Unicum
Unicum

Wijziging controlefrequentie fundus

Wijziging in frequentie fundusfoto 

Voorheen werden mensen met diabetes één keer per twee jaar uitgenodigd om een fundusfoto te laten maken. In de nieuwe NHG standaard DM staat dat de screening op diabetische retinopathie na twee jaar herhaald moet worden, maar als er tweemaal achtereen geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. In het geval van een korte levensverwachting kunt u bovendien overwegen - in samenspraak met de patiënt - om niet meer te screenen op diabetische retinopathie. 

Nieuwe en bestaande patiënten
Nieuwe patiënten laten kort na de diagnose een eerste fundusfoto maken. Als twee jaar later - bij de tweede fundusfoto - geen bijzonderheden te zien zijn, hoeven zij pas over drie jaar opnieuw een fundusfoto te laten maken. Voor patiënten die al langer in het zorgprogramma DM zitten en bij wie op de afgelopen twee fundusfoto’s geen bijzonderheden te zien waren, kunt u vanaf nu ook het interval van drie jaar aanhouden.

Screeningsinterval diabetische retinopathie

Uitslag screening(en)

Screeningsinterval

Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)

Tweejaarlijks

Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0)

Driejaarlijks

Milde (achtergrond)retinopathie (R1)

Jaarlijks

Preproliferatieve retinopathie (R2), proliferatieve retinopathie (R3), maculopathie (M1) of retinopathie in beide ogen

Verwijzing naar oogarts

Screening bij start insulinetherapie slecht gereguleerde patiënten
Over het starten van insulinetherapie bij slecht gereguleerde patiënten staat er in de standaard: ‘Snelle verbetering van de glucoseregulatie (bijvoorbeeld bij patiënten met pas ontdekte diabetes mellitus type 2 met hoge bloedglucosespiegels of overschakeling op een insulinepomp) kan tot een initiële toename van retinopathie leiden en, in geval van een ernstige retinopathie, tot glasvochtbloedingen. Verricht bij deze patiënten zo mogelijk tevoren of zo spoedig mogelijk na start van de behandeling fundusonderzoek. Raadpleeg voor screening op diabetische retinopathie bij start van behandeling met insuline de bijlage ‘Behandeling met insuline’ van de NHG standaard.

Actiepunten
Calculus en Saltro voeren de verandering in oproepfrequentie door in hun systemen. Zij zullen u hierover zelf berichten. Als huisarts of praktijkondersteuner kunt u er vast alert op zijn bij de jaarcontrole en de patiënt informeren over het veranderde beleid.

Denksessies toekomst ANW-zorg
Huisartsen, hidha’s en waarnemers uit de UNICUM-regio’s zijn uitgenodigd om deel te nemen aan denksessies over de ANW-zorg. Huisartsen willen 24/7 huisartsgeneeskundige zorg blijven leveren. Maar de drukte rondom de acute huisartsenzorg tijdens avond-, weekend- en nachtdiensten blijft toenemen. Welke problemen zijn er rondom de ANW-zorg in onze regio? En welke systeemveranderingen kunnen we bedenken om deze zorg toekomstbestendig te maken?
Nog voor de zomer groepseducatie in uw praktijk?
Binnen UNICUM zijn meerdere praktijkondersteuners en diëtisten opgeleid als Prismatrainers. Zij verzorgen groepseducatie over een gezonde levensstijl voor mensen met diabetes of CVRM. Ook voor uw praktijk!
Regio Zeist wint Uw Zorg Online Award
Op woensdag 23 januari jongstleden werden de Uw Zorg Online Awards uitgereikt. Regio Zeist won de award in de nieuwe categorie ‘regionale samenwerkingsverbanden’. Met de Zorg4Zeist app is in deze regio een succesvol digitaal communicatiekanaal voor patiënten gerealiseerd waar bijna 30% van de inwoners gebruik van maakt. Dat is ver boven het landelijk gemiddelde.
Nationale eHealthweek: Appen met de dokter in Wijk bij Duurstede
Op dinsdag 22 januari konden patiënten van huisartsenpraktijken in Wijk bij Duurstede de VIPapp op hun telefoon laten installeren. Huisarts Willem van Stempvoort: “Ik werk nu al een tijdje met deze app en merk dat het de communicatie tussen zorgverleners, patiënt en mantelzorgers vergemakkelijkt. De Nationale eHealthweek is een mooie gelegenheid om meer patiënten kennis te laten maken met de app."
Zorgverleners Bunnik leren veilig communiceren via app
Zo’n vijftig zorgverleners uit de gemeente Bunnik volgden op 26 en 28 november een workshop over de Calculus VIP app. Zij leerden hoe ze veilig met elkaar, maar ook met mantelzorgers en patiënten kunnen communiceren via de app. De deelnemers konden hier direct de volgende dag in de praktijk mee aan de slag.