Unicum
Unicum

Over praktijkmanagement

Praktijkmanagement: hoe kunnen we u ondersteunen?

Per 2019 veranderen de voorwaarden voor vergoeding van praktijkmanagement door de zorgverzekeraar. Praktijkmanagement kan dan alleen nog worden gecontracteerd voor meerdere praktijken tegelijk. Dat betekent een verandering voor de functie van de praktijkmanager. Van verschillende huisartsen krijgen we de vraag of UNICUM hierbij kan helpen.

Wij willen het aanbod op dit gebied graag laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom inventariseren we wat u nodig heeft op het gebied van praktijkmanagement en welke ondersteuning u daarbij verwacht van UNICUM. Bijvoorbeeld in het contracteren, de werving en selectie of het verzorgen van nascholingen en netwerkbijeenkomsten.

Landelijke visie op praktijkmanagement
In 2016 hebben landelijke partijen samen een visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager heeft hierin een belangrijke rol. Het idee is dat de praktijkmanager zich voor meerdere huisartsenpraktijken inzet. Dit wordt gezien als een eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Het uiteindelijke doel is de samenwerking op wijk- en regionaal niveau in de eerste lijn te versterken.

Wat kan een praktijkmanager voor de huisarts betekenen?
Een praktijkmanager kan de huisarts ondersteunen bij allerlei managementtaken, zodat u meer tijd kunt besteden aan patiëntenzorg. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op het vlak van personeel, financiële administratie en accreditatie. Maar ook het onderhouden van contacten, zoals bijvoorbeeld met de gemeente, de thuiszorg en belangrijke leveranciers kan een praktijkmanager op zich nemen. U kunt ook denken aan het inhuren van een praktijkmanager voor een specifiek project, zoals het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van certificering of het begeleiden van een (nieuw)bouwtraject.

Lees hier hoe praktijkmanager Lisa Ie huisarts Alexander van Lennep ondersteunt.

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?