Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Erik Asbreuk: het andere gesprek

Naam Erik Asbreuk
Praktijk
Eerstelijns Medisch Centrum te Nieuwegein
Thema
Meer persoonsgerichte zorg
Project
Het andere gesprek

Het bevorderen van de eigen regie en het verbeteren van het gesprek in de praktijk. Dát is het doel van huisarts Erik Asbreuk. Zijn inspiratie haalt hij uit de spreekkamer.

Onze ervaring
Veel klachten in de praktijk gaan over problemen in het sociaal domein. Patiënten hebben bijvoorbeeld te kampen met problemen rondom werk, zorg en jeugd en schuldhulpverlening.De taak ligt bij ons als zorgverlener om deze groep patiënten goed te motiveren zélf stappen te ondernemen.Wij voelen ons verantwoordelijk de patiënt inzicht te geven in wat hij zelf wél en niet kan regelen. Er komt vaak veel op de patiënt af als er klachten zijn. De eigen regie nemen is dan moeilijk. Om de patiënt daarbij te ondersteunen hebben we behoeften aan een eenduidig gespreksmodel en heldere middelen om optimale ondersteuning te bieden.Deze ervaringen én onze holistische kijk op de geneeskunde, ook wel Positieve Gezondheid genoemd, hebben ertoe geleid dat wij ‘Het andere gesprek’ gestart zijn.

Ons doel
Ons doel is het bevorderen van de eigen regie, het functioneren en het welzijn van ons en onze patiënten. Aan de hand van het gespreksmodel ‘Spinnenweb Van Huber’ wordt het gesprek aangegaan. We bespreken de echte oorzaken van problemen en bekijken welke ondersteuning (juiste zorg op de juiste plek) de patiënt nodig heeft om zijn eigen regie (weer) te pakken.Om een voorbeeld te geven: Een vrouw met rugpijn zit werkloos thuis. Ze heeft diepe schulden en kan met moeite haar kinderen te eten geven. Ze werkt zwart in de schoonmaak waardoor ze rugklachten heeft. Bij deze mevrouw moeten we inzien dat haar rug echt niet beter wordt door fysiotherapie of Diclofenac. Door pro-actief het gesprek met zo’n patiënt aan te gaan voeren we gesprekken over gezondheid in de breedste zin van het woord.Buiten dat deze gespreksvorm betere zorg voor onze patiënten oplevert creert het ook kortere lijnen naar welzijn en maatschappelijk werk. De oplossing van het probleem kan immers in de wijk opgelost worden. Ook brengt het meer werkplezier voor de huisartsen en medewerkers met zich mee.

Ons project
Het voeren van ‘Het andere gesprek’ doen wij aan de hand van de vragenlijst van Positieve Gezondheid. Daar waar passend is werken wij nauw samen met Welzijn Op Recept, Bewegen Op Recept, Kunst Op Recept of de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI).Binnen het project volgen wij 9 stappen:

  1. Literatuuronderzoek en zoeken naar best practices.
  2. Formeren van kerngroep: van 2 huisartsen, 1 POH-GGZ, 1 assistente, 1 medewerker Welzijn.
  3. Kerngroep bedenkt: welke patiëntengroep we gaan benaderen & hóe gaan we die benaderen.
  4. Scholing voor medewerkers organiseren.
  5. Patiënten uitnodigen.
  6. Start van ‘Het andere gesprek’.
  7. Verrichten metingen en tussentijdse evaluatie.
  8. Project zo nodig aanpassen.
  9. Eindrapportage inclusief businesscase opstellen om de aanpak in de praktijk te bestendigen.

Wat willen wij delen
‘Tijd…. tijd….. tijd……. Moeten we dit nu wel doen? Moeten we niet switchen naar een project dat direct bijdraagt aan de vermindering van de werkdruk?’ Dit zijn vragen die regelmatig door mijn hoofd schieten. Maar tóch vind ik dat we tijd moeten maken voor een project als dit. Op termijn zal het zichzelf terugbetalen. Ik zie dagelijks waar we het voor doen. Mijn inspiratie haal ik uit de spreekkamer!

Meer weten

Mocht je geïnspireerd zijn door het verhaal van Erik en nog vragen hebben dan kan je Erik benaderen.