Unicum
Unicum

Populatiegericht werken

Een populatiegerichte werkwijze kan helpen om de kwaliteit van de zorg te verhogen en zorgkosten te besparen. Door goede data-analyse kunnen we bijvoorbeeld vaststellen voor welke groep mensen bepaalde interventies echt meerwaarde hebben en welke groep in de nabije toekomst de meeste zorg zal gaan vragen.

 Het Jan Van Es Instituut (JVEI) werkt samen met het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan een instrument voor risicostratificatie. Dit willen zij in 2018 valideren en toepasbaar maken voor de Nederlandse situatie. UNICUM participeert in dit valideringstraject. Lees meer over dit instrument voor risicostratificatie en over hoe u zich kunt aanmelden voor deelname.

Lees hier de toelichting van het Jan van Es Instituut op de valideringsstudie.

Nieuwsbericht (18 april) over de stand van zaken van het valideringstraject

Prismatrainingen in het najaar
Komend najaar wordt het groepseducatieprogramma Prisma in meerdere UNICUM-praktijken aan patiënten aangeboden. Dit programma leert deelnemers in korte tijd hun ziekte (of het risico erop) begrijpen, waardoor zij in staat zijn weloverwogen keuzes te maken rond hun leefstijl.
Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU
Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.
Project Veilig e-mail in de zorg: Resultaat om trots op te zijn
Huisartsen in Midden-Nederland zijn massaal overgestapt op veilig e-mailen. Zij konden veilig e-mail laten inrichten in hun praktijk dankzij het project Veilig e-mailen in de zorg. Van de 303 aangeschreven praktijken reageerden er 267 op het aanbod. Lees verder voor meer informatie over de aanpak, resultaten en het vervolg.
Krachtenbundeling in de regio ZWU
Zo’n dertig huisartsen kwamen op 23 mei in Houten bij elkaar om met de huisartsenbestuurders en het management van de huisartsenorganisaties van gedachten te wisselen. Thema’s waren de voorgenomen krachtenbundeling in de regio en de betekenis hierin van de nieuwe O&I-financiering. Lees verder om een impressie van deze bijeenkomst te krijgen.