Unicum
Unicum

Schema laboratoriumbepalingen

Schema ‘Controles chronische aandoeningen – lab/ECG’

Dit is een handig schema gebaseerd op de NHG-standaarden. Het maakt duidelijk op welk moment welke laboratoriumbepaling moet worden aangevraagd. Zo voorkomen we onnodige belasting van de patiënt en zorgen we er tegelijkertijd voor dat er geen gegevens ontbreken in het dossier die nodig zijn om de beste zorg te kunnen bieden. 

Het schema is samengesteld op initiatief van huisarts Pepijn Vroon. Samen met de andere vijf huisartsen van huisartsenpraktijk Seinhorst in Hilversum heeft hij dit schema ontwikkeld, in afstemming met de medische commissie van zorggroep UNICUM.

UNICUM stuurt haar aangesloten huisartsen en POH’s een geplastificeerd exemplaar van dit schema. Hier vindt u de digitale versie en een toelichting op het schema. Mocht u interesse hebben in geplastificeerde exemplaren, neem dan via e-mail contact op met ons secretariaat.

Bekijk het schema
Bekijk de toelichting

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?