Regio ZOU
Regio Lekstroom
Unicum ZOU

Persoonsgerichte Diabeteszorg: van jaarcontrole naar jaargesprek


14-04-2020 | 18:00 uur

Persoonsgerichte Diabeteszorg: van jaarcontrole naar jaargesprek

doelgroep: Huisartsen | Verpleegkundigen | Praktijkondersteuners
locatie: Van der Valk Hotel - Houten
Aanvullende informatie:

Nascholing Persoonsgerichte Diabeteszorg 'Van jaarcontrole naar jaargesprek' (NHG)

Diabeteszorg vraagt naast een protocollaire aanpak ook aandacht voor de persoon met diabetes: zijn of haar wensen, mogelijkheden, denkbeelden over diabetes, sociale steun enzovoorts. De jaarcontrole wordt een jaargesprek en dit vraagt om een andere manier van werken. Het gespreksmodel faciliteert om de wensen en mogelijkheden van patiënt in zijn eigen context op tafel te krijgen. Het jaargesprek biedt een uitgelezen mogelijkheid om persoonlijke, integrale en continue zorg te verlenen.

U leert in deze nascholing de achtergronden en opbouw van het gespreksmodel kennen en u oefent actief met het voeren van een jaargesprek. Docent op deze scholingsavond is kaderhuisarts DM bij UNICUM Mariska Brinkers. 

Datum: 14 april van 18.00 tot 21.00 uur (inloop van 17.30 uur met een broodje)
Locatie: Hotel Van der Valk in Houten
Kosten deelname: huisartsen €75,-, overig € 35,-
Accreditatie is aangevraagd via NHG> Inschrijven voor deze cursus