Unicum
Unicum

Registratie deelname ketenzorg

Registratie deelname ketenzorg ja/nee

Per 2019 kunt u alleen ketenzorgpatiënten declareren bij wie het vakje ‘deelname ketenzorg’ op ‘ja’ staat. Dit geldt voor alle zorgstraten!

Het gebruik van de meetwaarde is ook van belang voor de jaarlijkse benchmark. Hiervoor leveren wij gegevens aan bij InEen die onder andere worden benut bij de rapportage aan de verzekeraars. Vanaf 1 januari 2019 wordt bij het aanleveren van data voor de benchmark alleen gekeken naar patiënten bij wie het vakje ‘deelname ketenzorg’ op ‘ja’ staat.

Veel praktijken gebruiken de meetwaarde al voor (een deel van) hun populatie, zo blijkt uit de controlelijsten. Waar dat nog niet het geval is, kan dat in het komende halfjaar worden aangevuld. We geven u graag enkele tips om dit zo efficiënt mogelijk voor elkaar te krijgen.

Toevoegen meetwaarde deelname ketenzorg
Indien u de meetwaarde nog niet heeft toegevoegd aan uw protocol/onderzoek in het HIS, dient u de volgende meetwaarden te gebruiken:

Meetwaarde

Memo code

Deelname ketenzorgprogramma COPD

COKZ RZ 

Deelname ketenzorgprogramma CVRM

CVKZ KZ 

Deelname ketenzorgprogramma diabetes

DMKZ TZ 

 

Zicht op huidige situatie via rapport VIPLive
Ga in VIPLive naar Declareren-Zorggroepdeclaraties-Bundeloverzicht en kies dan de patiëntenlijst. Deze keuze kunt u voor de verschillende zorgstraten maken. Als het excelbestand geopend is, gaat u naar het tabblad inclusie. In de kolom ketenzorg ja/nee, kunt u filteren op lege cellen. Zo ziet u precies bij welke patiënten de meetwaarde nog ontbreekt. Klik hier voor een handleiding ‘filteren deelname ketenzorg’.

In HIS verwerken
Geef vervolgens per patiënt in het HIS aan of de patiënt deelneemt aan de ketenzorg.

Vragen?
Neem voor meer informatie contact op met een van de consulenten: Petra Dijkstra of Leonie Keizer.

 

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?