Unicum
Unicum

Contact

Nieuwe stappen in oprichting regio-organisatie Zuidwest-Utrecht

Op 21 november jl. presenteerde het bestuur van de regio-organisatie in oprichting in Zuidwest-Utrecht de stand van zaken rond de vorming van de nieuwe organisatie en de O&I-contractering aan de huisartsen in de regio.

1 oktober 2019 is een belangrijke mijlpaal. Op deze datum moet de besluitvorming over de nieuwe regio-organisatie definitief zijn. Er is dan geen weg meer terug. Onder deze voorwaarde is Zilveren Kruis ermee akkoord gegaan dat in 2019 nog geen afbouw van GEZ-financiering, OWZ en overhead ketenzorg plaatsvindt. De projectgroep heeft een plan van aanpak gemaakt om het proces in goede banen te leiden.

Verder presenteerde het bestuur op deze avond wat de gedachten zijn over het lidmaatschap en bestuur van de nieuwe regionale huisartsencoöperatie en over het delen van het backoffice met de regio Zuidoost-Utrecht.

Regioplan Zuidwest Utrecht
Daarnaast werd met de huisartsen van gedachten gewisseld over hoe we in 2019 kunnen komen tot een door de achterban gedragen regioplan. Dit plan is nodig om afspraken te kunnen maken over O&I-financiering in 2020. Een mogelijkheid is om voor het inhoudelijke regioplan een ‘denktank’ samen te stellen van huisartsen uit alle geledingen (GEZ, OWZ en niet-GEZ). De aanwezige huisartsen gaven aan nog te weinig beeld te hebben bij wat een regioplan moet inhouden en welke inspanning daarvoor gevraagd wordt van een denktank.

Daarom is besloten om eerst voorbeeldplannen van andere regio’s te delen met de huisartsen in ZWU en, per gemeente, een extra bijeenkomst te organiseren om de inhoud van het beoogde regioplan voor ZWU verder te bespreken. Aan de hand daarvan wordt met de huisartsen afgestemd over het samenstellen van een denktank. In januari en februari staan 3 bijeenkomsten gepland:

16 januari: Houten (20.00 uur): bijeenkomst is geweest
14 februari: Nieuwegein (16.00 uur): aanmelden via: sbloemendal@roerdomp.nl
19 februari: IJsselstein (20.00 uur): aanmelden via vera.scheepbouwer@gmail.com

Informatie over bijeenkomsten voor de huisartsen in Vianen, Lopik, Benschop en Schoonhoven volgt. 

Huisarts-leden van UNICUM regio ZWU kunnen de notulen van de regiobijeenkomst lezen op MijnUNICUM.

 

[Meer nieuws]

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.