Unicum
Unicum

Over praktijkmanagement

Praktijkmanagement: hoe kunnen we u ondersteunen?

Per 2019 veranderen de voorwaarden voor vergoeding van praktijkmanagement door de zorgverzekeraar. Praktijkmanagement kan dan alleen nog worden gecontracteerd voor meerdere praktijken tegelijk. Dat betekent een verandering voor de functie van de praktijkmanager. Van verschillende huisartsen krijgen we de vraag of UNICUM hierbij kan helpen.

Wij willen het aanbod op dit gebied graag laten aansluiten bij uw wensen en behoeften. Daarom inventariseren we wat u nodig heeft op het gebied van praktijkmanagement en welke ondersteuning u daarbij verwacht van UNICUM. Bijvoorbeeld in het contracteren, de werving en selectie of het verzorgen van nascholingen en netwerkbijeenkomsten.

Landelijke visie op praktijkmanagement
In 2016 hebben landelijke partijen samen een visie ontwikkeld op de versterking van de infrastructuur in de eerste lijn. De praktijkmanager heeft hierin een belangrijke rol. Het idee is dat de praktijkmanager zich voor meerdere huisartsenpraktijken inzet. Dit wordt gezien als een eerste stap om samenwerking tussen individuele praktijken te bevorderen. Het uiteindelijke doel is de samenwerking op wijk- en regionaal niveau in de eerste lijn te versterken.

Wat kan een praktijkmanager voor de huisarts betekenen?
Een praktijkmanager kan de huisarts ondersteunen bij allerlei managementtaken, zodat u meer tijd kunt besteden aan patiëntenzorg. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning op het vlak van personeel, financiële administratie en accreditatie. Maar ook het onderhouden van contacten, zoals bijvoorbeeld met de gemeente, de thuiszorg en belangrijke leveranciers kan een praktijkmanager op zich nemen. U kunt ook denken aan het inhuren van een praktijkmanager voor een specifiek project, zoals het opzetten van een kwaliteitssysteem in het kader van certificering of het begeleiden van een (nieuw)bouwtraject.

Lees hier hoe praktijkmanager Lisa Ie huisarts Alexander van Lennep ondersteunt.

Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.