Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Thema's

In overleg tussen LHV, InEen en ZK zijn 4 thema’s benoemd. Deze vind je onderstaand, voorzien van een korte toelichting. In de toolbox vind je ondersteuningsaanbod voor ieder thema. Op onze inspiratiepagina kan je zien waar collega’s mee bezig zijn binnen deze thema’s.

 1. Meer zorg op afstand
  Om een grotere (complexe) zorgvraag aan te kunnen met minimale arbeidsinzet kan zorg op afstand uitkomst bieden. Binnen dit thema gaat het vooral over de inzet van e-health, de inzet van digitale tools die het voor patiënten mogelijk maken om meer zelfregie, zelfmeting en zelfevaluatie te doen. Voorbeelden zijn de inzet van eMental health, het gebruik van eConsulten en ‘Moet ik naar de dokter’.

 2. Andere organisatie van huisartsenzorg
  Een efficiënte rol- en taakverdeling en de ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’ bieden kansen. Dit betekent dat er op het passende niveau en op de juiste schaal afspraken moeten worden gemaakt. Vaak is dat dicht bij huis, ook met andere zorgverleners. Tegelijkertijd moeten versnippering en inefficiënt gebruik van middelen worden voorkomen. Andere organisatie van de huisartsenzorg richt zich op twee zaken: samenwerking met andere zorgverleners in de eerste lijn; en het anders organiseren van taken binnen de huisartsenpraktijk. In het laatste geval kan je denken aan taakherschikking, taakdifferentiatie en het benutten van de talenten van jouw team.

 3. Meer persoonsgerichte zorg
  Meer en makkelijker samenwerken dankzij nieuwe technologie, een gezonde leefstijl stimuleren, eigen regie en maatwerk leveren: dat is persoonsgerichte zorg, in een notendop. Niet alleen tussen zorgverleners onderling, maar ook met jouw chronische patiënten. Zodat zij meer betrokken zijn bij hun zorg en zelf gezondere keuzes kunnen maken.

 4. Efficiëntere praktijkvoering
  De huisartsenzorg bereikt met de huidige wijze van praktijkvoering en werkorganisatie de grenzen van haar kunnen of is daar in de vergrijzende gebieden dikwijls al overheen. Om de huisartsenzorg toegankelijk te houden en alle patiënten de persoonsgerichte zorg te kunnen blijven bieden die zij verdienen, is het noodzakelijk dat de huisartsenzorg inspeelt op de huidige ontwikkelingen, zowel inhoudelijk als organisatorisch.
  Efficiëntere praktijkvoering richt zich op interne processen van de praktijk. Kan je het efficiënter inrichten zodat er meer tijd overblijft voor patiëntenzorg? Hier kunnen ook hulpmiddelen bij worden gebruikt zoals VIPlive, beslisondersteuningsmodule, LEAN etc.