Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Hoe hoog is het percentage ‘opt-in ja’ in jouw dagpraktijk?

Landelijk hebben 6,3 miljoen burgers (data 2023) nog géén actieve toestemming gegeven voor de uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt (LSP)[1]. Hierdoor heeft de huisartsenspoedpost (HAP) geen inzicht in het medisch dossier. Het gemiddelde ‘opt-in ja’ percentage bij de patiënten in de UNICUM huisartsenpraktijken blijkt 55% (variatie 12%-100%) te zijn. Wat is het huidige percentage ‘opt in ja’ in jouw dagpraktijk?

Veilig en efficiënt op de HAP

Wanneer iemand op ‘opt-in ja’ staat, controleert de triagist op de HAP de beschikbare informatie, waardoor een volledig uitvraag niet nodig is. Huisartsen op de HAP geven aan dat dit sneller gaat en minder risico op fouten geeft. Triagisten verwachten ook veiligere zorg.

Toolkit

Het huidige ‘opt-in ja’ percentage kan eenvoudig worden verhoogd. Een toolkit is opgesteld om je te ondersteunen bij het verhogen van het ‘opt-in ja’ percentage in je dagpraktijk. In deze toolkit vind je een overzicht van beschikbare materialen, zoals: posters, folders, filmpjes en toestemmingsformulieren (in verschillende talen) en acties die je kunt ondernemen.

De toolkit en alle ondersteunende middelen zijn op onze site te downloaden.

Onderzoek

De afgelopen twee maanden heeft Isis Wijn vanuit de opleiding Medical Humanities (Universiteit Utrecht) stage gelopen bij UNICUM Huisartsenzorg. Zij heeft zich beziggehouden met het project over de informatie-uitwisseling via het LSP. Om een passende toolkit te maken, heeft zij kwalitatief en kwantitatief onderzoek gedaan door middel van data-analyses, interviews op de HAP en enquêtes bij de dagpraktijken.

[1]
https://www.lhv.nl/nieuws/definitieve-stop-van-corona-opt-in-op-4-april/