Unicum
Unicum

Implementatie ziektelastmeter

UNICUM stimuleert het gebruik van de ziektelastmeter in de begeleiding van mensen met COPD. De ziektelastmeter is nu beschikbaar voor praktijken die werken met MicroHIS. Deze praktijken kunnen van UNICUM ondersteuning krijgen.

Het gaat om hulp op technisch vlak, maar ook om ondersteuning en bij de implementatie in de zorg, in de vorm van coaching door een expertteam en nascholing. Heeft u interesse of vragen? Neem dan contact op met Miriam de Kleijn via e-mail of bel 06-48097680.

 
Wat is de ziektelastmeter?
Het domein ziektelast is onderdeel van de zorgstandaard. Hieronder valt het emotioneel, psychisch, lichamelijk en sociaal functioneren. Om dit te kunnen meten en bespreken met de patiënt is de CCQ uitgebreid met vier vragen. Deze uitgebreide CCQ noemen we de ziektelastmeter. Op basis van de ingevoerde antwoorden en gegevens, toont een grafische module de integrale gezondheidstoestand met gekleurde ballonnen. Een groene ballon? Dan gaat het goed. Bij oranje moet je alert zijn en rood geldt als waarschuwing. Zo maakt de ziektelastmeter duidelijk zichtbaar wat goed gaat en wat beter kan. Het instrument past goed in persoonsgerichte zorg en ondersteunt gedeelde besluitvorming.

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?