Unicum
Unicum

Opt-in LSP

Goed informeren en vastleggen van toestemming

Opt-in registratie is wettelijk verplicht voor het beschikbaar stellen van medische gegevens aan andere behandelaars van de patiënt, waarbij het vooraf niet duidelijk is wie en wanneer deze gegevens raadpleegt.

Dit is vastgelegd in de Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Deze voorbeeldprocedure helpt u bij het goed registreren van opt-ins.

De procedure omschrijft hoe medewerkers van huisartsenpraktijken patiënten goed kunnen informeren over de mogelijkheden om toestemming te geven. Beschreven is wat de praktijk moet regelen om de verschillende manieren van toestemming geven te faciliteren. Ook omvat de procedure het vastleggen van gegeven toestemmingen. De praktijk kan waar nodig de procedure aanpassen op de eigen praktijksituatie.

Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.