Unicum
Unicum

Stoppen met Roken - Stichting Ik stop ermee

UNICUM schort afsluiten overeenkomst met Stichting Ik Stop Ermee op
UNICUM ondersteunt de bij haar aangesloten huisartsenpraktijken bij stoppen met roken interventies. In dit kader hebben we gebruik gemaakt van de groepscursus die de Stichting Ik Stop Ermee aanbiedt. We zijn pijnlijk verrast door het feit dat deze stichting in een negatief daglicht is komen te staan. Onlangs verscheen een kritisch artikel in dagblad Trouw over het hoge stoppercentage dat de stichting claimt. Andere media, zoals Nieuwsuur, stellen de betrouwbaarheid van de organisator ook aan de kaak.

Vertrouwen in de aanpak, twijfels over het succespercentage
Met ondersteuning van UNICUM hebben de huisartsen in De Bilt, Bilthoven, IJsselstein, Lopik en Wijk bij Duurstede de cursus aan hun patiënten aangeboden. De opkomst was steevast goed en de betrokken praktijken waren enthousiast over het effect van de bijeenkomsten. Wel bestaan er ook bij UNICUM twijfels over het geclaimde succespercentage van 81%.

Onafhankelijk onderzoek moet werkelijke effectiviteit uitwijzen
Om de werkelijke effectiviteit vast te stellen, steunt UNICUM een nieuw, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek van het LUMC. De eerste publicatie over de uitkomsten van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht. Miriam de Klein, huisarts-adviseur en voormalig coördinator van dit onderzoek, zegt in november 2017 in een artikel van de Volkskant over de uitkomsten van dit onderzoek: “Het stoppercentage ligt een stuk lager dan 81 procent maar de uitkomst is 'verrassend positief'. 'De cursus is zeker niet voor iedereen zaligmakend, maar lijkt behoorlijk effectief te zijn, zeker afgezet tegen stopresultaten van andere methoden en gezien het feit dat het maar een eenmalige bijeenkomst is.”

Voorlopig geen nieuwe cursussen
UNICUM schort het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met de stichting voorlopig op en er staan op dit moment geen groepscursussen meer gepland. Overigens blijven groepscursussen een effectief instrument om mensen te helpen bij het stoppen met roken en het behalen van gezondheidswinst. Daarom verkent UNICUM op welke manier we u op korte termijn weer kunnen ondersteunen bij de organisatie van succesvolle stoppen met roken interventies.

Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Gezocht: huisartsenpraktijken voor deelname aan SUCCESS-studie
Marthe Mansour werkt als promovendus op de afdeling Huisartsgeneeskunde van het AMC. Zij onderzoekt het effect en de wenselijkheid van een stoppen-met-roken strategie die in de huisartsenpraktijk wordt aangeboden aan vrouwen die de praktijk bezoeken voor het uitstrijkje. Voor deze ‘SUCCESS-studie’ is zij op zoek naar enthousiaste huisartsenpraktijken die willen meewerken.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.
Innovatiegelden voor regio ZOU aangevraagd
UNICUM-regio Zuidoost-Utrecht heeft op 31 augustus innovatiegelden voor drie projecten aangevraagd bij de regiotafel voor 2019. Medio november verwachten wij bericht te ontvangen van de regiotafel over de toekenning van het innovatiegeld.
Prismatrainingen in het najaar
Komend najaar wordt het groepseducatieprogramma Prisma in meerdere UNICUM-praktijken aan patiënten aangeboden. Dit programma leert deelnemers in korte tijd hun ziekte (of het risico erop) begrijpen, waardoor zij in staat zijn weloverwogen keuzes te maken rond hun leefstijl.
Afgestemd nascholingsaanbod voor regio ZOU
Regio-organisatie UNICUM en de WDH Zuidoost-Utrecht gaan voor een gezamenlijk nascholingsaanbod voor huisartsen, POH’s en praktijkassistenten in de regio. Voor 2019 komen de organisaties met een afgestemd jaarprogramma.
Project Veilig e-mail in de zorg: Resultaat om trots op te zijn
Huisartsen in Midden-Nederland zijn massaal overgestapt op veilig e-mailen. Zij konden veilig e-mail laten inrichten in hun praktijk dankzij het project Veilig e-mailen in de zorg. Van de 303 aangeschreven praktijken reageerden er 267 op het aanbod. Lees verder voor meer informatie over de aanpak, resultaten en het vervolg.
Krachtenbundeling in de regio ZWU
Zo’n dertig huisartsen kwamen op 23 mei in Houten bij elkaar om met de huisartsenbestuurders en het management van de huisartsenorganisaties van gedachten te wisselen. Thema’s waren de voorgenomen krachtenbundeling in de regio en de betekenis hierin van de nieuwe O&I-financiering. Lees verder om een impressie van deze bijeenkomst te krijgen.