Unicum
Unicum

Wijziging controlefrequentie fundus

Wijziging in frequentie fundusfoto 

Voorheen werden mensen met diabetes één keer per twee jaar uitgenodigd om een fundusfoto te laten maken. In de nieuwe NHG standaard DM staat dat de screening op diabetische retinopathie na twee jaar herhaald moet worden, maar als er tweemaal achtereen geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. In het geval van een korte levensverwachting kunt u bovendien overwegen - in samenspraak met de patiënt - om niet meer te screenen op diabetische retinopathie. 

Nieuwe en bestaande patiënten
Nieuwe patiënten laten kort na de diagnose een eerste fundusfoto maken. Als twee jaar later - bij de tweede fundusfoto - geen bijzonderheden te zien zijn, hoeven zij pas over drie jaar opnieuw een fundusfoto te laten maken. Voor patiënten die al langer in het zorgprogramma DM zitten en bij wie op de afgelopen twee fundusfoto’s geen bijzonderheden te zien waren, kunt u vanaf nu ook het interval van drie jaar aanhouden.

Screeningsinterval diabetische retinopathie

Uitslag screening(en)

Screeningsinterval

Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)

Tweejaarlijks

Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0)

Driejaarlijks

Milde (achtergrond)retinopathie (R1)

Jaarlijks

Preproliferatieve retinopathie (R2), proliferatieve retinopathie (R3), maculopathie (M1) of retinopathie in beide ogen

Verwijzing naar oogarts

Screening bij start insulinetherapie slecht gereguleerde patiënten
Over het starten van insulinetherapie bij slecht gereguleerde patiënten staat er in de standaard: ‘Snelle verbetering van de glucoseregulatie (bijvoorbeeld bij patiënten met pas ontdekte diabetes mellitus type 2 met hoge bloedglucosespiegels of overschakeling op een insulinepomp) kan tot een initiële toename van retinopathie leiden en, in geval van een ernstige retinopathie, tot glasvochtbloedingen. Verricht bij deze patiënten zo mogelijk tevoren of zo spoedig mogelijk na start van de behandeling fundusonderzoek. Raadpleeg voor screening op diabetische retinopathie bij start van behandeling met insuline de bijlage ‘Behandeling met insuline’ van de NHG standaard.

Actiepunten
Calculus en Saltro voeren de verandering in oproepfrequentie door in hun systemen. Zij zullen u hierover zelf berichten. Als huisarts of praktijkondersteuner kunt u er vast alert op zijn bij de jaarcontrole en de patiënt informeren over het veranderde beleid.

Special over OPEN
Stap voor stap op weg naar digitale openstelling van het medisch dossier. UNICUM maakte een special over OPEN speciaal voor huisartsen en praktijkmedewerkers. Met info over de eerste actiepunten, scholing, financiële tegemoetkoming en antwoord op FAQ's.
Positieve Gezondheid op uw wachtkamerscherm
Na de animatie voor zorgprofessionals over Positieve Gezondheid is er nu ook een filmpje speciaal gericht op patiënten. Het filmpje legt op een leuke en eenvoudige manier uit wat Positieve Gezondheid is en hoe je gesprekstool ‘het spinnenweb’ daarbij kunt gebruiken.
Update risicostratificatietraject
Het is hoog tijd voor een update over het risicostratificatietraject waaraan UNICUM deelneemt. Want er zijn stappen gezet in de validering van de tool die door data-analyse risicogroepen in beeld brengt. Daarnaast wordt onderzocht hoe deze tool straks het beste ingezet kan worden in de praktijk.
Regionaal longformularium: nieuwe keuzehulp
Een essentieel deel van de behandeling van mensen met astma en COPD bestaat uit inhalatiemedicatie. Juist op dat punt valt nog veel winst te behalen. Want het aanbod van inhalatoren is groot en onoverzichtelijk en veel patiënten gebruiken hun inhalator(en) niet op de juiste manier. Het Transmuraal Longformularium regio Utrecht moet hier verbetering in brengen.
Bekend gezicht, nieuwe functie
Mieke Walda is sinds 1 september 2019 manager O&I bij UNICUM. De komende tijd helpt zij huisartsen bij het versterken en opzetten van lokale, multidisciplinaire netwerken in hun gemeente. Een groot deel van de beschikbare O&I gelden wordt hiervoor ingezet. Waarom we hierin investeren en hoe we dat gaan doen? Lees verder...
Kom ook naar het UNICUM Symposium!
Unicum organiseert op 3 oktober het symposium 'Samenwerken = samen doen' voor alle zorgprofessionals. Netwerkvorming en multidisciplinaire samenwerking staan centraal. Een prachtig inhoudelijk programma op een mooie locatie in Bunnik. Kom ook!
Nieuw: Handreiking voeding + stroomschema
Over voeding wordt ontzettend veel gezegd en geschreven, zowel door ervaringsdeskundigen als door wetenschappers. De inzichten en meningen verschillen en veranderen ook met de tijd. De nieuwe UNICUM Handreiking gezonde voeding en dieetadvies en het bijbehorende stroomschema geven een houvast bij het adviseren en begeleiden van uw patiënten.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.