Unicum
Unicum

Voor Zorgprofessionals

Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert

Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. De film ‘de dappere patiënt’ toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Na het bekijken van de film gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!

Dappere Dokters, het Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen en de ouderen in Gemeente De Bilt nemen dit initiatief in samenwerking met de ouderenbonden PCOB en KBO in gemeente De Bilt. Aanleiding is dat ouderen aangeven dat zij onvoldoende ruimte ervaren om zomaar - zonder iets te mankeren - een afspraak te maken bij de huisarts over het ouder worden en hun wensen en ideeën ten aanzien van medische behandelingen. Huisartsen willen graag met hen in gesprek over optimale in plaats van maximale zorg. Ook geïnteresseerde huisartsen uit andere gemeenten zijn van harte welkom.

Datum: 14 mei 2019

Tijd: 18:00 – 20:00 uur

Locatie: Het Lichtruim, Planetenplein 2 in Bilthoven

Kosten: Per persoon wordt € 2,50 eigen bijdrage gevraagd

Aanmelden: U kunt zich per e-mail aanmelden bij Paul van der Linden, tel 030 220 58 38

[Meer nieuws]

Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.