Unicum
Unicum

Voor Zorgprofessionals

Update risicostratificatietraject

Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.

Verder is er een dashboard in ontwikkeling, dat inzicht geeft in de gezondheidssituatie van inwoners van een bepaald gebied. Zodat we straks goed kunnen monitoren welke impact populatiegericht werken heeft. 

Risicostratificatie
In het risicostratificatietraject werken het Jan van Es (JvEI), het LUMC, een aantal huisartsenorganisaties (waaronder UNICUM) en adviesbureau Q-consult aan het valideren van het Risicostratificatiemodel (ACG-model). Door goede data-analyse met behulp van dit model kunnen we straks onder andere vaststellen welke groep inwoners in de nabije toekomst de meeste zorg zal vragen. En bijvoorbeeld ook: voor welke groep mensen bepaalde interventies echt meerwaarde hebben. UNICUM werkt al geruime tijd mee aan de voorbereiding van het onderzoekstraject dat afgelopen zomer in een stroomversnelling raakte:

Validering
Het valideringsonderzoek is in de zomer van 2019 gestart, mede op basis van HIS-data die acht huisartspraktijken uit Zeist hebben aangeleverd. Een onderzoeker van het LUMC gaat de komende maanden aan de slag om met behulp van deze data het risicostratificatiemodel te valideren voor de Nederlandse context.

Toepasbaarheid
Samen met drie andere Nederlandse deelnemende huisartsenorganisaties denken we mee over hoe het risicostratificatiemodel het beste kan worden ingezet om zo tot waardevolle interventies te komen.Sinds september 2019 worden hierover werksessies georganiseerd met huisartsen. 

Dashboard
Door data uit het risicostratificatiemodel met andere sociale en gezondheidsdata te combineren ontstaat een gedeeld beeld van de gezondheidssituatie in een bepaald gebied. Om de vragen en uitdagingen in een regio, gemeente of wijk zichtbaar te maken, werken we met netwerkpartijen in Zuidoost-Utrecht en adviesbureau Q-consult aan een dashboard (ook wel transitiemonitor genoemd). Hierin wordt data van UNICUM-huisartsen, het Diakonessenhuis en op termijn de gemeenten en VVT-instellingen op geaggregeerd niveau met elkaar in verband gebracht en inzichtelijk gemaakt.

Voucher ‘Juiste zorg op de juiste plek’
Het ontwikkelen van het dashboard wordt bekostigd met een voucher ‘Juiste zorg op de juiste plek’ die ZonMw heeft toegekend. Het idee is dat we met het dashboard ook de voortgang van transitieafspraken naar ‘Zorg op de juiste plek’ kunnen monitoren.

Vragen?
Voor meer informatie over risicostratificatie en het dashboard kunt u contact opnemen met Aty de Ruijter die dit project begeleidt samen met Simone Boer van Raedelijn.

[Meer nieuws]

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.