Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Training ALK (MTVP) (1/2)

ALK staat voor Aanhoudende Lichamelijke Klachten, voorheen werd dit SOLK genoemd, er wordt ook stilgestaan bij deze transitie. Tijdens deze training wordt geleerd hoe je ALK kan (h)erkennen, hoe je dit aan de hand van verschillende verklaringsmodellen en metaforen kunt uitleggen en hoe je de patiënt kan behandelen aan de hand van het biopsychosociale model. Daarnaast zul je leren hoe je aan de hand van SCEGS met de patiënt tot een gezamenlijke probleemdefinitie komt. ALK is een uitdaging voor alle zorgverleners, vooral het komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en de voortdurende aandacht die nodig is om bij verandering van klachten geen ziektes te missen. Hiervoor is intensieve
samenwerking nodig.

Docent is Carine den Boer,.huisarts in Hoorn en kaderhuisarts GGZ. Zij promoveert in oktober 2023 op een onderzoek waarbij huisartsen ALK uitleggen aan hun patiënten. Hiervoor heeft zij deze succesvolle training ontwikkeld, zowel voor huisartsen als voor POH-GGZ. De trainingen worden ondersteund met materiaal op haar website: www.uitlegalk.nl. Hierop staat veel informatie voor huisartsen, POH-GGZ en patienten.

**Deze training bestaat uit twee bijeenkomsten; 14 mei en 18 juni 2024. Tijdstip van 18.00 - 20.00 uur met inloop vanaf 17.30 uur met een maaltijd.**
**Het is niet mogelijk een enkele bijeenkomst te volgen, de beide avonden vormen samen de scholing.** **++Alleen inschrijven voor 14 mei volstaat++****.**


**Disclaimer**

Deze interventie wordt bekostigd vanuit de MTVP-gelden die UNICUM ontvangt. Voorwaarde voor deelname aan deze interventie is:

- De praktijk heeft deze interventie opgenomen in het MTVP-praktijkplan
- De praktijk kan per MTVP-jaar kosteloos deelnemen aan maximaal 2 interventies: 1 binnen kernelement Anders werken in de praktijk en 1 binnen kernelement Het goede gesprek
- Voor jaar 2 van MTVP kan de praktijk 2 nieuwe interventies opnemen in het eigen praktijkplan,
Leerdoelen
Het hoofddoel van de training is dat je ALK kunt herkennen, uit kunt leggen en behandelen. Tijdens de training behaal je de volgende leerdoelen:
- Kun je ALK herkennen en erkennen
- Weet je wat belangrijk is in communicatie met patiënten met ALK
- Kun je het biopsychosociale model toepassen op de problematiek van de patiënt
- Kun je de klachten breed uitvragen aan de hand van SCEGS (somatisch, cognities, emoties, gedrag, sociaal)
- Kun je samen met de patiënt komen tot een gezamenlijke probleemdefinitie
- Ken je verschillende verklaringsmodellen en metaforen
- Kun je ALK uitleggen aan een patiënt aan de hand van passende verklaringsmodellen en metaforen
- Weet je welke behandelopties er zijn
- Kun je samen met de patiënt een behandelplan maken
- Weet je wat de invloed is van trauma op ALK
- Weet je hoe je kunt samenwerken in je regionale netwerk rond patiënten met ALK
Programma
In de training wordt gebruikt gemaakt van de methodiek uit het artikel dat docent Carine den Boer in Huisarts en Wetenschap heeft gepubliceerd in juli 2022 ALK in 7 stappen:
1. In gesprek over ALK
2. Toestemming vragen voor exploratie
3. Exploratie met SCEGS
4. Gezamenlijke probleemdefinitie
5. Uitleg van ALK met behulp van verklaringsmodel, bv centrale sensitisatie
6. Bespreken welke factoren de klachten beïnvloeden
7. Opstellen van een behandelplan