Unicum
Unicum

OPEN

 

Patiënten hebben vanaf 1 juli 2020 het wettelijk recht op elektronische inzage in hun medisch dossier en op een elektronisch afschrift ervan. Om dit te realiseren, willen wij u zo goed mogelijk ondersteunen. De vakcommissie ICT heeft hierin een belangrijke rol. Beide regio’s - ZOU en Lekstroom - nemen deel aan OPEN, het programma dat de eerstelijnszorg ondersteunt om het veilig uitwisselen van gegevens met patiënten mogelijk te maken. 
 
Subsidie beschikbaar
Binnen OPEN zijn twee soorten subsidies beschikbaar: een voor de regionale coalitie en een voor de huisartsen zelf. UNICUM treedt voor u op als penvoerder van de regionale coalitie. De subsidie voor de regionale coalitie is bedoeld om praktijken centraal te ondersteunen bij de implementatie van OPEN. UNICUM zal u hierbij zo optimaal mogelijk faciliteren.
 
Om in aanmerking te komen voor de subsidie voor praktijkhouders moet u voldoen aan de volgende eisen:
•          Deelname aan regionale coalitie (individuele deelname is niet mogelijk).
•          Deelname aan de te organiseren scholing.
•          Patiënten informeren op welke wijze zij hun gegevens in kunnen zien.
•          Uw HIS moet de gegevens ook daadwerkelijk kunnen ontsluiten.
 
Als u voldoet aan de eisen (waarbij UNICUM u zal ondersteunen), kunt u op in januari 2020 op grond van de NZa Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening 2020 een bedrag van € 2,83 per ION declareren.
 
Aanmelden voor de regionale coalitie
Om u aan te melden voor de regionale coalitie kunt u binnenkort een deelnameformulier digitaal ondertekenen via mijnUNICUM. U ontvangt een bericht zodra het te ondertekenen formulier voor u klaarstaat. 

Planning
Vanuit UNICUM zijn wij al gestart met de aanmelding bij OPEN. Wij houden u via de Upd@te op de hoogte van de ontwikkelingen.
 
Vragen?
Stuur een e-mail naar Aty de Ruiter of bel haar op 06 13 83 15 00.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.