Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Startcursus Insulinetherapie (module 3)

Basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn
Opdonderdag 9 februari en donderdag 30 maart 2023organiseert UNICUM Huisartsenzorg samen met enkele andere zorggroepen de basiscursus insulinetherapie in de eerstelijnszorg voor huisarts en POH/PVK. De cursus zal gegeven worden door stichting Langerhans op het kantoor van Onze Huisartsen te Velp.

Insulinetherapie is in de eerstelijn een vast onderdeel van de zorg voor mensen met diabetes type 2. Voor het toepassen van insulinetherapie is het van belang om voldoende kennis te hebben en ervaring op te doen (en te behouden). De cursus wordt gegeven in drie delen: module 1 t/m 3.Tussen module 2 en 3 zit een periode van ongeveer 4 weken waarin u ervaring kunt opdoen en casuïstiek kunt verzamelen om tijdens module 3 te bespreken.

Deze nascholing wordt op locatie in Velp en bestaat uit twee bijeenkomsten:

Donderdag 9 februari 2023 (module 1 en 2) van 15.00 - 21.15 uur
Donderdag 30 maart 2023 (module 3) van 18.00 - 21.15 uur

Indien u zich aanmeldt voor de eerste bijeenkomst, wordt u ook verwacht bij de 2e bijeenkomst. Voor een enkele bijeenkomst aanmelden is niet mogelijk.
Leerdoelen
Doelstelling van de cursus

Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

De eindtermen zijn dan ook als volgt geformuleerd:
Kennis:

- Fysiologie van de normale insulineproductie, inclusief het verschil daarbij tussen type 1 en 2 diabetes mellitus (DM)
- Relatie insulinebehoefte met voeding, beweging, stress, ziekte en reizen
- Randvoorwaarden behorend bij insulinetherapie
- Verschillende fasen van insulinetherapie
- Zelfcontrole (instructie, educatie, evaluatie)
- Pen/spuitinstructie (instructie, educatie, evaluatie)
- Profielen van de verschillende insulines
- Moment waarop gestart wordt met insulinetherapie
- Startschemas (1dd, 2dd en 4dd insulineregimes)
- Aanpassen van insulineschemas
- Ontregeling en hoe te reageren (hypo- en hyperglykemie)
- Insulinegebruik bij verre reizen en sport.
- Gevolgen en preventie van spuitinfiltraten
- Driemaandelijkse en jaarcontrole m.b.t. insulinetherapie

Vaardigheden:

- Patiënt kunnen instrueren over zelfcontrole van de bloedglucose en hoe deze te interpreteren
- Patiënt kunnen instrueren over toedienen van insuline.
- Aanpassen insulineschemas
Programma
De basiscursus bestaat uit 3 modules

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschemas, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie

- intermezzo van 6 wekenvoor het huiswerk

Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek
De volgende cursusdata zijn gepland:

Module 1 & 2Donderdag 9 februari 2023 15.00 - 21.15uur.

Module 3Donderdag 30 maart 2023 18.00- 21.15uur.


De cursist kent hierbij veel zelfwerkzaamheid en wordt aan de hand meegenomen bij het instellen van een zelf ingebrachte patiënt.

De cursus wordt gegeven door ervaren huisartsen en diabetesverpleegkundigen