Unicum
Unicum

Over praktijkmanagement

Praktijkmanagement: hoe kunnen we u ondersteunen?

Per 2019 veranderen de voorwaarden voor vergoeding van praktijkmanagement door de zorgverzekeraar. Praktijkmanagement kan dan alleen nog worden gecontracteerd voor meerdere praktijken tegelijk. Dat betekent een verandering voor de functie van de praktijkmanager. Van verschillende huisartsen krijgen we de vraag of UNICUM hierbij kan helpen.

Wij willen het aanbod op dit gebied graag laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom inventariseren we wat u nodig heeft op het gebied van praktijkmanagement en welke ondersteuning u daarbij verwacht van UNICUM. Bijvoorbeeld in het contracteren, de werving en selectie of het verzorgen van nascholingen en netwerkbijeenkomsten.

Landelijke visie op praktijkmanagement
In 2016 hebben landelijke partijen samen een visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager heeft hierin een belangrijke rol. Het idee is dat de praktijkmanager zich voor meerdere huisartsenpraktijken inzet. Dit wordt gezien als een eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Het uiteindelijke doel is de samenwerking op wijk- en regionaal niveau in de eerste lijn te versterken.

Wat kan een praktijkmanager voor de huisarts betekenen?
Een praktijkmanager kan de huisarts ondersteunen bij allerlei managementtaken, zodat u meer tijd kunt besteden aan patiëntenzorg. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op het vlak van personeel, financiële administratie en accreditatie. Maar ook het onderhouden van contacten, zoals bijvoorbeeld met de gemeente, de thuiszorg en belangrijke leveranciers kan een praktijkmanager op zich nemen. U kunt ook denken aan het inhuren van een praktijkmanager voor een specifiek project, zoals het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van certificering of het begeleiden van een (nieuw)bouwtraject.

Lees hier hoe praktijkmanager Lisa Ie huisarts Alexander van Lennep ondersteunt.

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
POH’s in het zonnetje gezet
Op 22 mei – de Dag van de POH – werden de POH’s door UNICUM in het zonnetje gezet bij de Veldkeuken in Bunnik. Het was een inspirerende dag met een afwisselend programma dat goed werd gewaardeerd door de deelnemers. Een korte terugblik in woord en beeld.
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.