Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

GGZ4Zeist

Inwoners met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) hebben vaak op meerdere levensgebieden problemen en voor langere tijd hulp nodig. Samenwerking tussen huisartsen/POH GGZ, Sociaal Team, GGZ en andere netwerkpartners is hierbij essentieel. Welke mooie voorbeelden van samenwerking zijn er al in de gemeente Zeist? En hoe kunnen we netwerkzorg versterken? Deze en andere vragen staan centraal in GGZ4Zeist.

In 2021 deden we onderzoek naar de samenwerking tussen huisartsen, GGZ en andere netwerkpartners. Op deze pagina delen we de relevante uitkomsten en inzichten. Op 10 februari 2022 vond de online aftrap van GGZ4Zeist plaats. Bekijk hier de presentatie.

De uitdaging in beeld:Toelichting:

Er is een brede behoefte onder professionals in de gemeente Zeist om elkaar te leren kennen en korte lijnen te leggen. In de praktijk lukt dit niet altijd vanwege een hoge werkdruk en vele wisselingen van uitvoerende medewerkers en leidinggevenden.

Vertrouwen – geloven en verwachten dat anderen wenselijke acties uitvoeren – is de basis voor een succesvolle samenwerking. Er zijn al voorbeelden van succesvolle samenwerkingsstructuren, zoals GGZ in de wijk, maar over het algemeen blijkt dat er nog veel te doen is in de opbouw van onderling vertrouwen. Het valt op dat er onduidelijkheid bestaat onder de betrokkenen over wie welke opdracht, expertise en bijbehorende verantwoordelijkheid heeft. Deze onduidelijkheid zit met name op uitvoerend niveau bij professionals.

Waar willen we naartoe?

Een versterkte, domein overstijgende samenwerking tussen huisartsen, GGZ en andere netwerkpartners. Zodat inwoners met EPA sneller de juiste zorg krijgen, constructievere ondersteuning ervaren tijdens wachttijden en minder te maken hebben met crisisinterventies. Belangrijk hiervoor is een betere bereikbaarheid van, en onderlinge bekendheid tussen huisartsen en/of POH GGZ, GGZ in de wijk, Sociaal Team en de Sociale basis, en het samenwerken rond een gedeeld doel en een gedeelde verantwoordelijkheid: van ketenzorg naar meer netwerkzorg.

Samenvatting uitkomsten onderzoek

Uitkomsten van het onderzoek dat in 2021 is gedaan naar de samenwerking tussen huisartsen, GGZ, Sociaal Team en andere netwerkpartners rondom inwoners met EPA. Bekijk de samenvatting

Infographic

Hoe gaat het met de psychische gezondheid van de inwoners? Deze infographic bevat informatie over GGZ in Zeist. Bekijk de infographic

Wijkprofielen

Deze wijkprofielen bevatten informatie over de verschillende wijken in de gemeente Zeist. Wie wonen er? Hoe gaat het met hen? Hoe is het zorggebruik? En welke huisartspraktijken zitten er? Bekijk de wijkprofielen

Stakeholderanalyse

Dit document geeft Inzicht in de positie, ervaringen en belangen van huisartsen, POH GGZ, GGZ in de Wijk, GGZ, de gemeente en andere stakeholders. Bekijk de stakeholdersanalyse

Routekaart

De routekaart geeft een overzicht van de belangrijkste mijlpalen en uitkomsten in 2022. Begin 2022 starten we met de uitvoering van het plan van aanpak om de samenwerking in de zorg voor mensen met een EPA te versterken. Bekijk de routekaart

Wil je meer weten over GGZ4Zeist?

Neem contact op met projectleider Nora Hammidi