn, die volgens de werkgroepen mogelijk zijn.

Waarom en hoe is dit initiatief tot stand gekomen?

Iedereen werkzaam op de huisartsenspoedposten is zich ervan bewust dat de huidige situatie niet meer voldoet en dat er voor de toekomst (soms ingrijpende) keuzes moeten worden gemaakt. De directie van UNICUM heeft daarom in 2022 een werkgroep Toekomst ANW samengesteld bestaande uit werkzame huisartsen uit de twee regio’s en triagisten vanuit UNICUM.

Daar is een eerste rapport uitgekomen. Als vervolg hierop heeft de directie de stuurgroep en beide vakcommissies gevraagd om samen te werken en te komen tot concrete adviezen over hoe verder. Als zodanig kun je dit rapport dus zien als het tweede deel van een reeks.

Kan je iets vertellen over het opgeleverde advies van de werkgroep?

Zoals eerder gezegd staan er grote algemene aanbevelingen in. Denk hierbij aan ‘kies een locatie voor de toekomst’, ‘let op de cultuur en de samenwerking bij het steeds meer geïntegreerd werken tussen Nieuwegein en Zeist’ en wat kortere klappen zoals ‘maak afspraken met de SEH wanneer er x-foto’s kunnen worden gemaakt na een trauma’, ‘wanneer moeten mensen na een trauma wel of niet gezien worden’ etc.

Wanneer spreek jij over een geslaagd project?

Als we eind dit jaar kunnen zeggen dat er een aantal geadviseerde maatregelen zijn geïmplementeerd die daadwerkelijk tot verbetering van de zorg en/of verlaging van de werkdruk hebben geleid. Dus eigenlijk als deel 3 van dit project klaar is😊.

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?

Als een periode waarin alle leden van de vakcie ondanks de grote werkdruk overdag en in de ANW toch de tijd hebben genomen om met elkaar aan het werk te gaan en te komen tot deze adviezen. Petje af voor de inzet en betrokkenheid van de collega’s!

Hoe ziet de komende tijd er voor jou uit?

Zoals de meeste huisartsen heb ik een vol leven: genietend van het gezin, werk en allerhande bestuurlijke activiteiten. Zo zijn en blijven de dagen afwisselend en leuk!