Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Scholing

Caspir module 5

scholing Caspir 1-5

Omschrijving
Binnen Unicum zijn wij verheugd dat we de gehele CASPIR cursus kunnen aanbieden, een cursus bestaande uit 5 modules over spirometrie in de huisartspraktijk. De cursus is in principe bedoeld voor duos van huisartsen en hun praktijkondersteuner of assistente die zich bezig willen gaan houden met het afnemen en beoordelen van longfunctieonderzoek in de eigen praktijk. Een praktijkondersteuner kan zich echter ook alleen aanmelden voor de cursus, mits er binnen de praktijk een huisarts is die gecertificeerd is om de spirometrie te beoordelen. Doelstelling is om met behulp van spirometrie patiënten met longklachten beter te kunnen diagnosticeren en vervolgen. Spirometrie is hierbij een belangrijk onderdeel.
Deelnemers die de totale CASPIR cursus met goed gevolg hebben afgerond, ontvangen het CASPIR certificaat dat drie jaar geldig is.

Docenten:

Lisette le Coq - kaderhuisarts COPD UNICUM Huisartsenzorg
Hans Hardeman - longarts Antoniusziekenhuis
Roxanne Verkaik Knoop - longfunctielaborant Antoniusziekenhuis

U kunt zich alleen inschrijven voor de totale cursus, dus voor alle modules. De totale duur van de cursus is ongeveer een half jaar. Module 2 en module 5 betreft een nascholing op locatie bij UNICUM Huisartsenzorg in Bilthoven resp op dinsdag 4 oktober 2022 en donderdag 9 februari 2023.


Kosten deelname: 250 euro pp voor huisarts en POH voor module 1 t/m 5. Accreditatiepunten: 9.

Leerdoelen van de uitvoerder
1.kan de patiënt instrueren ten aanzien van de uitvoering van de spirometrie test
2.kan een patiënt een geforceerde ademmanoeuvre laten uitvoeren volgens de NHG Praktijkwijzer Astma en COPD 2008 met reversibiliteit
3.dient het effect op de meting van niet rechtop zitten, hoesten, te trage expiratie, onvolledige expiratie, expiratietekort te kunnen verwoorden
4.kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:
5.kent de criteria voor herhaalbaarheid
6.kent de criteria voor acceptatie van een test
7.kan foutbronnen opsporen in de testuitvoering


Leerdoelen voor de beoordelaar;
1.kent de meest voorkomende spirometrie parameters en de relatie met de volume-tijd en flow-volume curve:
2.kent de begrippen obstructie, restrictie en reversibiliteit
3.kent de criteria voor acceptatie en herhaalbaarheid van een test
4.kan een spirometrie test laten uitvoeren
5.kan longfunctieonderzoek systematisch interpreteren volgens het gebruikte stappen-schema in de CASPIR cursus

Module 1: zelfstudie e-learningmodule
Dit betreft een e-learning die in eigen tijd kan worden gevolgd en gaat over de basisbeginselen van het uitvoeren en beoordelen van spirometrie in de huisartspraktijk. De module kan worden gevolgd via een tevoren toegestuurde inlogcode en dient uiterlijk 2 weken voor de start van module 2 te zijn gevolgd.

Module 2: bijeenkomst met kaderarts, longarts en longfunctie analiste: dinsdag 4 oktober 2022 vanaf 18.30 uur
Deze module start met een ingangstoets. Tijdens deze module worden de volgende onderwerpen besproken: Longfysiologie, de organisatie van spirometrie, keuze apparaat en kwaliteitscontroles, de uitvoering van spirometrie volgens de nieuwste ATS/ERS richtlijn, inhoud NHG Praktijkwijzer ten aanzien van spirometrie en start van de interpretatie.

Module 3: Meekijken in een longfunctie laboratorium
Meekijken bij vijf longfunctieonderzoeken bij regulier ingeplande patiënten in het longfunctie laboratorium van het Antonius ziekenhuis. Deze module wordt mede verzorgd door de longfunctie analiste die ook onderwijs geeft in module 2.

Module 4: het maken van een portfolio: november/december
In de eigen praktijk vullen van een portfolio met eigen spirometrie-testen en het invullen van de beoordelingsformulieren spirometrie (uitvoering en beoordeling). Dit portfolio levert de deelnemer in voorafgaand aan module 5 en wordt beoordeeld door de docenten.

Module 5: bijeenkomst met kaderarts, longarts, en longfunctie analist op donderdag 9 februari 2023 vanaf18.30 uur.

Tijdens deze bijeenkomst wordt het meegebrachte portfolio en een casus besproken, een praktijkexamen afgelegd en een afsluitende kennistoets.


Opleider
UNICUM Huisartsenzorg BV

Hoofddocent


Datum
9-2-2023

Tijd
18:30 - 21:30

Locatie
UNICUM Rembrandtlaan 1A, 3723 BG Bilthoven

Bedrag
€ 250,00

Plekken nog beschikbaar
Onbekend

Accreditatie