Unicum
Unicum

Organiseren groepseducatie

Via groepseducatie kunt u een groep patiënten van betrouwbare informatie voorzien, zodat zij daarna op een goede manier zelf kunnen bepalen hoe zij met hun (chronische) aandoening willen omgaan in het dagelijks leven. UNICUM ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken en diëtisten bij het ontwikkelen van aanbod op het vlak van groepseducatie. 

Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Met tot nu toe goede resultaten en tevreden deelnemers. De Prismatrainers verzorgen ook groepseducatie in andere praktijken die hier interesse in hebben. U kunt zelf de doelgroep bepalen voor wie u de cursus wilt inzetten: mensen met diabetes of met CVRM. Ervaren Prismatrainers verzorgen de cursus en zorgen voor de benodigde cursusmaterialen.

Wat wordt er van de praktijk gevraagd?
Als praktijk zorgt u zelf voor de werving van twaalf deelnemers (naasten die meekomen niet meegerekend). U zorgt voor een geschikte cursusruimte, koffie en thee, een flipover en recente labgegevens van de deelnemers. De POH en/of huisarts van de praktijk zijn aanwezig tijdens de cursusbijeenkomsten. Verder zijn er hieraan geen kosten verbonden voor de huisartsenpraktijk.

Heeft u interesse in een Prismacursus voor uw patiënten?
Laat dit dan weten aan Gea van Andel. Zij zal de mogelijkheden en benodigde voorbereidingen dan verder met u bespreken.

Workshopcaroussel
Los van de PRISMA groepseducatie hebben verschillende huisartsenpraktijken binnen pilots persoonsgericht werken ervaring opgedaan met het organiseren van een workshopcaroussel. De bijeenkomsten werden goed bezocht en zowel zorgprofessionals als deelnemende patiënten waren enthousiast. Het thema van deze bijeenkomsten was 'hoge bloeddruk'. Bekijk hier het draaiboek en een voorbeeld van een programma/uitnodiging

Ook voor ketenzorg patienten: feedback op de VIPapp
De VIP app wordt steeds meer gebruikt door huisartsen en hun samenwerkingspartners. De komende tijd vragen we daarom ook patiënten naar hun mening over de VIPapp. Patiëntenorganisatie Zorgbelang gaat voor ons in gesprek met ouderen en mantelzorgers die de app gebruiken.
Positieve Gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over Positieve Gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.
Het gaat om uw vragen vóórdat u iets mankeert
Op 14 mei gaan ouderen, mantelzorgers en huisartsen in de Bilt met elkaar in gesprek tijdens de bijeenkomst ‘Het gaat om uw vragen voordat u iets mankeert’. Een film toont dilemma’s waarmee een mens geconfronteerd kan worden naarmate hij of zij ouder wordt. Hierna gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over het behouden van eigen regie en optimale in plaats van maximale zorg. U bent van harte welkom!
Nascholing nieuwe richtlijn CVRM
Begin april verschijnt de nieuwe richtlijn CVRM. Tijdens deze nascholing bespreken we de verschillen tussen de oude en de nieuwe richtlijn en gaan we in op hoe de nieuwe werkwijze te implementeren. De scholing is ontwikkeld voor huisartsen en praktijkondersteuners en wordt gegeven door de kaderhuisarts hart- en vaatziekten. Tijdens het tweede deel van de avond is er ruimte om casuïstiek te bespreken.
Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?