Unicum
Unicum

Inspiratiebijeenkomst

Op 24 oktober 2017 organiseerde UNICUM de derde Inspiratiebijeenkomst Persoonsgericht Werken. De bijeenkomst vond plaats bij Better Meetings in Austerlitz. Het thema was 'Zaaien, oogsten en conserveren'. De bijeenkomst werd bezocht door bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals die willen groeien in persoonsgericht werken en door hen uitgenodigde patiënten. Tijdens deze avond deden de deelnemers tijdens presentaties en workshops inspiratie en nieuwe inzichten op en er was ruimte om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast was er een heerlijk 'High Fat Low Carb' buffet klaargemaakt dat perfect aansloot op de presentatie van de initiatiefnemers van Gezond Dorp. Deze sportarts en huisarts vertelden de aanwezigen tijdens het eten hoe zij een heel dorp aan de gezonde voeding hebben gekregen.

Prismatrainingen in het najaar
Komend najaar wordt het groepseducatieprogramma Prisma in meerdere UNICUM-praktijken aan patiënten aangeboden. Dit programma leert deelnemers in korte tijd hun ziekte (of het risico erop) begrijpen, waardoor zij in staat zijn weloverwogen keuzes te maken rond hun leefstijl.
Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU
Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.
Project Veilig e-mail in de zorg: Resultaat om trots op te zijn
Huisartsen in Midden-Nederland zijn massaal overgestapt op veilig e-mailen. Zij konden veilig e-mail laten inrichten in hun praktijk dankzij het project Veilig e-mailen in de zorg. Van de 303 aangeschreven praktijken reageerden er 267 op het aanbod. Lees verder voor meer informatie over de aanpak, resultaten en het vervolg.
Krachtenbundeling in de regio ZWU
Zo’n dertig huisartsen kwamen op 23 mei in Houten bij elkaar om met de huisartsenbestuurders en het management van de huisartsenorganisaties van gedachten te wisselen. Thema’s waren de voorgenomen krachtenbundeling in de regio en de betekenis hierin van de nieuwe O&I-financiering. Lees verder om een impressie van deze bijeenkomst te krijgen.