Unicum
Unicum

Stoppen met Roken - Stichting Ik stop ermee

UNICUM schort afsluiten overeenkomst met Stichting Ik Stop Ermee op
UNICUM ondersteunt de bij haar aangesloten huisartsenpraktijken bij stoppen met roken interventies. In dit kader hebben we gebruik gemaakt van de groepscursus die de Stichting Ik Stop Ermee aanbiedt. We zijn pijnlijk verrast door het feit dat deze stichting in een negatief daglicht is komen te staan. Onlangs verscheen een kritisch artikel in dagblad Trouw over het hoge stoppercentage dat de stichting claimt. Andere media, zoals Nieuwsuur, stellen de betrouwbaarheid van de organisator ook aan de kaak.

Vertrouwen in de aanpak, twijfels over het succespercentage
Met ondersteuning van UNICUM hebben de huisartsen in De Bilt, Bilthoven, IJsselstein, Lopik en Wijk bij Duurstede de cursus aan hun patiënten aangeboden. De opkomst was steevast goed en de betrokken praktijken waren enthousiast over het effect van de bijeenkomsten. Wel bestaan er ook bij UNICUM twijfels over het geclaimde succespercentage van 81%.

Onafhankelijk onderzoek moet werkelijke effectiviteit uitwijzen
Om de werkelijke effectiviteit vast te stellen, steunt UNICUM een nieuw, onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek van het LUMC. De eerste publicatie over de uitkomsten van dit onderzoek wordt binnenkort verwacht. Miriam de Klein, huisarts-adviseur en voormalig coördinator van dit onderzoek, zegt in november 2017 in een artikel van de Volkskant over de uitkomsten van dit onderzoek: “Het stoppercentage ligt een stuk lager dan 81 procent maar de uitkomst is 'verrassend positief'. 'De cursus is zeker niet voor iedereen zaligmakend, maar lijkt behoorlijk effectief te zijn, zeker afgezet tegen stopresultaten van andere methoden en gezien het feit dat het maar een eenmalige bijeenkomst is.”

Voorlopig geen nieuwe cursussen
UNICUM schort het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met de stichting voorlopig op en er staan op dit moment geen groepscursussen meer gepland. Overigens blijven groepscursussen een effectief instrument om mensen te helpen bij het stoppen met roken en het behalen van gezondheidswinst. Daarom verkent UNICUM op welke manier we u op korte termijn weer kunnen ondersteunen bij de organisatie van succesvolle stoppen met roken interventies.

Leergang Leiderschap tegen gereduceerd tarief
Op 13 december aanstaande start de achtdaagse leergang ‘Leiderschap in een veranderende eerstelijns omgeving' van het Jan van Es Instituut. Vorig jaar volgden UNICUM-bestuurders en meerdere aangesloten huisartsen met (mogelijke) bestuurdersambitie deze leergang met veel enthousiasme. Bij UNICUM aangesloten zorgprofessionals kunnen deze leergang tegen een gereduceerd tarief volgen.
Inspirerend werkbezoek Positieve Gezondheid
Op donderdag 18 oktober bracht UNICUM met zes personen een werkbezoek aan Spectrum Medisch Centrum. In een voormalige bouwmarkt in Meppel realiseerden zorgverleners dit multidisciplinaire gezondheidscentrum met ‘Positieve Gezondheid’ als uitgangspunt.
Verslag eerste bijeenkomst praktijkmanagers
Afgelopen 22 oktober organiseerde UNICUM een eerste netwerkbijeenkomst voor praktijkmanagers. De resultaten van de onder huisartsen gehouden enquête over praktijkmanagement werden gepresenteerd en Zilveren Kruis ging in op de aangepaste voorwaarden voor vergoeding in 2019.
Fennameen, film over positief leven met een beperking
We hebben een filmtip voor u: Fennameen, over de 86-jarige Fenna uit Zeist. Zij is blind, maar ontzettend ondernemend en positief. Bij de première op 25 november spreekt onze kaderhuisarts Ouderengeneeskunde Brenda Ott over Positive Health en Gezond Ouder Worden.
Fluitend aan het werk
Fluitend aan het werk was het thema van de inspiratiebijeenkomst op 4 oktober 2018. In de Oranjerie bij Huis Doorn gingen we met muziek als metafoor samen op onderzoek uit. Hoe kan persoonsgericht werken bijdragen aan plezier in het werk? Bekijk het fotoverslag om een impressie van de bijeenkomst te krijgen.
Intentieverklaring krachtenbundeling in Zuidwest-Utrecht
Huisartsenorganisaties in Zuidwest-Utrecht hebben de intentie om de krachten te bundelen. Vooruitlopend op deze samenwerking is besloten gezamenlijk, met onderling afgestemde aanvragen, aanspraak te maken op innovatiebudget bij de regiotafel. De aanvragen zijn eind augustus ingediend.