Cookie instellingen

Onze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikerservaring. Wilt u de website bezoeken en cookies accepteren?
Lees ons privacy beleid.

Je browser is verouderd en geeft deze website niet correct weer. Download een moderne browser en ervaar het internet beter, sneller en veiliger!

Positieve gezondheid- Oplossingsgericht werken (MTVP) 1/3

Oplossingsgerichte gespreksvoering is een kortdurende, autonomieversterkende methodiek, waarbij de aandacht wordt gericht op wat patiënten voor hun probleem of klacht in de plaats willen. Daarbij worden zij als co-experts gezien, die competent zijn hun eigen oplossingen te bedenken en uit te voeren.
Oplossingsgerichte gespreksvoering sluit aan bij de aanwezige motivatie tot gedragsverandering van patiënten. Zo kunnen lastige interacties optimale interacties worden. Daar waar patiënten gestuurd zijn of vinden dat iemand anders of iets anders moet veranderen, heeft de oplossingsgerichte professional de expertise te motiveren tot gedragsverandering. Kenmerk van oplossingsgerichte gespreksvoering is dat gesprekken in een doelgerichte, positieve en prettige sfeer verlopen en u als behandelaar aan het eind van de werkdag energie over hebt.

Mura Zorgadvies verzorgt deze 3-daagse training 'Positieve gezondheidszorg. Oplossingsgericht werken.

Deze training bestaat uit drie dagen die niet los te volgen zijn. **Data:** **17 oktober, 18 november en 9 december 2024.**
**Je dient je alleen in te schrijven voor 17 oktober en bent dan automatisch deelnemer op 18 november en 9 december**

**Disclaimer**
- Deze interventie wordt bekostigd vanuit de MTVP-gelden die UNICUM ontvangt. Voorwaarde voor deelname aan deze interventie is:de praktijk heeft deze interventie opgenomen in het MTVP-praktijkplan
- De praktijk kan per MTVP-jaar kosteloos deelnemen aan maximaal 2 interventies: 1 binnen kernelement Anders werken in de praktijk en 1 binnen kernelement Het goede gesprek
- Voor jaar 2 van MTVP kan de praktijk 2 nieuwe interventies opnemen in het eigen praktijkplan,
Leerdoelen
Na afloop van de training hebben de deelnemers kennis gemaakt met de theoretische achtergronden en praktische vaardigheden van oplossingsgerichte gespreksvoering, die men direct toe kan passen in de dagelijkse consultvoering. Deelnemers hebben 'tools' aangereikt gekregen voor het optimaliseren van de samenwerking met hun patiënten/cliënten en zijn in staat om de geleerde vaardigheden toe te passen in hun reguliere werkzaamheden.

Leerdoel dag 1
Lezen literatuur
Kennismaking met het oplossingsgerichte paradigma
Formuleren van doelen van deelnemers voor de training
Theorie en achtergronden oplossingsgerichte gespreksvoering
Oefenen met probleemgericht en oplossingsgericht gesprek
Demonstratie van een oplossingsgericht gesprek: de vier oplossingsgerichte basisvragen
Oefenen met doelformulering

Leerdoel dag 2
Lezen literatuur en huiswerkopdracht
Oefenen met verdere oplossingsgerichte vaardigheden: het vinden van uitzonderingen
Gebruik van positive deviance in de samenleving
De samenwerkingsrelatie: wie is veranderingsbereid? Van lastige naar optimale interacties; feedback door de patiënt
Gebruik van schaalvragen

Leerdoel dag 3
Lezen literatuur en huiswerkopdracht
Oefenen met verdere oplossingsgerichte vaardigheden
Oplossingsgerichte vervolggesprekken met demonstratie
Positieve supervisie en intervisie
Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk: hoe verder?
Programma
Deze training bestaat uit drie bijeenkomsten en heeft een opbouw. De eerste bijeenkomst betreft een introductie in het oplossingsgericht werken. Ook wordt er geoefend in tweetallen. De tweede bijeenkomst staat in het teken van meer verdieping in het oplossingsgericht werken en verschillende oefeningen. Tussen de trainingsdagen zit een aantal weken tijd, zodat deelnemers in de tussenliggende periode in de praktijk aan slag kunnen gaan met het oplossingsgericht werken en er ervaring mee op kunnen doen. Tijdens de derde bijeenkomst kunnen o.a. de opgedane ervaringen teruggekoppeld worden en worden casussen van de deelnemers besproken.

Na inschrijving ontvang je het volledige programma per mail.