Unicum
Unicum

Wijziging controlefrequentie fundus

Wijziging in frequentie fundusfoto 

Voorheen werden mensen met diabetes één keer per twee jaar uitgenodigd om een fundusfoto te laten maken. In de nieuwe NHG standaard DM staat dat de screening op diabetische retinopathie na twee jaar herhaald moet worden, maar als er tweemaal achtereen geen retinopathie zichtbaar is, kan het screeningsinterval naar driejaarlijks worden verlengd. In het geval van een korte levensverwachting kunt u bovendien overwegen - in samenspraak met de patiënt - om niet meer te screenen op diabetische retinopathie. 

Nieuwe en bestaande patiënten
Nieuwe patiënten laten kort na de diagnose een eerste fundusfoto maken. Als twee jaar later - bij de tweede fundusfoto - geen bijzonderheden te zien zijn, hoeven zij pas over drie jaar opnieuw een fundusfoto te laten maken. Voor patiënten die al langer in het zorgprogramma DM zitten en bij wie op de afgelopen twee fundusfoto’s geen bijzonderheden te zien waren, kunt u vanaf nu ook het interval van drie jaar aanhouden.

Screeningsinterval diabetische retinopathie

Uitslag screening(en)

Screeningsinterval

Eenmaal geen zichtbare retinopathie (R0)

Tweejaarlijks

Tweemaal achtereen geen zichtbare retinopathie (R0)

Driejaarlijks

Milde (achtergrond)retinopathie (R1)

Jaarlijks

Preproliferatieve retinopathie (R2), proliferatieve retinopathie (R3), maculopathie (M1) of retinopathie in beide ogen

Verwijzing naar oogarts

Screening bij start insulinetherapie slecht gereguleerde patiënten
Over het starten van insulinetherapie bij slecht gereguleerde patiënten staat er in de standaard: ‘Snelle verbetering van de glucoseregulatie (bijvoorbeeld bij patiënten met pas ontdekte diabetes mellitus type 2 met hoge bloedglucosespiegels of overschakeling op een insulinepomp) kan tot een initiële toename van retinopathie leiden en, in geval van een ernstige retinopathie, tot glasvochtbloedingen. Verricht bij deze patiënten zo mogelijk tevoren of zo spoedig mogelijk na start van de behandeling fundusonderzoek. Raadpleeg voor screening op diabetische retinopathie bij start van behandeling met insuline de bijlage ‘Behandeling met insuline’ van de NHG standaard.

Actiepunten
Calculus en Saltro voeren de verandering in oproepfrequentie door in hun systemen. Zij zullen u hierover zelf berichten. Als huisarts of praktijkondersteuner kunt u er vast alert op zijn bij de jaarcontrole en de patiënt informeren over het veranderde beleid.

Wensen en grenzen in de laatste levensfase
Op dinsdag 4 mei jongstleden kwamen ouderen, huisartsen, andere zorgverleners en geïnteresseerden samen in het Lichtruim in Bilthoven om de film ‘De dappere patiënt’ te bekijken. Daarna gingen zij onder leiding van huisarts Toosje Valkenburg in gesprek over de keuzes die mensen hebben als het gaat om zorg en behandeling.
Animatie spinnenweb positieve gezondheid
Wilt u ook met positieve gezondheid aan de slag in uw praktijk? Dat kan eenvoudig met gesprekstool 'het spinnenweb'. Een korte animatie toont hoe dit werkt en huisarts Brenda Ott vertelt over haar ervaringen in de praktijk.
Grote opkomst bij PRISMA-training hoge bloeddruk
Diëtiste Bea Pinkert en consulente Persoonsgericht Werken Gea van Andel gaven op 2 en 9 april een PRISMA-training in huisartsenpraktijk Voorwijk in Wijk bij Duurstede. De opkomst was hoog met gemiddeld achttien deelnemers. Zowel zorgprofessionals als patiënten wisten de bijeenkomsten goed te waarderen.
Positieve gezondheid, er is geen escape!
Speel de escaperoom met uw team en ontdek meer over positieve gezondheid. Maak op een ludieke en laagdrempelige manier kennis met alle zaken rondom Positieve Gezondheid. Speel het (gratis) spel met uw team en ga met elkaar in gesprek over deze vernieuwende kijk op gezondheid en ziekte.