Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Scholing

Netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagersOmschrijving
Bijeenkomst voor alle praktijkmanagers uit de regio's Lekstroom en ZOU onder leiding van Mieke Walda, Aty de Ruiter en Wenda van Loenen. Thema's zijn digitalisering en arbeidsmarktproblematiek.

Deze bijeenkomst staat in het teken van de volgende onderwerpen:

- Digitalisering:
UNICUM ambieert dat het gehele zorgproces in ketenzorg- en netwerksamenwerking door digitalisering wordt ondersteund en faciliteert hierin met een regionaal gezondheidsplatform. Uit een eerdere enquête binnen onze praktijken kwam de vraag van huisartspraktijken om (beter) te benutten wat al geïmplementeerd is en de praktijken daar goed mee leren werken. De praktijkscan toonde aan dat praktijken worstelen met (ontbreken van) digitale vaardigheden bij zorgverleners en populatie en ook dat praktijken moeite hebben met het goed informeren van de populatie. Tijdens deze praktijkmanagersbijeenkomst willen we met jullie in gesprek over onze aanpak voor bovenstaande punten in 2022 en we wisselen graag met jullie ervaringen uit.


- Arbeidsmarktproblematiek
In een eerder praktijkmanagersoverleg hebben we gesproken over de arbeidsmarktproblematiek. Inmiddels is UNICUM aangehaakt bij een initiatief uit de regio waarin ROC Midden Nederland in Amersfoort een opleiding gaat aanbieden voor zij-instromers die als BBL leerling het vak van doktersassistent willen leren. Graag informeren we jullie hierover en bespreken we hoe we dit initiatief onder de aandacht brengen van de praktijken en welke rol qua facilitering door UNICUM gewenst is.


Opleider
Unicum Huisartsenzorg BV

Hoofddocent


Datum
17-11-2022

Tijd
16:00 - 17:00

Locatie
UNICUM Rembrandtlaan 1A, 3723 BG Bilthoven

Bedrag
Aan deze training zijn geen kosten verbonden

Plekken nog beschikbaar
28

Accreditatie