Unicum
Unicum

UNICUM Symposium Samen werken = Samen doen!


03-10-2019 | Inloop 12.30 uur en afsluiting 20.30 uur

doelgroep: Huisartsen | Verpleegkundigen | Praktijkondersteuners | Praktijkassistentes | Dietisten
locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30 in Bunnik
Aanvullende informatie:

Op 3 oktober organiseert UNICUM het symposium ‘Samen werken = Samen doen!’ voor de aangesloten zorgprofessionals. Save the date! Let op: het is niet meer mogelijk om u aan te melden, de inschrijving is gesloten.

Het globale programma is als volgt:

12.30 uur                          Inloop en ontvangst met lunch

13.30 uur                          Opening en welkom door directie UNICUM

13.45 uur                          Plenaire lezing over netwerkvorming door Quintus Bosman (Nictiz)

14.45 uur                          Workshops ronde 1

15.45 uur                          Pauze met koffie en thee

16.15 uur                          Workshops ronde 2

17.15 uur                          Wisseling tussen workshops

17.30 uur                          Workshops ronde 3

18.30 uur                          Diner met pitches: 'wat gebeurt er in de regio's'                      

20.30 uur                          Afsluiting met netwerkborrel   

     

Doelgroep: huisartsen, verpleegkundigen, praktijkondersteuners, praktijkassistentes, praktijkmanagers en dietisten.

Bekijk de uitnodiging en de workshops.
Accreditatie wordt aangevraagd.

Let op: vanwege grote belangstelling is deelname aan alledrie gekozen workshops niet volledig gegarandeerd.  

Zowel bij de planning van de bijeenkomst als in de keuze van de onderwerpen hebben de uitkomsten van de enquête een hoofdrol gespeeld. De meeste respondenten gaven aan voorkeur te hebben voor een symposium in de middag en avond. Als het gaat om persoonsgericht werken gaven huisartsen aan interesse te hebben in positieve gezondheid en voeding.

Op het vlak van ICT willen mensen meer weten over VIPLive en de VIP app en veilig communiceren. Een workshop over de RTA Chronische nierschade mag van de respondenten ook op het programma. En last but not least geven zij aan netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking heel relevante onderwerpen te vinden. Dit wordt dan ook het hoofdthema van het plenaire programma. 

Aty de Ruiter, manager Innovatie & ZorgICT: “De uitkomsten van de enquête geven ons een helder beeld van de wensen en interesses van de aangesloten zorgprofessionals. Heel waardevol, zo kunnen we ervoor zorgen dat dit symposium echt interessant wordt. Het onderwerp OPEN hebben we zelf toegevoegd. Dit was niet meegenomen in de enquête, maar is wel enorm relevant en actueel: vanaf 2020 moeten praktijken informatie kunnen ontsluiten naar de PGO’s. Verder zal er uiteraard ook gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Zo houden vijf zorgprofessionals tijdens het diner een korte pitch waarin zij vertellen over een project in hun praktijk of regio."

 Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
De voorstelling die rook om je hoofd laat verdwijnen..
Kom ook kijken naar De (s)Toppers op donderdag 26 september in Zeist. Een prikkelende, humoristische en confronterende theatershow waarbij rokers en mee-rokers worden meegenomen in de rollercoaster die ‘stoppen’ heet.
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.