Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Nieuws


Update risicostratificatietraject


1-10-2019

Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.

Verder is er een dashboard in ontwikkeling, dat inzicht geeft in de gezondheidssituatie van inwoners van een bepaald gebied. Zodat we straks goed kunnen monitoren welke impact populatiegericht werken heeft. 

Risicostratificatie
In het risicostratificatietraject werken het Jan van Es (JvEI), het LUMC, een aantal huisartsenorganisaties (waaronder UNICUM) en adviesbureau Q-consult aan het valideren van het Risicostratificatiemodel (ACG-model). Door goede data-analyse met behulp van dit model kunnen we straks onder andere vaststellen welke groep inwoners in de nabije toekomst de meeste zorg zal vragen. En bijvoorbeeld ook: voor welke groep mensen bepaalde interventies echt meerwaarde hebben. UNICUM werkt al geruime tijd mee aan de voorbereiding van het onderzoekstraject dat afgelopen zomer in een stroomversnelling raakte:

Validering
Het valideringsonderzoek is in de zomer van 2019 gestart, mede op basis van HIS-data die acht huisartspraktijken uit Zeist hebben aangeleverd. Een onderzoeker van het LUMC gaat de komende maanden aan de slag om met behulp van deze data het risicostratificatiemodel te valideren voor de Nederlandse context.

Toepasbaarheid
Samen met drie andere Nederlandse deelnemende huisartsenorganisaties denken we mee over hoe het risicostratificatiemodel het beste kan worden ingezet om zo tot waardevolle interventies te komen.Sinds september 2019 worden hierover werksessies georganiseerd met huisartsen. 

Dashboard
Door data uit het risicostratificatiemodel met andere sociale en gezondheidsdata te combineren ontstaat een gedeeld beeld van de gezondheidssituatie in een bepaald gebied. Om de vragen en uitdagingen in een regio, gemeente of wijk zichtbaar te maken, werken we met netwerkpartijen in Zuidoost-Utrecht en adviesbureau Q-consult aan een dashboard (ook wel transitiemonitor genoemd). Hierin wordt data van UNICUM-huisartsen, het Diakonessenhuis en op termijn de gemeenten en VVT-instellingen op geaggregeerd niveau met elkaar in verband gebracht en inzichtelijk gemaakt.

Voucher ‘Juiste zorg op de juiste plek’
Het ontwikkelen van het dashboard wordt bekostigd met een voucher ‘Juiste zorg op de juiste plek’ die ZonMw heeft toegekend. Het idee is dat we met het dashboard ook de voortgang van transitieafspraken naar ‘Zorg op de juiste plek’ kunnen monitoren.

Vragen?
Voor meer informatie over risicostratificatie en het dashboard kunt u contact opnemen met Aty de Ruijter die dit project begeleidt samen met Simone Boer van Raedelijn.