Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

UNICUM Symposium: inschrijving geopend!

Op dinsdag 28 november 2023 vindt het UNICUM Symposium voor huisartsen en praktijkondersteuners plaats. Inschrijving is geopend. Lees meer over de inhoud van het programma en schrijf je in via onze nieuwspagina.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg

Vanuit het Hoofdlijnen Akkoord 2019 – 2022 is in het inkoopbeleid van 2021, 2022 en 2023 door Zilveren Kruis ruimte gemaakt om een aantal knelpunten in de huisartszorg aan te pakken zodat deze beter is voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Ook de huisartsenpraktijken in de regio’s van UNICUM Huisartsenzorg constateren dat het de komende jaren drukker wordt, de complexiteit van de patiëntenzorg toeneemt en er tegelijkertijd om ‘meer tijd voor de patiënt’ gevraagd wordt.

Er zijn vier thema's benoemd om de huisartsenzorg toekomstbestendig te krijgen. Het is aan de praktijk(en) zelf om te kijken welk thema het best aansluit bij de wensen/knelpunten van de praktijk.

Het programma Toekomstbestendige Huisartsenzorg loopt door tot eind 2023, waarmee de huisartsenpraktijk een unieke kans heeft om duurzame verbeteringen door te voeren met ruime aandacht voor implementatie en borging. Het gaat niet om kortdurende projecten, waarvan het effect snel weg kan ebben, maar om een gedegen aanpak met blijvende effecten in de praktijk.

Hoe ziet het programma er uit?

UNICUM kiest ervoor om de individuele praktijk te faciliteren en ondersteunen. Iedere praktijk heeft een ander startpunt, populatie en andere talenten om te benutten. Iedere praktijk krijgt ruimte om individueel of in samenwerking met anderen een project uit te voeren wat daarbij past.

De eerste stap in toekomstbestendige huisartsenzorg is het invullen van de praktijkscan. Hieruit worden knelpunten geïdentificeerd. De praktijk maakt vervolgens een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt in Q1 2022 aangeleverd en is de basis voor het uitvoeren van het project.

Gedurende 2022 en 2023 hebben praktijken de mogelijkheid om het project uit te voeren. Als laatste is er aandacht voor de borging van de veranderingen. UNICUM helpt met ondersteuningsaanbod op al deze gebieden. Het ondersteuningsaanbod vind je hier.

Programmateam

UNICUM Huisartsenzorg heeft als regio-organisatie voor de regio’s Zuidoost Utrecht en Lekstroom een coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol, zodanig dat praktijken zich maximaal kunnen richten op een succesvolle uitvoering van verbeterplannen voor het gekozen thema.

Om daaraan invulling te geven heeft UNICUM een programmateam geformeerd. Leden van dit team zijn:

  • Connie Lamers (Praktijkconsulent)
  • Jacoline Dekker (Hoofd ICT)
  • Lisa van Burgsteden (Beleidsadviseur)

Vragen?
De meest gestelde vragen en antwoorden vind je hier. Heb je liever per e-mail contact, dan kan je natuurlijk ook bij hun terecht. Het programmateam is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en/of inkopen van ondersteuningsaanbod, zoals bijvoorbeeld scholingen of (digitale) tools. Zij zullen begeleiding en ondersteuning bieden bij de keuze en uitvoering van verbeterprojecten en je adviseren over de faciliteiten en hulpmiddelen die je kunt inzetten. Het programmateam onderhoudt daarnaast de contacten met Zilveren Kruis en verzorgt de rapportages conform de contractafspraken.