Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Kirsten de Leeuw over continuïteit in de huisartsenzorg

Elke huisarts kent de problemen op het gebied van opvolging, waarnemers vinden, ruimtegebrek en ga zo maar door. De komende jaren gaan er geschat 25 tot 30 huisartsen met pensioen in onze regio's. Dat is een groot aantal. De commerciële partijen laten zien dat we zelf aan de slag moeten met de continuïteit willen we kwaliteit blijven leveren. We gingen hierover in gesprek met Kirsten de Leeuw, projectleider praktijkopvolging.

Je hebt gekeken naar knelpunten rond continuïteit in onze regio, wat was je aanpak?
"Door middel van interviews met waarnemers en praktijkhouders heb ik zicht gekregen op de knelpunten. "

Wat zijn je belangrijkste bevindingen?

"We hebben geen data over welke praktijken in de problemen kunnen komen, hoeveel huisartsen er met pensioen gaan of willen stoppen en niet van waarnemers die in onze regio actief zijn en eventueel willen settelen. Uit de interviews is wel gebleken dat de waarnemers heel graag praktijkhouder willen worden. Alleen is het een grote stap en is er vraag naar begeleiding in dit proces. Praktijkhouders die willen overdragen beginnen (te) laat aan dit proces en hebben niet altijd een reëel beeld over hoe 'overname klaar' de praktijk is."

Hoe zie je de rol van UNICUM hierin?
"UNICUM kan verbinden, dat is heel belangrijk. Het inventariseren van de regio, waar zijn de knelpunten is een taak bij uitstek voor UNICUM. Informatieavonden organiseren voor waarnemers en praktijkhouders over praktijkhouderschap en over het overdragen. Het klaar hebben van een plan mocht er in de regio een acuut probleem zijn bij een praktijk qua continuïteit is ook een rol voor UNICUM. Het verbinden zit ook in het samen met omliggende praktijken kijken naar oplossingen voor problemen rondom de continuïteit."

Wat was de reactie vanuit de ALV’s?

"Positief! De aanwezige huisartsen waren blij dat UNICUM deze rol op zich gaat nemen en gaat helpen met de continuïteit. In de praktijken is te weinig tijd om met deze problemen bezig te zijn. En de huisartsen zien en herkennen de problemen en vinden het fijn dat de regio organisatie het oppakt."

En hoe nu verder: wat ga je oppakken en wanneer kunnen we concrete stappen en informatie verwachten rond dit thema?
"Ik ga beginnen met een plan van aanpak opstellen, gebaseerd op het onderzoek en de ALV's. Voor de zomer willen we informatieavonden opstarten. Informatie daarover komt via nieuwsbrieven van UNICUM en via de website. Het ondersteunen bij problemen in praktijken is inmiddels al begonnen. Sinds de ALV's weten collega's ons te vinden met vragen. Een stappenplan voor informatie rondom praktijkovername is in september klaar. De verkenning voor de ondersteuning van de dagpraktijk komt aan het einde van dit jaar."

Wanneer kijk je terug op een geslaagd project?
"Wanneer praktijkhouders en waarnemers UNICUM weten te vinden als het gaat over praktijkovernames en we zo bij kunnen dragen aan de continuïteit in de regio. Hopelijk kunnen we calamiteiten voorkomen, maar het is fijn als we voorbereid zijn en kunnen helpen om alle inwoners continue huisartsenzorg kunnen aanbieden."